Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1451 ΕΤΟΣ 33ο ο ΤΗA.: 26510 22044 FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ c-mail: [email protected]
Μέσα από σειρά νέων συναντήσεων
ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΙ ΟΔΙΚΟΙ
ΑΕΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο για την πορεία των μεγάλων
οδικν έργων στην Ηπειρο , που παραμένουν σε εκ χρεμότητα. Αυτό προκύπτει από την συνάντηση που
είχε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου με τον Υφυπουργό
Υποδομν Γιργο Καραγιάννη και στην συνέχεια με
τον Υπουργό Κστα Καραμανλή. Σλρα 2
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
0ξύπρόβλημα η ποτελέχωση
των υπηρεσιν ορεινόν Δήμων..
ΠΟΙΟΣ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΠΑΤ0 ΠΟΣΟΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕMBΟΛΙΑΣΤΕΙ;
Μεγάλη είναι η απόσταση που χωρίζει τις
εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας χαι των
Γιατρν του Κόσμου για την εμβολιαστική
κάλυψη των μεταναστν , δημιουργντας , ευλόγως , ερωτήματα για το τι αχριβς συμβαι.
Η υποστελέχωση των δημοτιχν υπηρεσιν των ορενν
Δήμων ( το θέμα πασχολεί και
| πολλούς Δήμους της Ηπείρου).
που συνεπάγεται την αδυναμία
λειτουργίας τους και χατ' επέ.
κταση, παροχής στοιχειωδν
και αναγκαίων υπηρεσιν
Μειωμένος κατά 30%
Ο1 τυχεροί
του ΕΝΦΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Οι περισοότεροι από
τους 1.4 εκατ . φορολογούμενους που περίμε να λάβουν την
επιστροφή φόρου που
προέχυψε μετά την εxΓια την αντημετπιση της Πανδημίας
Νέα έκτακτη χρηματοδότηση
50 εκατ, ευρ στους Δήμους
Ζ.Πανταζής
Δικηγόρος
γικής τους δήλωσης
διατίστωσαν ότι ο λονει με τους εμβολιασμούς στις δομές Ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης υποστήριξε από το βήμα της Βουλής πως το ποσοστό
των εμβολιασμένων στις δομές φιλοξενίας προσφύγων κυμαίνε
ται στο 2096, Είχε προηγηθεί , ωστόσο , η τοποθέτηση στην αομόδια Δήμους , ύψους 50 εχατομ επιτροπή της Βουλής του επιχειρησιακού διευθυντή των Γατρν μυρίων ευρ προκειμέ
του Κόσμου , Αναστάσιου Υφαντή , Σννέχεια στη σελίδα 23
Υπεγράφη η Υπουργική
Απόφαση για νέα έκτακτη
χοηματοδότηση προς τους
γαρασμός του EΝΦΙΑ
που καλούνται να πληρσουν φέτος έχει
χαλύτερα έχει μηδεν στεί . Σνέχεια στη σεδα 20
νου να στηριχθούν στο