Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:







Recognized text:
Δισφων μο oo .
Γσ αγunστ όμως
μέχρι θονότου Yp
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιουνίου
Αριθ. φύλλου 6271
Τιμή φύλ.: 0,50 &
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
ΕΝΦΙΑ:
Μειωμένος κατά 8%
Σε περισσότερεs από 5 οι δόσειs το 2022
Σελίδα 18
Κατατέθηκαν οι πρτες αιτήσεις
από επιχειρήσεις της Περιφέρειας
για δάνεια κεφαλαίου κίνησης από το
Τομείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
(TΑΔΥΜ)
Νος Εξωδικαστικός
Προστασία
' Πρτη κατοικα
Σελίδα 16
φ Πότε επιδοτείται
η δόση τns ρύθμισηs
φ Ποοι μένουν εκτός προστασίαs
" Κύμα" ακρίβειας
στην αγορά
|9Σε εξέλιξη ανατιμήσεις σε βασυά είδη διατροφής
Φόβοι για περεταίρω αυξήσεις σε πρτες ύλες
καύσιμα και μεταφορέ
Α' κατοικίαs
Σελίδα 13
Φινάλε στη ' εθνική
Οι αγνες
του Σαββατοκύριακου
Σελίδα 11 ,
Εκδήλωση:
Απολιγνιτοποίηση
- Μία ΕπιΣελίδα 24
Το επαίσχυντο
και το επωφελές "
λογή Πολιτικής με τι
Κόστος;
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ
Διπλωματούχο, Οπικοί. Οπομέτρες
Η επιβίωση ενός λαού δια μέσου της ιστορίας!
| απαιτεί ισχυρή ταυτότητα , σθένος αλλά και αrτρά .
Ιμιλλη ευελιξία να ανταπεξέλθει τις περιόδους της
συνέχεια στη σελίδα 4
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ // ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Σάββατο 5 Ιουνίου
Κοάνη: LΤρόνια 18" Τηλ.24610404524950
Τηλ24620/0444
Σελίδα 7
Διαβάστε μας και στο Κοzanipres4%.0r
ΚΟΖΑΝΙ ν
PRESS