Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974Αρ. φύλλου 6880-12.399
0,50 ε
Αποφοίτησε φέτος από
το Εσπερινό ΕΠΑΛ Δράμας
Χρυσά
τα κορίτσια
της Δράμας
στη Ρυθμική
Γυμναστική
Εικόνες θλίψης και οργής
Νομός Δράμας:
Ο τόπος
των κουφαριν
Αύξηση της εφηβικής
Πήρε απολυτή ριο
εγκληματικότητας
Λυκείου στα 76
Γράφειο
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
της χρόνια με 19,8
Γράφειο κ . ΓΚ. Χατζόπουλος
σελ. Τη
Έγινε δεκτή από τη διοίκηση του Γ.Ν. Δράμας
Δηλσεις της προϊσταμένης του ΚΕΠ Δ Δρά μας στον Πρωινό Τύπο
Δωρεά Raycap στο Νοσοκομείο
Δράμας για τη Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού και όχι μόνο!
Πάνω από 200 άτομα
εξυπηρετεί καθημερινά
το ΚΕΠ του Δήμου Δράμας
Σύνταξη μελετν για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού , του
Φαρμακείου και του Εργαστηρίου Φυσιοθεραπείας
Ακόμα δεν έφτασε η εγκύκλιος στα ΚΕΠ για τα 150 ευρ της Freed om Pass>
Πάνω από το 80% της δουλειάς εδ και δύο μήνες είναι η έκδοση βεβαισεων για τον εμβολιασμό
Του θανόση Πολυμένη
- ΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ δ ρεάς της εταιρείας
1 Rayeap, έκανε δεκτή
το Νοσοκομείο Δράμας
σχετικά με την σύνταξη με λετν γα τη Μονάδα Τεχνητού Neφpoύ , του
Φαρμακείου και του Εργαστηρίου Φυσοθεραπείας .
Αναλυτικότερα, το Διοκηικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Δράμας , το οποίο
συεδρίασε την Τετάρτη 21
lbυλiου , έκανε αποδεκτή δωρεάτης εταιρείας Rayeap ποσού 68.000 ευρ προ
ΦΠΑ. Το ποσό της δωρεάς , αφορά στη την ένταξη των αντίστοιχων κατασκευα σύνταξη μελετν δηματράτησης για την
αναδιαμόρφωση-επέκταση-μετεγκα- κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα,
τάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού , του Φαρμακείου και
Του Θανάση Πολυμένη
ΘA ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ να βάλουμε ένα
1 ακόμα τπλο σ ' αυτό το ρεπορτάζ σή
Ι μερα: ι θα κάναμ αλήθεια , αν δεν υπήρΙ χαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτν
ΚΕΠ): Τα ΚΕΠ, έγναν για να εξυτηρετή1 σουν κάθε ανάγκη του πολίτη, από ένα
ΕΣΥΠΗEΤ
ΠΟΛΙΤΩΝ
-ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
1 πανδημίας , να σου βρει και να σου τυπ1 σει ακάμα και τη βεβαίωση εμβολιασμού
σου και όχι μόνο .
Τα ΚΕΠ, έχουν φτάσει να γνουν οι σωΙ τήρια υπηpeσία για τους πολίτες, καθς
εκεί μπορεί ο καθένας να βρει αυτό που
ψάχνει , όσον αφορά έγγραφα που θα
μπορούσε να πάρει από διάφορες υπη .
1pεσίες του δημοσίου.
Υπηρεσίες οι οποίες, εν μπορούν να
εξυπηρετήσουν τους πολίτες , εντούτος τους στέλ νουν πακέτο στα ΚΕΠ!
Και αυτή η τακτική,
πολλαπλασιάστηκε ακό
μαπερσσότερο τρα με
την πανδημία , εν οι
υπηρεσίες τις οποίες θα
πρέπε να προσφέρει ένα
ΚΕΠ, ολαένα και αυξά
νονται εν καιρ πανδημίας !
Αφορμή για το σημρινό ρεπορτάζ στάθηκε
η νέα κάρτα τηςFreedom Pas$- και τα 150
ευρ nou παρέχει στους
νέους , με την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.
Ένα από α προβλήματα
που έχουν παρουσαστεί
είναι ότι πραεμένου οι
νέα να γίνουν αποδέκτες
της "Freedom Pass και
των 150 ευρ, θα πρέπει
να εσέλθουν στην αντί
στοχη πλατφόρμα με
τους κωδικούς του tavis
Πολλοί όμως από τους
νέους, επειδή ακόμα δεν
έχουν δουλειά και δεν
έχουν αρχίσει τα πάρο
δσε με την Εφορία, δεν
μπορούν να έχουν κωδ .
κούς tavis net τους ατο
ους και θα πρέπει να
εκδσουν
Η κυβέρνηση έχει ανακοινσει ότι , προκειμένου να εκδσουν κω δικούς tais not oι νέου,
Εργαστηρίου φυσιοθεραπείας.
Η εκπόνηση των μελετν , έχει στόχο
στικν έργων στα σχετικά ευρωπαbκά και
αΤΟΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
προκειμένου στη συνέχεια να κατασκευαστούν
θα πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ για να αναλάβουν
την έκδοσή τους .
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 2521ο-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
καθημερινά 8:30-14:00 και 17-30-20:50, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
εγγνάται υψηλού επαγγιλματισμού εγκαταστάσεις
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ . Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
&ιαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!Η.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλ : 25210 35194-Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ . ΔΙΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εφίpων Αξωματmν 124, Δρόμα , ΤΚ. 65100
Ωράριο
Καθημερνές: 100-13:0 και 1800-2000 (εκτός Τετάρτη)
Eαββατοκύρια κα κλαστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email : iatdiagn osi @gmail. com
ΠΡΩΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα