Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 04.08.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6841
Μικρά Τουριστικά καταλύματα:
Τοπίο στην ομίχλη η σεζόν, θέλουμε στήριξη
Οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα
Τα δεδομένα της έρευνας PMI του Ιουλίου υπέδειξαν ακόμα μία σημαντική βελτίωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα , η οποία
υποστηρίχθηκε από τη συνεχή παραγωγή και την αύξηση των νέων
παραγγελιν. Οι ρυθμοί αύξησης της παραγωγής και των νέων πωλήσεων παρέμειναν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, υπήρξαν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η αύξηση της παραγωγής περιορίστηκε
από τις ελλείψεις υλικν και τις ανταγωνιστικές πιέσεις μετά τη νέα
αύξηση των τιμν πλησης.
Πειραις:
Ολοκληρσαμε με
επιτυχία το stress test
της ΕΚΤ
Πειραις
Holdings AΕ. (Πειραις).
ανακοιννει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση
προσομοίωσης ακραίων
Financial
Η ανάγκη μετακύλισης του κόστους στους πελάτες οφειλόταν στην αύξηση των τιμν εισρον, η οποία άγγιξε επίπε
δα ρεκόρ , λόγω των σοβαρν αναταραχν στην αλυσίδα
εφοδιασμού. Ως αποτέλεσμα της χαμηλής απόδοσης των
προμηθευτν και της αβεβαιότητας που επικρατεί ως προς
τη ροή εφοδιασμού, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη
υποχρησε στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνν.Ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειν της ΙHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers' Indexείναι
ένας σύνθετος δείκτης της απόδοσης της μεταποιητικής
οικονομίας. PM)
καταστάσεων
του 2021
( cάσκησην) που διεξήγαγε
η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.
Η άσκηση έχει σημείο αναφοράς τα μεγέθη του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ο χρονικός της
ορίζοντας εκτείνεται έως το
τέλος του 2023 και αξιολογεί βασικό και δυσμενές
σενάριο.
Υπό το βασικό σενάριο , ο
συνολικός δείκτης εποΠόσες γυναίκες βρίσκονται στα Δ.Σ
των μεγάλων εισηγμένων
Η ΜIΝΕΡΒΑ εξαγοράζει
τη Mediterranean Foods
πτικν
κεφαλαίων
πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας 11 ανέρχεται σο
17,1% , εν ο δείκτης κεφαλαίων CΕT1 διαμορφνεται στο 15,0% στα τέλη του
έτους 20 23. Το βασικό
σενάριο
αύξηση των κεφαλαιακν
δεικτν κατά περίπου 365
μονάδες βάσης έναντι του
2020. Το δυσμενές σενάριο
οδηγεί σε μείωση των κεφΜIΝΕΡΒΑ ΑΕ Ελαιουραπόκτηση της εταιρείας γικν Επιχειρήσεων και
Τροφίμων γίνεται πλειη βιομ- οψηφικός μέτοχος της
Foods
Σε συμφωνία για την
Σημαντική προσαρμογή όσον αφορά τη συμμετοχή γυνα ικν στα Διοικητικά Συμβούλια
σημεινεται στις μεγάλες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνν εταιρείες με βάση τις προβλέΨεις της νο μοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση. Στο σύνολο τους οι εταιρείες ξεπέρασαν τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας , αλλά η συμμετοχή
γυναικν απεριορίζεται) σε μη εκτελεστικές
θέσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας του
Hellenic Observatoιy of Corporate Goνe rna nce
(HOCG) που παρουσιάζει η Corporate Matters
καταλήγει
Mediterranean Foods AE
προχρησε
ηχανία
MINΕΡΒA, στο πλαίσιο
της στρατηγικής της για
διεύρυνση των δραστηρ1οτήτων της σε περισσότερους κλάδους της αγοτροφίμων
Mediterranean
Με τη νέα εξαγορά , η
MIΝΕΡΒΑ ενισχύει το
χαρτοφυλάκιό της με
ράς τροφίμων, αναφέρει προϊόντα αρτυμάτων και
δύο εμπορικές μάρκες,
τα Brava και Delicia.
αλαιακν δεικτν κατά
περίπου
βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση
στην άσκηση του 2018
ήταν περίπου 770 μονάδες
βάσης
μονάδες
ανακοίνωση.
Βάσει της συμφωνίας, η
Created by Universal Document Converter