Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΑΧΟΡΗΘΗΚΕ0 030PIΟ AR ΕΡΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΟΡΕΙΑΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΑΛΟΣ "ΜΠΑΤΣΟΣ"
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ!
ΑΝ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΑΣ ΑΛΗΘΕΥΕΙ
ληροφορίες PEΠΟΡΤΑΖ
Φpούpο naρογωρήθη κάνουν λόΕνότητα Πρέβεζας κα
μόλιστα με ανοιχιό τo
Η συνάντηση , έγινε ενδεχύμενο νο ακολου.
- ντηση του ρnς Τσελίτος
του Φpουρίου Αγίου paχpnoης tου Κάστρου Αγίου Ανδρέα
ανοφέρουν ότι ο
Η Τουριστική περίοδος ξεκινάει
|Μαζί της και η ταλαιπωρία
Από την έλλειψη Πάρκινγκ
Το npoβλημα της tMei.
ψης Οέσεων στάθμευσης
των οχnμάτων, ιδιαίτερα γα |
Αν χρειαστεί λόγω μετάλλαξης "Δέητα
Θα επιστρέψουμε σε lockdown τοπικά .
Δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παν . Αρκουμανέας
τη φετινή τουριστκή nepiοδο τέθηκε στην npoφατη
συνεδρίοση του Δημουκού
Συμβουίου Πρέβεο .
στρέψουμε σε locksown , tonκ .
EΟΔΥ Παναγιτης Αρκουμανέος νey τησ.
Aς οβαρευτούμε .
Προσοχή και
Μπμόσνο και αποχαλνατάρια Προτομής
τήρηση των με19 μpuί του Σαββάτου 3
νουν οι ειδικοί,
L. Αγίων Κωνοταντίνου &
Ελένης , στον piβολο τοu
onoiou αναrniετι tο ομα του , η
διότι η nανδηΕρβολιασμένοι
uην ανάνο της μακαρίας Ψυχής
χριστιανοί 0α noρευτούνε στην
Πλεtεία toυ Πνευμαtκού Κέντρου της
και να τηpρούν ακόμη και αυτά τα χαλα μως η pάσκα oε ouτερικούς χρους ή
δακάνες nνυματικν tου τένων.
όnοu υπdρχει συνωστισμός