Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Αρ. Φύλλου 827 www.agronews.gr [email protected]
Με 12ετές πριμ
Με ΦΠΑ 6%
οι ζωοτροφές,
Ψηλά το σιτάρι
η νέα Δάσωση γαιν
Σε πόλεμο
ο Μπτσοτάκης
με τη νοθεία
Διατήρησε τα 490 ευρ ο τόν0sn
φότζια για το σκληρό σιτάρι Που .
Πιτρέπει 50 λεπτά στην Ελλάδα . Μ Προς έγκριση οι μεταβατικές προκηρύξεις
για Σχέδια Βελτίωσης και Απονιτροποίηση αλ16
<Μην τολμήσετε, θα σas βρούμε και θα σas τιμωρήσουμε ,
το μήνυμα Κυριάκου. σελ.44
κρή ανάσα για τis κτηνοτροφικές
μονάδεs ο 6% ΦΠΑ στιs ζωοτροφές
από 1ns Oκτωβρίου . σελ. 22, 50
GREECE
Πιστνεται
δεύτερη δόση
Νέων Αγροτν
Άνοιξε το θέμα
για το αγροτικό
πετρέλαιο
Μοριούς,
Άρχισε από τη Δυτική Ελλάδα
η Πίστωση τns δεύτερns δόσns
Εξετάζεται αnό κοινού με το οικονομικό
επιτελείο διλνει ο Λιβανός , μείωση
ΕΦΚ στο αγροτικό Πετρέλαιο . Σκέψεις
και για τα αγροτικά εφόδια. σελ . 10
με το υπόλοιπο 30% τns ενίσχυσns πρτns εγκατάστασηs Nέ
ων Αγροτν , συνολικού ύψοus
90 εκατομμυρίων ευρ. σελ . 6
ΣΑΒΒΑΤΟ: t Αριάδνης μ., Ρωμύλου οσ.
Μήνας 9ος , Εβδ . 37η
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:09-Δύση 19:28
ΣΕΛΗΝΗ: 11 ημερν
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
ΕΝΟΕΤΟ