Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΕ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιaρυτής -Νικόαος Καραθάνος 1951-1974* διοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου L Στυλιή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.368
0,50 ε
Πρόταση του Δήμου Δοξάτου εντάχθηκε
στο Αντ . Τρίτσης6.126.000 ευρ γα
τη βελτίωση βατότητας
του αγροτικού οδικού
δικτύου Δή μου Δοξάτου
Η Οικολογική Κίνηση
Δράμας για
την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος
Η παγίδα του ν . 4706/2020 για το 12%
στις επιχειρήσεις της ΑΜΘ
Δεν μπορούν να κάνουν
συμψηφισμό από το 12%
επιχειρήσεις στην ΠΑΜΟ που
δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
Δέκα θέματα από την Επτροπή Ποιότητας
Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο
Συζήτηση για κοπή
δέντρων σε διάφορα
σημεία της Δράμας
Δήλωση του Γιάννη Εφραιμίδη στον Πρωινό Τύπο
Μεγάλο το ενδιαφέρον από την Επιστημονική Ημερίδα
Άγνωστοι χρησιμοποιούν
Πολλές οι δυνατότητες
ανάπτυξης των παρόχθιων
περιοχν του Δ. Δράμας
το όνομα αντιδημάρχου
της Δράμας για απάτες
Τηλεφωνούν με το όνομά του , κάνουν παραγγελίες και
πείθουν επαγγελματίες να τους βάλουν χρήματα σε λο γαριασμούς
Δηλσεις του επιστημονικά υ πεύθυνου κ. Ζaϊμη στον Πρωωνό Τύπο
>Μπορούν να ωφεληθούν οι κάτοι κοι της Δράμας και να μετριαστούν ορισμένα
προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η βελτίωση της ποιότητας του νερού
Του Θανόση Πολυμένη
Α ΑΚΟΜΑμορφή
| απάτης έχα κάνει
L την εμφάνισή της
στην περιοχή της Δρά
μας Αγνωστο, τηλεφωνούν σε επαγγελματίες
της περοχής μας , χρησ μαπουντας το όναμα του
αντιδημάρχου Οικονομ
κν Δράμας κ . Γιάννη
Εφραιμίδη και κάνουν π
ραγγελίες . Με τελικό
αποτέλεσμα , να πeίθουν
τους επαγγελματίες τελικά να τους βάζουν χρήματα στο λογαριασμό τους
Αναλυτικότερα , μιλάντας
Πρωινό Τύπο , ο κ . Εφραιμίδης, επισηνούν και χρησιμοποούν το όνομά μου ,
λένε ότι είμαι αντιδή μαρχος και κάνουν
παραγγελίες. Τρα
μάλιστα , επειδή στο
μαγαζί που πήραν για
πυροσβεστήρες τυχαίνει να με γνωρίζουν
και έτσι με ειδοποt
Του Θανάση Πολυμένη
-0 ΠΡΟΙ της Παρασκευής 4 Ιουνίου ,
πραγματοποήθηκε
μέσω διαδικτύου , μια
πολύ ενδιαφέρουσα επ στημονική ημερίδα , για τη
βρσμη διαχείριση των
υδάτινων πόρων και παρόχθων περιοχν του
Δήμου Δράμας.
Τις μελέτες και το έργο
της παρακολούθησης και
αξιοποίηση των παρόχ
θων περιοχν του Δήμου
Δράμας , πραγματοποί.
ησε η ερυνητική ομάδα
του εργαστηρίου Γεωμορφαλογίας, Εδαφολαγίας και πυξης.
Παρόχθων περιοχν ( GER Lab) και η Εδρα UNESCO Ζαμης: Πολές οι δυνατπότητες ανάπτυξης
ησαν α ίδιον.
Ο τρόπος που χρη
σιμοποιούν ξεγελάει
τους επαγγελματίες
και έτσι καταφέρνουν να τους βάλουν
χρήματα σε λογαριασμούς που δνουν .
στον Συγκεκριμνα, αν κάνουν μια παραγγελία
για παράδειγμα 700 ή 800 ευρ , υπό μαίνει ότι αυτή η υπόθεση βρίσκεται σε σχονται στην κατάθεση μέσω εμβάσμα εξλιξη εδ και πολλές μέρες Όπως μας τος Επειδή όμως μεσολαβεί Σαββατοκύ
λέει , την περασμένη εβδομάδα έκαναν ρακο , οι τράπεζες είναι κλειστές και οι
επαγγελματίες δεν μπορούν να δουν ι
ενσε μα άλλη περάττωση παρήγγειλαν έχει κατατεθεί στο λογαριασμό τους , οι
απατενες τηλεφωνούν εκ νέου και λένε
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Con.E
βόλλοντος στο Δεθνές Πανετιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΒ. πόρων και παρόχθων περιοχν του Δήμου Δράμας , με
Η ημερίδα άρχισε στις 9 το πρωί και τελείωσε στη μία λάει στον-Πρωνό Τύπο-, ο επιστημονικός υπεύθυνος,
το μεσημέρι , όπου μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν
άκρως ενδια φέρουσες μελέτες και προτάσεις σχετικά
με την βισιμη διαχείριση των παρόχθων περιοχν του του ΔΙΠΑΕ , Ζαμης Γεργιος
Δήμου Δράμας , τόσο από καθηγητές του Διεθνούς Πα
eπιστηίου Ελλάδος-Τμήμα Δασαπονίας Δράμας όσο υποέργου ήταν η καταγραφή των παρόχθιων περοχν
και από φατητές του Τμήματος και της ομάδας του κ.
Ζaiμη GERI Lab.
Την ημερίδα συντόνισε ο κ Ζaμης εν χαιρέτησε ο
αντιδήμαρχος Προγρα
σου, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνεκν Επιστημν εξειδεκευμένα οπτικά πρωτόκολλα. Επίσης εκτιμήθηκε
του ΔΙΠΑΕ κ. Σαμαράς , ο υπεύθυνος της Διαχειριστικής η nοuότητα και η ποσότητα του νερού των αστικν ρε
Αρχής της Περφέρεκας Αν. Μακεδονίας-Θράης κ . n. μάτων της πόλης της Δράμας , Με βάση τα αποτελέτουύγκος (πpογράμματα ΕΣ ΠΑ), ο δευθυντής της Εδρα σματα της αξολόγησης των παρόχθων περιοχν και τα
UNESCO Con-EEc κ . Εμμανουλούδης εν παρόντες υδρολογικά δεδομένα , έγνε η συγγραφή μελέτης που
ήταν καθηγητές του ΔΙΠΑΕ σχετικά με παρόμαια ζητή- πpοτείει λύσεις γα τη καλύτερη συντήρηση αλλά και.
ματα που παρουσίασαν δοκές τους μελέτες , οι οποίες αξιαποίηση των παρόχθων περιοχν , με σκαπό την βελέχουν σχέση με υδάτνους πόρους , όπως και φοιτητές τίωση της ποιότητας ζωής των πολπν της Δράμαςπου έχαναν τις εργασίες σχετικά με το κεντρεκό θέμα
της ημερίδας
Eπίσης , η npoίσταμένη
της Διεύθυνσης Προ
γραμματισμού
Δήμου Δράμας κα . ωση
φίδου , έκανε μια συνολική παρουσίαση του
έργου ΒΑΑ του Δήμου
του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περ Για το υποέργο της βισιμη διαχείρσης υδάτνων
μα naραγγελία με λάδα στο όνομά μου,
Δευθυντής του εργαστηρίου GEM Lab ,
της Έδρας UNESCO Con-E-Ect , Eπίκουρος καθηγητής
Δεευθυντής
αρκετές δεκάδες κιλά χαλβά από επme παρήγγειλαν πυροσβεστήρες στο όνομά έβαλαν κατά λάθος 8000 ευρ!Και ζη
μου , με την απιολογία ότι θέλω να κάνω τούν από τον επαγγελματία να τους καμια δωρεά στο Δήμον
Όπως επισημαίνει ο διος , τηλεφωΌπως μας ενημερνει , το ερευνητικό αντυκείμενο του
της πόλης της Δράμας με επιτόπιες επισκέψεις και τη
χρήση Γεωγραφικν Συστημάτων Πληροφοριν (ΓΣΠ) ,
καθς και με την επακόλουθη αξολόγηση των αστικν
μού Δήμου Δράμας κ . Τάσ - ρεμάτων και των παρόχθων περιοχν χρησιμοποιντας
ταθέσει το υπάλαπο και έτσι κερδίζουν.
σελΑη
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν .Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14.00 και 17-30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Πρόκειται για ένα πολύ
ειδιαφέρον υποέργο των
Δράσεων του συνολικού
έργου : Στρατηγικής
Βισμης Αστικής Ανά
πτυξης του Δήμου Δράμας , τοoroio εκτελείται
στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχερησιακού
Προγράμματος περιό
δου 2014-2020 ΕΣΠΑ
που χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194- Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Σαββατοκύριακα κλειστά
Eγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγχυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
Δωρεάνεγγυημένη φύλαξη.
( Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εpί5pων Αξωpατικν 124 , Δρόμα ΤΚ. 66100
n 2521 032 269 [email protected]ισal. cow] www.oronthrais.gr
ΠΡΩΝΟΣ
E5 643 791 / 2521 104962
. ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα