Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράpος
τον τόπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκτήτης-Ειδότης - Δευθυντής ΒΑΣ ΕΡΒΑ . Ετος 150-Αp Φύλλου 12084 Τιμή 050 ευρ -Τρτη 5 Οτυβρίου 2021
ΝΤΡΟΠΗΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ
ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
τον εnόμενο η
Γράφει ο
Άρης Τσελίκος ά εvoexετα νο μην ψηpί.
αμυντική συμ
ξει την Τουρκία και ια neiσοό ίου μεταξύ Ελλά -nμπτη στη Βουn
δος και Τουρκίος στο με.
γov Ano τη μία αυτό δεί.
Παγκόσμια Ημέρα των Ζων :
"Τα ζα είναι συγκάτοικοί μας
ται στη ουστή καπεύθυνvαnυτν nou κάνουν Λό .
Τουρο , κοθς ήτoν ονο νεa.
στον Πλανήτη"
Με τη σημασία της Ελληνογαλλικής συμφωνίας
Για την αμυντική θωράκιση της χρας
Βεκίνησε την εισαγωγική του τοnοθέτηση ο Κ. ΜMητσοτάκης
στη συνεδρίαση του Υnouργικού Συμβουλίου
Ανοικτή Επιστολή Bησσαρίωνος (Αρm Ζάχου
Προς το κοινό του Νομού Πρεβέζης
Πιής συμφωνίας για τmν αμυντική
Από το Βυθό στη θαλάσσια περιοχή Ακτίου
Ανασύρθηκε μαρμάρινη ανδρική κεφαλή
Ενποπίστηκε από ιδιτη κάτοικο Πρέθεζας
Ες αύριον
τα σπουδαία
ε ανακοίνωσn
ιδιτη , κάτοικο
ορχείο εύρημα.
Δημοτικής Αρχής γα την rpioδο 2019