Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΟΛΗ
ΤΡΙΤΗ
Ο ΜΙΝΟAN LINES
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
με ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
19.115
Σελίδα 6
Ερχονται οι νέο έργαζόμενοι
στην Κάθαριότητα του Δήμού Αy Νικολάου
Κ0 ΑΟΛασιθίου βρίσκεταιστηνικαλύτερη φάση των τελευταίων ετν
Σελίδο 23
. Σήμερα απολογούνται
οι φερόμενοι
ως διακινητές
Παραμένουν
< Ασπίδαν ανοσίας μόνο
είν εμβολιαστεί το 85-90% των ενηλίκων
Κ. Νικολαράκης όσοι δεν εμβολιαστούν θα νοσήσουν
οι μετανάστες
στο μικρό
κλειστό γυμναστήριο
Ιεράπετρας
Ρεπορτά :
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
-Είναι σαν ένας π δοσφαιρικός αγνας , χουμε διανύσει το α' η.
μίχρονο πoυ ήταν εύκολο
και στο oποίο εμβολιά.
στηκε ο πληθυσμός nou
ήταν πρόθυμος
λιαστεί δημιουργήθηκαν
τα εμβολιαστικά κέντρα,
ο κόσμος έσπευσε και
εμβολιάστηκε μαζικά , για
να είμαστε τρα σε ένα
επίπεδο εμβολιασμένων χουν αυτοί nου θέλουν διαρκεί Περισσότερο από χρειαστεί -αναμνηστική
περί το 40-45%, nou μαζί
με όσους έχουν αποκτή- προσέγγιση για να nεισει φυσική ανοσία αγγί - στούν.
ζει το 60%, Τρα μπαίνουμε στο β' ημίχρονο , νόμαστε σε αυτούς , aστη β ' φάση του εμβολι - φού χωρίς αυτούς η παν- τον περασμένο ίανουά . σοστό θα αρχίσει να μει .
ασμού , όπου ανακύπτουν δημία δεν θα εκλείψει ριο-Φεβρουάριο, αυτοί νεται , άρα πιστεύω όι
τα προβλήματα . , σημει - και δεν θα αποκτήσει εν - τον προσεχή Οκτβριονει ο πρόεδρος του Ιατρι - δημικό χαρακτήρα , γιατί Νοέμβριο το πιθανότερο αστεί αναμνηστική δόση
κού Συλλόγου Λασιθίου δεν μπορεί να χτιστεί το
Κωστής Νικολαράκης για τείχος ανοσίας . το ο - όπως τονίζει ανοσία . Ο
την εξελιξη του προγράμ - πoίo όπως τονίζει οκ Ν nροεδρος του Ιατρικού
ματος εμβολιαστικής κά - κολαράκης πρέπει να αγ λυψης στη χρα μας ,
Όπως λέει , υπάρ - επί του συνολικού πληχουν πλέον από την μία θυσμού και να φτάσει α πλευρά άνθρωποι nou κόμη και σε ποσοστά του
δογματικά
σταθερά απέναντι στο άνω των 18 ετν.
εμβόλιο κατά του κορο νοίού, και τους δογμα - φωνα με τον κ . Νικολατικούς είναι δύσκολο να
τους πείσεις γιατί δεν πος επίτευξης του τεί μπορείς να βρεις τα αντίστοιχα επιχειρήματα ,
Σελίδα 9
εμβοΤέσσερα επιχειρηματικά
σχήματα για το τμήμα
Χερσόνησος-Νεάπολη
Υπάρχει ενδιαφέρον
Από την άλλη , υπάρ-τον ι6 , - που και αυτή δεν Συλλόγου εκτιμά ότι θα
κάποια προσπάθεια και κάποιους μήνες,
Θα χρειαστεί
αναμνηστική δόση
Οοι εμβολιάστηκαν που το ήδη κτισμένο ποδόση -Θα χρειάζεται νέα
δόση και θα μπούμε έτσι
σε έναν φαύλο κύκλο, ό.
για πολλά
κατασκευαστικά έργα
στην Κρήτη
-Ολοι πλέον απευθυκάποια στιγμή θα χρει
Eελίδα 28
είναι ότι δεν θα έχουν , εμβολίο .
Δεν υπάρχει εμβόλιο
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδο 3
ΕΜΒΟΛΙΟ COVID - 19
γίξει τουλάχιστον το 70%
bluegr
στέκονται 85-90% για τους πολίτες
Για τη σεζόν 2021
αναζητούμε νέους συνοδέλφους
να ενισχύσουν τις ομόδες των ξενοδοχείων μας
|Minos Booh art hotol, Minos Palaoe hotol & cuites
και Candiο Park Village στον Αγ, Νικόλαο
Ο εμβολιασμός σύμγια την
nανδημία
ράκη είναι ο μόνος τρόχους προστασίας , πέραν
της φυσικής ανοσίας από
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ
Δείτε τις θέσεις στη σελίδα 21
ΠΑΝΕΚLIES
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΒΡΑΔΙΝΑ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ δρομολόγια από/προς ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ
στα ημερήσια δρομολογια
σε ΚΑΜΠΙΝΕΣ L.oα
με Χ. Αυτοκίνητο !
ΚΑΜΠΙΝΑ
BΝΗMΕΡΩΘΕΤΕΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΣ ΕΚΤΤΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕEUO ΑΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΤΡΚΟΑ ΚΡΑΗEΩΝ ΠΕΡΝΑΕ 2104197400 HAΚΒ0 2810308000 ΚΑ ΣΤΟ WWw.anek.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα