Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μεθούνν την Ασία
τα τοπικά κρασιά
ιδέες καινοτομίας
για την ΒΙΠΕ
Καινοτόμες ιδέες στην κυκλική
οικονομία για την περιοχή της
BΙΠE Πατρν αναδείχτηκαν
στον διαγωνισμό -Beyond Circularty της ΕΤΒΑ BLΠE ΑΕ.
Και τρα .
"ενεργειακήν κρίση
Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα
προθησης οίνων σε χρες της
Ανατολής μετά από σύμπραξης
των Επιμελητηρίων Αχαίας
Ηλείας και Περιφέρειας
Σελ. 18
Σελ . 3
Αρθρο του Παν . Γιαλένιου σελ . 2
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
pressGreece.gr
όλα όσα Πρέπει
να γνωρίζεις
www.symboulos.gr
|0-mailt symboulo@otonot gr
| Τιμή Φύλλου : 1,00 ε
Περίοδοs r| Aρ . Φύλλου 1224
| Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021
επιχ ειρή σευν
> Αναμένεται να φέρει ανάκαμψη στην πληγωμένην αγορά ακινήτων
Αιγιάλεια
Να μη φύγει η
Φυσιοθεραπεία
Κινητικότητα
από γονικές παροχές και επιστροφή φοιτητν
Μεγάλη κινητικότηα στα συμβολαισγpαφεα
της Πάτρας εδ και δεκαπέντε ημέρες, οπoτε
και δόθηκε η δυνατότητα yονικν Παpoχν
και δωρεάς Περιουσιακν στοιχείων , χωρίς
φόρο σε ουγενείς Α και Β ' βαθμού .
Τα ακίνητα αυτά έμεναν ανεκμετάλλευτα για
μεγάλο διάστημα και με τον τρόo αυτό δ νεται η ευκαιρία αξιοποίησής τους . Επιπρό σθεια με to άνοιγμα των δραστηριοτήτων
aπό τον nερασμένο Μάϊο διαπιστνεται ένα
διαρκές ενδιαφέρον για αγορές ακινήτων
οτην Περιοχή , aπoρροια ης Πεποίθηoης ότη
επιστρέφουμε σταθερά στην κανονικότητα .
Αλλωστε το ακίνητο αnοτελούσε διαχρονικά
ένα οασφαλές καταφύγιο και τα δεδομένα
Που έχουν δημιουργηθεί οδηγούν τους επενδυτές οε αυτήν τηv κατrγopίa αγορων.
Διαρκής αναβρασμός στο Αίγιο με
αφορμή την απόφοση γα μεταφορά του μήματος Φυοιοθεραπείας
στην Πάτρα. Την Περασμένη Δευ
Συμαντική ανάσα
στην τοική οικονομία από ην έλευση
των 40.000 φοιmτν
του Πανεπιστιμίου
Παιρν , έιεττα aπό
ενάμιση χόνο . Η Πa
ρουσία τους προοδίδει
κάθε ημέρα ένα εκα τομμύριο ευρ στην
Πάτρα , σύμφωνα με
τέρα ούοωμοι οι φορείς της π λης είπαν ένα δυνατό όχι στην
απόφαση αυτή , ανοίοντας έναν
Πρτο κύκλο δυναμικν κινητο
Ποήσεων Ο Δήμος επιδικει
συνάντηση με τηv Ynouργό Παιδείας , ωστόοο μέχρι σήμερα αυτό
δεν έχει καταστεί εφικτό.
νειoτημίου Παιρν
Χρήστο Μπούρ .
Ήδη οημειθηικαν
Σελ. 14
Ικανοποιεί
η Γέφυραν
κίων , λόγω ης μεγάλης
Βάσει Πρόσφατης έρευνας με τη
συμμετοχή 2.079 συνδρομητν .
Σελ . 3
νο διάστημα.
Σελ. 12-13
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚ Η
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2021
Αγροτική
Ανάπτυξη
Στο πλαίσιο του
Forum
ΕΔΙΚΤΥ0 ΑΝΑΠΤΥ ΕΗΣ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή.
www.forumanaptixis.gr
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
Ανθείαs 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
Στο πλαίσιο του
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΕΗΣ
ΣυμδουΛos www. sy m bou los.gr stop ου
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον κΣύμβουλο Επιχειρήσεων
ΟnlinΕ