Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ο ΜΙΝΟΑN LINES
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ιδρυτής . ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
με ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
19.077
Σελίδες 16 κοι 28-1
Σελίδα 23
Ηιστορική Μάχη του Λασιθιου-Τελευτοίο ραάπεβούσημερα στον ΑΟAΝ
Μεγάλη κουράν υποψηφίων οδηγν
. Το Τμήμα
Αγ. Νικολάου
προσδοκά ότι
θα δεχθεί αρκετούς
νέους φοιτητς
Δεν αρκούν οι εξεταστές που υπάρχουν στο Νομό Λασιθίου
Ρεπορτάζ
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Περίπου 2500, σύμφωνα με τους εκπαιδευτές, είναι οι υποψήφιοι
οδηγοί 1x οχημάτων και
δικύκλων στο Νομό Λασι .
θίου που αναμένουν στην
ουρά να περάσουν την
πρακτική εξέταση για να
λάβουν δίπλωμα οδήγησης Η συσσρευση των
χιλιάδων υποψηφίων ο δηγν , όπως προέκυψε
από τη σύσκεψη που συΥκάλεσε χθες στο γραφείο του ο Αντιπεριφε ρειάρχης Λασιθίου Πά .
νης Γουλιδάκης , οφείλεται στη σταδιακή υπo - δευομένων , άρα και ε
στελέχωση της Διεύθυν - κείνων που πρέπει να ε.
σης Μεταφορν και Επi ξεταστούν για δίηλωμα σότεροι an αυτούς να
κοινωνιν όπου napατη - οδήγησης ο αριθμός θα ασχολούνται με την εξέ - τει στον κλάδο αυτό, δεν
ρείται δραματική έλλειψη αυξάνει διαρκς αν δεν
εξεταστν , αλλά και στα βρεθεί λύση για να εκτοπεριοριστικά μέτρα πoυ νωθεί η πίεση , τόνισε.
επιβλήθηκαν λόγω της
πανδημίας και διήρκησαν ται ότι 2000 άτομα βγά
τόσους μήνες .
Για ολόκληρο το Νομό Κάποιος που καταθέτει HY κατά δύο , πλέον αυΛασιθίου υπάρχουν σή σήμερα τα χαρτιά του
μερα μόνο επτά εξετα.
στές . όταν πριν 15 χρό - Περάσει και τρίμηνο μ (Αγιο Νυκόλαο 6, Ιεράπε . διογκωθεί ακόμη περισνια ήταν δέκα πέντε , είπε χρι να κληθεί να δσει τρα 4 και Σητεία 4 ) , Αυτό σότερο , είπε και τόνισε
στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο εκπρό - εξετάσεις να δσει θε -θα επιτρέψει σε περισσό - Εάν δε μεριμνήσει η ποσυnος τν εκπαίδευτν ωρητικά και να περιμέαπό τη Σητεία , Νίκος Α.
ναγνωστάκης, εξηγντας για την πρακτική εξέταση
ότι nολλοί εξεταστές πή - οδήγησης , είπε ο κ . A
ραν σύνταξη, τα κενά δεν ναγνωστάκης, σημεινο αναπληρθηκαν , άλλοι υπάλληλοι δεν επιθυμούν οχή του Δήμου Σητείας
να συμμετέχουν ως εξεταστές , με αποτέλεσμα νουν να πάρουν δίπλωμα
να μην μπορεί να εξυ οδήγησης αυτοκινήτου ή
πηρετηθεί ο κόσμος Το
πρόβλημα χρονίζει εδ 400 άτοα.
και αρκετά χρόνια με α .
ποτέλεσμα χρόνο με το οποία θα επιχειρηθεί η
χρόνο να συσσωρεύονται εκτόνωση της μεγάλης
όλο και ερισσότερα ά - πίεσης nou υπάρχει , είναι
τομα που έχουν ανάγκη να μείνουν οι ελάχιστοι
να εκδσουν δίπλωμα ο - εξεταστές που υπάρχουν
δήγησης και αδυνατούν . απερίσπαστοι από πα
Αν υπολογίσει κανείς ότι ράλληλα καθήκοντα για
κατά τη θερινή περίοδο γραφειοκρατική δουλειά
αυξάνει το ενδιαφέρον στο συγκεκρμένο Τμήμα
Σελίδα 3
. Τέσσερα νέα
κρούσματα
στο Ν . Λασιθίου
Σελίδα 3
Enφupογρoφ o mpotος ης Ενυσης Υnopnpuv 05ην Αυτοκήτoν κα Moranoάuν N Aοoθo
- Σε επιφυλακή
το Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο Χανδρά
και ο αριθμός των εκπαι - της Διεύθυνσης Μεταφο - τικά (σήματα κλπ ) .
Παρ όλα αυτά, ο κ . Α στε να μπορέσουν περισ . ναγνωστάκης , με την Πoλύχρονη πείρα που διαθέ ρν και Επικοινωνιν , .
ταση υποψηφίων οδηγν έκρυψε την απαισιοδοξία
σε εβδομαδιαία βάση , του για την εκτόνωση
είπε ο κ Αναγνωστάκης της κατάστασης , τονίΚάθε χρόνο υπολογίζε - Επίσης συμφωνήθηκε με ζοντας ότι τόσα χόνια
τον αντιπεριφερειάρχη ως εκπαιδευτής , πρτη
να αυξηθείο αριθμός των φορά βινει μια τέτοια
πιεστική κατάσταση. 0οτν που υπάρχουν στα βάμαι ότι μέσα στο κα για δίπλωμα, μπορεί να τρία Γραφεία Μεταφορν λοκαίρι, το πρόβλημα θα
Σελίδα 11
ζουν δίπλωμα στο Λασίθι.
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
τερους υποψηφίους να λιτεία , να εκπαιδευτούν
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 18
νει να έρθει η σειρά του εξετάζονται στα θεωρη
|ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
0,596/ΚΙΛΟ
0,596/ΚΙΛΟ
0,59 /ΚΙΛΟ
0,59ε/ΚΙΛΟ
0,59ε/ΚΙΛΟ
0,596/ΚΙΛΟ
3,29Ε/ΚΙΛΟ
3,496/ ΚΙΛΟ
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΤ ΣΤΟ ΣΠT
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑTΟΙΚΟΝ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ντας ότι μόνο στην περ .
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΩΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΙNI
ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΠΑΣ
ΗΟΜΕ If CRETΕ
Redl Estate & Property Manogement
οι υποψήφιοι ου περμέδικύκλου είναι περίπου
Ως μια λύση , με την
Φάνης Παλαμιανάκης
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00MΜ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤE ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤο FACEBOOK bockwww.facebook.com/ Oαωρonuλείο Μυλωνάκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική- χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-AΓΙΟΣ ΝikΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
www.hρme-s-crota.comm

Τελευταία νέα από την εφημερίδα