Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27861
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @ dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Τρίτη δόση
εμβολίου σε 18
εκατ. άτομα θα
χορηγήσει η
Γαλλία
Οι τιμές όλο και
ασκαρφαλνουν
Τράπεζα ( ΕΚΤ), η οποία έχει δεσμευθεί
ότι θα τις αγνοήσει
ως προσωρινές .
Πρόκειται για το
υψηλότερο επίτεδο
της τελευταίας 10ετίας και πάνω από
τον στόχο της ΕΚΤ
που είναι 2%,
Η Γαλλία θέτει ως στόχο να έχει χορηγήσει την τρίτη αναμνηστική δόση εμ
βολίου κατά της Covid σε 18 εκατομμύ.
ρια άτομα μέχρι τις αρχές του 202 2, δή .
λωσε αξιωματούχος.
Την περασμένη εβδομάδα , η Ανωτάτη
Aρχή Υγείας της Γαλλίας έκανε σύ σταση
για την χορήγηση τρίτης ενισχυτικής δο σης σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετν και
στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.
Ανακοιννοντας ότι οι υποψήφιοι για την τρίτη δόμ
πληθωρισμός
τροφοδοτήθηκε από
το υψηλό ενεργειακό
κόστος και το άλμα
των τιμν των τροφίΟ
μων, εν καταγρ φηκαν ασυνήθιστα
μεγάλες αυξήσεις
και στις τιμές των
βιομηχανικν προϊόΓερμανία: Στο
υψηλότερο
επίπεδο των
ντων.
τελευταίων 28
ετν ο
Η ΕΚΤ έχει αναθεωρήσει επανειλημμένα ανοδικά τις
προβλέψεις της για
τον πληθωρισμό φ τος , με τα πραγματικά στοιχεία να τις ξεπερνούν κάθε φορά .
εν ο πληθωρισμός είναι πι θανόν να συ Πληθωρισμός
τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat, δοκιμάζοντας την υποβάθμιση
της αύξησης των τιμν τους τελευταί.
οuς μήνες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Ο πληθωρισμός στη Γερμανία έφτασε
Στο 3% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός
τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο α.
πό το 1993 μετά την επανένωση των Γερ
μανιν . Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας,
τα αγαθά και οι υπηρεσίες ήταν κατά μέ
σο όρο 3,9% ακριβότερα τον Αύγουστο σε
σχέση με τον ίδιο μήνα πέ
ρυσι.
Η τελευταία φορά που
νεχίσει να αυξάνεται έως
τον Νοέμβριο
στην Ευρωζνη τον Αύγουστο , από 2,2%
Ανασχηματι σμός θρίλερ : Πότε είδαμε ξανά
ακύρωσn υπουργοποίησης στο Παρά πέντε
Πτση των
Χρόνια είχε να σημειωθεί ακύρωσηυ.
γεννήσεων σε
Ευρπη και ΗΠΑ
έφερε η Πανδημία
πουργοποίησης στο 90,, όπως συνέβη με
τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Το παρόμοιο
συμβάν του 2012, επί κυβέρνησης Σαμα
Google, Facebook και Microsoft στην
κορυφή των δαπανν για
Παρασκnνιακή Πολιτική Πίεσης
Σήμερα (σ.σ. Τρίτη ) , μόλις λίγες ρες
μετά την ανακοίνωση του νέου σχήματος
της κυβέρνησης, ο Ευάγγελος Αποστολάχης- που επρόκειτο να αναλάβει το Υ.
πουργείο Πολιτικής Προστασίας- έκανε
γνωστό πως δεν αποδέχεται την υπου ργοποίησή του cυπό αυτές τις συνθήκες .
Ακύρωση υπουργοποίησης στο παρά
πέντε είχε να συμβεί χρόνια , με τελευταία φορά το 2012 , όταν ο Βασίλης Ράπανος.
που επρόκειτο να αναλά βει τη θέση του
υπουργού Οικονομικν στην κυβέρνηση
Σαμαρά - παραιτήθηκε για λόγους υγείας.
Σε επιστολή του προς τον Αντνη Σαμαρά ο x Ράπανος επικαλούνταν λόγους
υγείας , που, όπως ανέφερε
δεν του επέτρεπαν να ασκή - ΕΑ 3
Η μονάδα Google της Alphabet Inc, η Facebook Inc και η Microsoft Corp είναι οι
| τρεις εταιρίες που δαπαν ούν τα περισσότερα χρήματα για άσκη ση παρασκηνιακής
πολιτικής πίεσης (1obby ing) στην Ευρπη, σε έναν αγνα κατά αυστηρν νέων νόμων που έχουν σκοπόνα περιορίσουν τις εξου σίες των αμερικανικν κολοσσν της
τεχνολογίας.
Τέτοιες προσπάθειες θα έτρεπε να είναι ένα μήνυμα αφύπνισης προς τους διαμορ
φωτές πολιτικής στην ΕΕ στε να ενισχύσουν τα προσχέδια νόμων και
τους κανόνες του λόμπινγκ, προειδοποιεί η έρευνα του Corporate Europe Obsevat ory και του LobbyCont rol.
Πτση των γεννήσεων επέφερε σε Ε .
ρπη (ιδίως στη Νότια) και σε HΠΑ η
πανδημία Covid-19, σύμφωνα με μια νέα
διεθνή επιστημονική μελέτη, που επιβ
βαινει ανάλογα ευρήματα προηγούμε
νων ερευνν . Ετσι , πέρα από την αύξηση
των θανάτων (4,5 εκατομμύρια παγκο
σμίως μέχρι σήμερα ) , ο κορονοϊός έπλη ξε
τη δημογραφική δυναμική των πληθυσμν και από την πλευρά των γενήσε
aimopraSIon.gr
Ενδεικτικά , η μείωση της γεννητικότη.
τας έφθασε το 9,1% στην Ιταλία, το 8.5%
στην Ουγγαρία , το 8,4% στην
Ισπανία , το 7% στις ΗΠΑ και 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα