Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:49ος
ΧΡΟIKA
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Που βρίσκεται η..
ανάπλαση!
Η αξιοποίηση του αυξημένου πολιτιστικού
αποθέματος του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
Υπονομευτές
οι εργαζόμενοι στο
Δήμο;
Σελίδα 8
00000000000000000000000000000000000000000000
. Ηοδός Ασημάκη Φωτήλα μπροστά στο
ΕΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ πρέπει να μετονομασθεί σε οδός
. Μήτως ήρθε η ρα να αποκτήσει και ο Δήμος
LΠ.Μεσολογγίου Αστικό Τουριστικό τρένο, όπως πολλές
άλλες πόλεις σε όλη την χρα;
θέματα υγείας
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Γιατί είναι τόσο
δύσκολο να χωρίσουμε
σημαντικά Μουσεία όπως ΠΙΝΑΚΟΘΗ - μάκη Φωτήλα που βρίσκεται μπροστά
στο ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ να μετονομασθεί σε
έχρι τέλους του 2021 σύμφωνα ΠΑΛΑΜΑ ΒΥΡΩΝΕΙΟ και στο τέρμα οδό ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ και η
της Τουρλίδας το Μουσείο ΑΛΑΤΟΣ Η Ασημάκη Φωτήλα να πάει σε άλλη πελιτισμού κυρίας Λίνας Μενδνη, θα Δημοτική Αρχή πρέπει να εκπονήσει ριοχή και η πλατεία ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ να
έχει ολοκληρωθεί το Αρχαιολογικό άμεσα κυκλοφοριακή μελέτη διασύνδε- μετονομασθεί σε πλατεία ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ
ΚΟΥΜΟΥΣΕΙΟΥ. Επίσης, να
δοθούν ονόματα σε μια περιοχή στους σημαντικούς
αρχαιολογικούς χρους
του Δήμου Πλευρνας ,
Καλυδνας, Αλίκυρνας,
Ιθωρίας και Οινιάδων κα
θς και ο δρόμος μπροστά
στις Ρωμαϊκές θέρμες , να
ονομασθεί οδός Ρωμαϊκν
.......ελίδα 8
Του Αθ. Σπυρόπουλου
000000000000ο00000000000000 00 000000000000 0000
ΚΗ, ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΚΩΣΤΗ
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
Υμνος εις την
Ελευθερίαν από τον
Κήπο των Ηρων
... ..Σελίδα 7
00000000 *
με δηλσεις της Υπουργού ΠοΠρέπει να είσαι
..παθιασμένος!!
Μουσείο στο ΞΕΝΟΚΡΑ
ΤΕΙΟ και τα εγκαίνιά του
θα αποτελέσουν το σημαντικότερο πολιτιστικό
γεγονός του Υπουργείου
Πολιτισμού για το 2021
στην Αιτωλνία.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ
......είδα 3
**000Φ0 0000000 00000000
Εξαιτίας της
καταστροφικής
πυρκαγιάς στο ΧΥΤΑ
L.Π. Μεσολογγίου τα
απορρίμματα της
πόλης μεταφέρονται
πλέον στο ΧΥΤΑ
μαζίμε το άλλοτεράστιας
σημασίας έργο που δρομολογήθηκε δηλ. την ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ όλων σης όλων των παραπάνω αξιοθέατων 0δρόμος που συνδέει το Πανεπιστήμιο
των ιστορικν χρων γύρω από τον
ΚΗΠΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ με την αξιοποίηση μπορεί με ευκολία να τα θαυμάσει.
των κτηρίων του παλαιού νοσοκομείου Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προηγηκαι των πρην Στρατνων ΚΑΨΑΛΗ, θεί ονοματοθεσία οδν και πλατειν Γιργου Κοκοσούλα σε ένα δρόμο της
θα αποτελέσουν τα σημαντικότερα στην πόλη.
αναπτυξιακά έργα του Μεσολογγίου για Η Αρχαιολογική-Ιστορική Εταιρεία προσφοράς του.
τα επόμενα 50 χρόνια Στην ευρύτερη Δυτικής Στερτεάς Ελλάδος πρότεινε Στο αρχείο μου βρήκα μα επιστολή
περιοχή όμως βρίσκονται και τα άλλα
Με τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας
συναντήθηκε ο
Πρέσβης της Νορβηγίας
θερμν.
στε ο κάθε επισκέπτης της πόλης να (πρην ΤΕΙ Μεσολογγίου ) με την πόλη
να ονομασθεί οδός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
και να δοθεί το όνομα του αειμνήστου
πόλης λόγω της μεγάλης πνευματικής
1821-2021
στον Δήμο Μεσολογγίου, η οδός Αση- από 28/8/2007, που στάλθηκε
, Συνέχεια σελίδα 4
.Σελίδα 4
Ναυπακτίας
00000000000000000000000000000000 0000000000 04
.......είδα 4
Στην τελική φάση υλοποίησης το έργο
του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
αΑτωλική αφιλοξενία-το σπίτι του τουρίστα
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίουν
*000000000000 0.
Εεχνάνε να περάσουν
Συνάντηση του
Εμπορικού Συλλόγου
Μεσολογγίου με τον
Αντιπεριφερειάρχη
Λ Δημητρογιάννη
'....Σελίδα 8
*00000000000Φ000000Φι
0 0 0 0 00000000ο0000
Νοσοκομείο
Μεσολογγίου: σε
αναστολή ο γιατρός
για το αμαϊμούν τεστ
κορωνοϊού
'υνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στους χρους ρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιτης Τσιχριτζής, τα μέλη του
-του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγικαι ΔΣΖαχαρίας Νικολογιάννης, Φνη Μελαχρή και Βασίλειος
Σπυρόπουλος (εκτροσωπντας
και τον Εμποροβιομηχανικό Σύλ
λογο .Π. Μεσολογγίου ), ο υπεύ
θυνος Ομάδας έργου Γεργιος
Ρόμπολας και ο υπεύθυνος της
δομής της Αιτωλικής Φιλοξενίας
Γεργιος Αποστολάκος
Στησυνάντηση παρουσιάστηκε
η φιλοσοφία, η στρατηγική υλοποίησης και η βασική στόχευση
του τουριστικού αναπτυξιακού εργαλείου προθησης της
περιοχής. Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα φιλοξενίας του
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΚΑΝΙΚΟ
της δομήςΑΙΤΩΛΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
- ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ ΙΕΡΑΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ> στο
κτίριο χρυσόγελου με μέλη της
ομάδας έργου και του Δ.Σ του
φορέα, στα πλαίσια της τελικής
φάσης υλοποίησης του έργου και
της πρόσκλησης για συμμετοχή
επιχειρήσεων, φορέων, συλλογν
και λοιπν ενδιαφερομένων στα
σεμινάρια επικοινωνίας, εκπαίδευσης χρήσης και διαχείρισης της εφαρμογής.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Επιμελητη- έργου με της ψηφιακές υπηρεσίες διαμόρφωσης
........ελίδα5
000000000000ο00000000000000 00000000000000000
ΓΥΝΑΚΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
00 REDMINOTE PRO
Σελίδα 7
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
1821-1826
Η τιμή των ηρων
Συνέχεια σελίδα 2
ΜΝΗΜΗΤΑΣΟΥΛΑΣ
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στέγνην
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
Του Συμεν Γκόρπα
www.mxronika. gr
........ελίδα 6
0000000000000
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ. 200Υ
Hellenic Post