Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ιδιοκτησία: 1. & Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64ο -Αp. φύλλου 18.101 . Τιμή 0,60 E .Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33+ Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350 . http:/www.pronosiogos.gr o enai [email protected]
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Οι Τιμές τους έχουν πάρει φωτιά και στην Ήπειρο...
ΤΑ ΚΑΥΕΙΜΑ ΚΑΝ
ΤΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ!
Ο Στα 1,696 ευρ το λτρο χθες η αμόλυβδη στον Ν. Ιωαννίνων, εν Ταχθε σινά στοικείατον ΕΕOΥ δεν επιβεβαί ωσαν τις ετδείξεις αποκλιμάτωσης..
To dese ησης έφτασε στα 1,415 ευρ ο Απίστοχο . dμα
αναμένεται από 15 Οιτυβρίου και στο πετρέλαιο θέρμανσης
Κρούσματα και λύματα στέλνουν
ηχηρή προειδοποίηση για τα Γιάννενα
. Κορυφαίο ήτημα για κάθε
νοικοκυριό και επιχείρηση είναι
αυτό της θέρμανσης ενόψει χει
μνα, ειδικά σε περιοχές με ορe
νο ανάγλυφο και ανίστοιχο κρύο
όπως είναι ένα πολύ μεγάλο Τμή
μα της Ηπείρου.
Ο εξελξεις φέτος δεν είνo καΒάλου καλές καθς ο Τμές Των
καυσίμων έχουν πάρε φωτά και
Αύξηση 42% του ικού φορτίου σε μια εβδομάδα . 43 τα νέα θετικά δείγματα
- Για εμβολιασμό καλούν Υπουργεία χαι Λήμοι τους
έφηβους και η ΓΣEΕ τους εργαζόμενους
Προσωρινή ήταν η ένδειξη
περί αποκλιμάκωσης του επιδη
μιολογικού
όπως πρετ U στα Γιάννενα.
από Τον αpιθμό
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
κρουσμάτων Των τελευταίων ημε
ρν που ανακοίνωνε ο ΕΟΔΥ
Χθες τα κρούσματα αεκτνάχτη
κανν στα 43 με Τη θεστρωτία να
στη χρα μας Προς το παρόν, ηaμόλιβδη βεννη καταγράφει αtξη
ση της τάξης του 18,5%, εν η ιμή
στο diesel κίνησης ανέβηκε κατά
21% . Αντίστοιχη με την παvελλαδική
είνα η εκόνα και στον Νομό Ιωσννiνων. Το ράλι συτό προκαλεί ευλογη
ανησυχία και για Το πετρέλαο θtpμανσης , η διάθεση
Φωτά έχουν πάρει οι τμές των καυσίμων και στην περιοχή μας ,
κάνοντας ακριβότερες πς μετακινήσεις, εν και η θέρμανση θα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Διαμαρτύρονται οι ντόπιοι ξυλέμποροι
Υλοτομίες από Αλβανούς
στα δάση της Κόνιτσας!
> Κάνουν λόγο για πιρανομίές χαι ζητούν παρέιβαση του . Αμυρά
ακολουθεί με 14 (αλλά με μεγαλύΤερη αναλογία ανά 100.000 κατοf
κους , ήτοι 32.12 ένανι 25,61 Των
Ιωαννίνων), εν σε πολύ χαμηλά Η σύξηση του ακού φορτίου στα λύματα του Βιολογικού Καθαριεπίπεδα εναι Αρτα και Πρέβε
στις οποίες χθες ανακονθηκαν
από 2 κρούσματα .
- 11η σελ
σμού Ιωαννήνων , καθστά πιο επιτακτική την ανάγκη Τήρησης
των μέτρων και της αυξησης των εμβολιασμν
Ν' ανεβάσουν
ρυθμούς!
ποηική ένδειξη για το Λεκανοπέδιο σες των αστικν λυμάτων , οι οποίες λουθεί να είναι μεγάλη και να Εμφανζει τόση αύξησης, που συνδυάζεται
ο με την κνητικότητα όσο και με
τά 42% σε σχέση με την αμέσως την αλλαγή των καιρικν συνθrκν
προηγούμενη (κατά την αποία είχε αδικά Τ βροδίνές ρες Σε πανελ διατιστωθεί μείωση 3836) , στοιχεία λαδικό επίπεδο χθες ανακονθηκαν
lωαννίνων ήρθε όμως από Τς αναλύ - ια ην πεpασμένη εβδομάδα πα . Καθς βαδί
δυμε προς τον χει
μνα και αυξάνει η
ζήτηση για καυσό ξυλα, βοσικό μέσο
θέρμανσης στα χω.
ριά όλης της Ηπε .
ρου, γίνεται όλο και
πιο επιτακική η aνάγκη η υλοτόμηση
δασικν εκτάσεων
pουσίασαν αίξηση κού φορτίου καΤοσ
Από σήμερα η δωρεάν
διάθεση self test στους
μαθητές για τον Οκτβριο
που δείχνει ότι η δασπορά εξακο - 2.378 νέα κρούσμα .
. Σε εργοτάξο έχει μεταηρα
πεί αυτή την περίοδο η οδός Ανεξαρτησίας στα Γιάννενα , κ θως ξεκίνησαν οι 11η σελ
. Από σήμερα Τετάρτη με χρι και Την Παρασκευή , 8 0| κτωβρίου θα είναι διαθέσιμα
| στα φαρμακεία τα τέσσερα self
| test που ανιστοιχούν στους|
| μαθητές από 4 έως 19 ετν και |
Τρεις οι ομάδες, τρεις οι πρωτιές . .
Τα Γιαννιωτόπουλα αρίστευσαν
στον Διαγωνισμό Ρομποτικής!
ν Κατίθεσαν καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για έξυπνα ργα
να γίνεται με τά η
και συστηρά κριτήρια , πάντα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία
Αυτό ακριβς ζηοuν 14 επιχει.
pήσες εμπορίας καυσόξυμλων με έy , Ypaφη διαμερτυρία τους προς oν : σφορούν στην κάλυψη του δια φυπουργό Περιβάλλοντος Γ. Αμυρά
τον Υπουργό Ανά
Εκαταλείπουν () τα σχέδια για μεγάλα υδροπλεκτρικά έργα
| στήματος 4 έως 15Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με α - - 1η σελ
Ενιαίο πάρκο θέλουν
οι Αλβανοί τον Α!
Βασικός σταθμός για 12μικρά αεροσκάφη από Ευρπη
Και αεροπορικό τουρισμό
αναπτύσσουν τα Γιάννενα
νΤα πληρματά τους θα ξεναγηθούν στην περιοχή μας ..
V Επγτούν συνεργασία με Ελλάδα για ην τουριστκή αξιοποίησηή του
. Το ερτημα
ανο Αος Ποταμός
ρa, ή αν θα κατασκευαστούν έργα
που θα αλλονσουν
την εικόνα του , απασχόλησε το Επενδυ
πικό Φόρουμ που
οργανθηκε στην
Κλεισούρα της Αλ .
βανίας με τη συμμεΤoχή Ελλήνων και Αλβανν εκπροσπων rων δύο χωρν.
Ενδεικτικό του προβλημστσμού Πρωθυπουργού Εν Ράμα και με
που υπάρχει στη γτονα χωρα ενα πρωτοβουλα της ΕVW -11η σελ
* Στον χάρτη rou αεροπορ κού τουρισμού έχουν μπει τα
Γιάννενα , με Τους οικούς φορεiς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία
: σε κάθε δράση που π
είται και μπορεί να ενισχύσε πε .
ρατtpω την εξωστρέφεια της πε
ριοχής μας προσελκύοντας πΕ
ρισσότερους επισκέπτες από Το
εξωτερικό . Το γεγονός λοιπόν όι
τα Γιάννενα αποτε
. Την ελπίδα όι στο μέλλον
κάι θα αλλάξει προς ο καλύπρο
στον τόπο μας γεννούν τα Γιαννιωτόπουλα μικροί και μεγάλοι
μαθητές της πόλης μας, με ις καινorόμες ιδέες που κατά καιρούς
παρουσάζουν , Τις έξυπνες προ
Τάσεις που καταθέτουν και τα μκρά εχνολογικά θαύματα τα ο ποία δημιουργούν
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Το γεyονός ότι το fbrum έγινε με την
αγδα Του Τραφείου Του Αβανου
- 12η σελ
Του r. ΓΠΑΝΝΑΚΗ
11η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.Σ
ΓΝΩΜΕΣ
Από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΑΣ
Το παγούρι του πατέρα .
Ο ΠΑΣ  Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
> pάφει ο ΑΝΤΩΝΟΣ ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ
Από αύριο η προετοιμασία για το παιχνίδι με Ατρόμητο
Χρόνια τρα . Τολλά χρόνια ζούσα με έναν μεγάλο καημό
και ένα διακαη πόθο , να βρω το παγούρι του πατέρα Ξημερο βραδιαζόμουν με αυτή την έγνοια και μέσο pου έλεγα καιι δεν
Βα έδνα γα να το βρω. ..
Επηρεάστηκα πολύ σπό τις συχνές αναφορές της οδελφής μου
της Βαρβάρας , 95 χρονν σήμερα , η οποία συχνά μου ανέφερε
την ιστορία του παγουριού αυτού . Μια ιστορία που συνοδεύονταν
με ένα ωχ. .. βουβό και ένα δάκρυ . Την άκουγα περίλυπος την συ μπονούσα και ο δικός της πόθος έγινε και δικός μου.
Ο πατέρας μου ήταν ένος από τους εκτελεσθέντες
. Στην Αθήνα βρέθηκε , πς προάλλες , ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και
συναντήθηκε με το δήμαρχο της Αθήνος και με τον
πρωθυπουργό. Σις δηλσεις του επισήμανε πως
η Κωνστοντινούπολη και η Αθήνα είναι δυο πόλεις
που τις συνδέει κοινή μοίρα και οφείλουν να βρουν μα Τις λύσεις
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η Ελάδα και η Τουρκία .
Συνοψίζοντας Τις απόψεις του για Τις σχέσεις ανάμεσα στις δυο
χρες, σημείωσε με έμφοση: Η φιλία ανάμεσα στς δύο χρες δεν
εναι μία σπό τις λύσεις, είναι η μοναδική λύση. Δε
. Στην Τέταρτη θέση της βαθμολογίας
της Super League βρίσκεται ο ΠΑΣΠ
ΠΑ.t. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Γιάνν.
να μετά την ολοκλήρωση Των 4 πρτων .
γωνιστικν έχοντας συγκεντρσει 8 βα μους . Οι Γιανντες πραγματοποίησαν Την
καλύτερη Τους εμφάνιση κόντρα στον ΟΦΗ
ωστόσο έμειναν στο 1-1 με τους Κρητικούς
στο Ζωσιμάδες και την Κυριακή θα αντ μετωπίσουν rον Ατρόμητο στο Περιστέρι
Ο ΠΑΣ Γάνννα μετά από 4 -1 1η σελ
- 7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα