Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠo tου
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΟΔΗΓΕΙ..
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΕΙΑΣΗ!!
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
εδρος του Δnμοτικού Aμε , ης δημοoος διαβούηε noyehματν του εμπορ
νικού Τομείου Nίκος rεup
Υάκος κλεivει τα ουu mς δημοσouτος όn μόνο 1ον npτο noyo διότι ono
σnκ δεν εον nott tο φυ ύ ηuένος ο onoo, txouν
| Με στόχο τν ομαλοποίηση των σκέσεων
Με τη γείτονα χρα
Τσιτσιπάς-Σάκκαρη
Εκαναν αδιαμφισβήτητα
την Ελλάδα να βλέπει τένις
Βήμα-Βήμα προς την κανονικότητα
Βήμο -pημα npoς tmv κανονικότητα
τους ΕΜνες να φυνοζουν
0δεύει η χpα . Ano το Σαpατοκύρια
κο εnέστρεφε η μουσική στην εστίαon
φανος Τοtonoς και η Μαρία
| εν εnεxτάθηκε και το διάστημα της
σουν τους Εηnvες μπροστά
anayopευοn των μετακίσεων μετα .
Η δήθεν μητέρα όλων των μαχν
Αποδείχθηκε στρακαστρού κα ! !!
Στο κενό η κινόνολογία για "εργατικό μεσαίωνα
Παρά το γγονός ότι ο Κ . Μητοοτά .
νάρια πρόωpων εκλογν , στον ΣΥΡΙΖΑ
ν uς δν μηttpo% 6
Το συμπερασμα tνaι E .
moυργικό ουμβούλο , κατά to οnoίo
πpωuoυργός ρpτησε έναν έναν tους
υnουργούς 'nς tα nάνr, και έβe την
ΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΕΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ