Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4992 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Σάτυρος Ιερέας...
• Καταδικάστηκε
ιερέας που ερωτεύτηκε 15χρονη...
• Ταξίδεψε από την
Κύπρο για να συναντήσει την 15χρονη
και κατέληξε στο
δικαστήριο...

Δήμοι

Δήμοι
Η «ώρα του Δημότη»
στο Δήμο Καρδίτσας.
Την Τρίτη 6 Ιουλίου η
έναρξη της διαδικασίας

s

Óåë. 7

• με τον
Δ/ντη ΕΚΑΒ
Θεσσαλίας
για τη δημιουργία
τομέα ΕΚΑΒ
στο Μουζάκι
Óåë. 10

Óåë. 5

Κ. Τσιάρας: έργα 17
εκατ. ευρώ στις ΔΕΥΑ
Καρδίτσας και Μουζακίου από το «Αντώνης
Τρίτσης»

Συνάντηση Δημάρχου Μουζακίου

s

s

s
Χρηματοδοτηση κεφαλαίου κίνησης
Óåë. 7

• ΜΕΧΡΙ €

200.000 ΜΕ
ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΤΗΣ EIF

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr