Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ανεβάζει στροφές
η γενιά των νέων
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Με 19 λεπτά το κιλό
μάχη για τριφύλλια
ΠΡΟΪΟΝ
03/06
09/06
Στάρι σκληρό
Καλαμπόκι
Βαμβάκι
Υψηλή ζήτηση και μέτριες αποδόσεις
ανεβάζουν την τιμή Παραγωγού
για τις δεύτερες κοπές . σελ. 21
Μεγάλες και φροντισμένες
εκμεταλλεύσεις έχει να δείξει
το νέο αίμα στη γεωργία. σελ. 16
86,47
85,12
Ελαιόλαδο
Στάρι και καλαμπόκ : ευρ/τόνος,
βαμβάκι, σεντς/Λίμπρα ελαιόλαδο ευρ/κιλό
Κερδισμένοι
αναδιανεμητικής
μικροί με χαμηλά
δικαιματα
CALDA
MARKEΤΙNG
ΤΑ ΝΤΟΠΙΑ
ΚΕΛΑΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η
ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑ
Ανατροπές στις μεταβιβάσεις του 2022 από το
νέο ορισμό του ενεργού αγρότn, μόνο όσοι δουν
ζεστά το νέο πρασίνισμα μπορούν να ισοφαρίσουν
τις απλειες στο τσεκ με την ερχόμενη ΚΑΠ σελ. 4-5
Η συνεργασία ΣΕΟ με τη σχολή
marketing της Βουργουνδίας
χτίζει το νέο εξαγωγικό Προφλ της
( ALDA
ελληνικής οινοποίίας . σελ. 38-39
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ
Τεχνικές φροντίδες
για ποιοτική ίνα
agrenda- σελ. 25-32
σελ. 40-41
Κούρα
προβάτων
Με φετινές
συμβάσεις
στην αυλή
στα νέα
του Σατολιά
Βιολογικά
Στον παραδοσιακό
ελαινα ταιριάζει το
αγουρέλαιο
Γιορτή συναδέλφωσης
και αλληλεγγύης για
την κτηνοτροφική
οικογένεια, το ετήσιο
αντάμωμα . σελ. 42-43
Σε ορατό ορίζοντα τα 28 λεπτά
για τα καλά σκληρά σττάρια σλ.2
Το Σεπτέμβριο η
Πρόσκληση και για όσους
έκλεισαν συμβάσεις με
Πιστοποιητές στις αρχές
του έτους σελ. 18-19
σελ. 44-45
ΣΑΒΒΑΤΟ: Ονουφρίου οσ. Πέτρου εν Άθω
Μήνας 6ος, Εβδ. 23η
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:02-Δύση 20:48
ΣΕΛΗΝΗ:2 ημερν
ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος
772241 944108