Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ
ΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ
ΕΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
η χαρστιή βολή στο uproo , φοτικε anο τους nn , στε να - φέξουν η
'εμnopικό Aιμ tης nputouς μηνες nou σνέo μεηtτη γα ους εnpoυ
κος, μετά ano nnpopορίες στσεις κα δεσμεύσες mu κοθopoε ου μέσα στον la .
Dou κάνουν noyo για ένα
στο ΕMΠΟΡΙΚΟ nιμον, της ου 2019 , στν Τότ συνο nou αvέapt το mater
plun, εv tόνοe nρος τουc
γιατί καταpγντος έτo, με εnpoοunoυς ν εnoy nepξε κνένας αιφνδι .
καρακτήρα του μένος
Τα ενεργά κρούσματα στο Νομό Πρέβεζας μέχρι χθες
Ξεπερνούσαν τα 200
Ενίσχυση του φράκτη στα Ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο
Ο συνολικού ύψους 5 μέτρων φράχτης
από μπετον και ατσάλι
Αποτελεί μόνο την πρτη γραμμή άμυνας .
Σε εγρήγορση το Νοσοκομείο Πρέβεζας
τουριστική κίνηon toν !
την τonκή eικονομία .
| Πληv όμως τα κρού.
σματα ξεπέροooν κόθε
nponγouμενο τις τε .
Προχuρά το υnoυργείο Εθνικής Αμυνος σε
ουνεργασία με το υnoupγείο npοστοσίας
ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ;
(ΜΕΡΟΣ Α')
Δαμορτυρίες για ο ψουσχωτό
Πάρχο στην Κυανή Ακτή. .
ζουν λουόμεΣnoaμε γα μια ακό - γκληματική αδοpοpίa , ακν ξωνν , Οι nowμη φορά ανείnωτες κα - ο uοδερφισμός και η κοί
τοστροφές με ος τερό tnψη σεβασμού της χαδεύουν τους εμπρnστιες nuρκαγές nοιo φύσεως ano τους νεο - στές και όσους αυθα .
ψτανε για τηv κατο - Anmνες Τα nεύκα , nou ρετούν εις βάρος του
στροφή Ταδέντρα nou άκουσονdκουοον , φυ . δόοους : οι εκάστοτε
καίyοντα: Η κλιματική τρνουν ακομη και σε κ εογησης ' όn. οι
κ6ικες
φουσκωτό
όχι α άλλα σημεία διοτι δν μιορούν να
Τρόφε
| ο Μιγάλης Λουκάς
χουν το ίδιο κατοστρε . σβεστικν σερonna . το ψnpouoκια