Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοήτης κιότης Δυθυτς ΒΑΣ ΣΕΡΒΑ Eτς 50-A φύλυ 10/4 Τιή 060 ευ Σμπο λυριακή 45 Σπεμφίοω 2021
Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΕΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΙΧΝEΙ
0 αριθμος κρουσμά.
Δέλτα, a . Το nooοστό της συ - των με μετάλλαξη ΔΕΑ.
το . είναι 4 για το Νομό
μετάλλαξη στημα ano την Hnειρο.
νιχνεύθηκε γκεκριμένης μετάλλαCOVID -19 DEIIA
ονικό Δίκτυο Γονιδιω . ναι οτο 27.49% με peon
μό Αρτας, 27 για to no.
ματικής Εnιτήpnonς σε τα στοιχεία που ανακοιδείγματα nou αναλύθn νuθηκαν την Πεμπτη α.
για το Νομό Ιuαννίνων
καν το τελευταίο δι .
Η Μεσόγειos είναι
Η πολιτική ωριμότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Υποστήριξε ο Υnοuργoς Εξωτερικν Νίκος Δένδιας
περιοκή όnου θα φανεί
ΩΔΗ ΣΤΟ ΜΙΚΗ!
Θάνατος , Αθανασία και Δευτέρα nαρουσία,
τpiα σένα χάρισμα σεoένα και η Υστεροψημία σου
Εξωτερικν , Νίκος Δtνoας στο
συνέδρο 2021 d strateg Forum , στο novεn με θεμα : Η
ΠΑΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑ ΕΝΠΗΕΘΕΙ ΤΟΝ Κ.ΤΗΠΡ
Ο σκύλος
του Μίκη
ΕΡΟΣ Α)
Φανερά καταβεβλημένος παpaμένει
eκεί για aρκετή ρα χωρίς να επηpά.
Συς 17/4/18 δημο - μηχανισμό ολna να δύο τουτόχρονα . ο
σεύ0ηKε στην κυριο - τον αυtήσs , γ' ουτό Τοinpας κατέχει καλά
κάτικη μεγολη γερμανική εφημερίδα Fronk . Kononσεις όσο το δυ
furor Aligemeine Son - νατόν nερισοότερο , μντα η aπόδοση και
ntogs zoitung εκτενές μέχρι nου ο, tnεvου .
άρθρο μετίτho Η μζέ . τές τα μαζεύουν και
ρια των ΕΛnivωw, στο φεύγουν , ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ στην εξουσία ΜΕΤΡΙ0onoio μεταξύ άλων σημοίνει να έες στο
καθυστερεί τις διωτι .
Στον ΣΥΡΖΑ δεν εκτι .
τα npoόντα αλλά η
niστη και η εγγύτητα
ΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙ ΑΞΙΟΚΡΑ.
ονοφέρετο , 0 μυαλό σου δύο αντι .
ΤΙΑ. ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
oi uοχαρετντας τον δικό toυ
Τσinpoς δεν θέλει να φατικές ηsnoonoεις
ο Μιχοήη r. Λρυκός με0E τoν κρατικό και να δέχεοαι και τς