Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚelΡΩΙΝΑ ΝΙΕΑ
Αρ. φύλλου 15514 Ιδρυτής: Ιωάννns Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 www.proinanea.gr e0, 50
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ραντεβούγια όλουs από την Πέμπτη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επιστρέφει στην κανονικότητα το Πανεπιστη μια κό Νοσοκο μείο
Στην τελική ευθεία για
700.000 ευρ για
διαμορφσειs οδν >
τis Πανελλαδικές
Σελ. 6
Σελ. 7
Σελ. 3
ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ
οι αντικειμενικές αξίες για το κέντρο
. Ανακοινθηκε ο χάρτns των νέων τιμν
Τι Προβλέπεται για τα Γιάννενα
Σελ. 4 και 5
Ο οικοτουρισμόs στην ατζέντα
τns Πράσινns ανάπτυξns
ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΝ
Έναs σκουπιδότοπos
Επικίνδυνοs ο εφησυχασμός,
όχι τα εμβόλια
Δύο μνημόνια συνεργασίαs μεταξύ των υπ. Τουρισμού και Περιβάλλοντοs υπεγράφησαν στην Ήπειρο
στον βυθό τns λίμνns
Σελ. 6
Σελ. 9
Σελ. 11
Και σε ψηφοφορία κοινού το έργο τns αναστήλωσηs του Γεφυριού τns Πλάκαs
Σελ. 7