Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 27.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7613
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑγια διαχείριση μαζικν καταστροφν αnό την ακαδημία του ΠΟΥ
Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Βορείου Ελλάδος
Στόχος του
είναι να αναδείξει τα ζητήματα και τις προκλήσεις
Υποβολή υποψηφιοτήτων
Εεμπλοκάρει
η εένδυση
στο θριάσιο
Η πανδημία της COMID-19 είε ος αποτεεσμα την επιτάχυνση μίας σειράς διαδικασιν και
εξελξεων στην εληνική οικονομία. Hία ε των οποίων δείχνει να είναι η ανάδεξη της καιΥοτομίας σε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου παραγογικού μοντελου της Ελλάδας
Ένα ζήτημα που θα αποτελέσε και το Κετρικό θέμα Της συζήτησης στο Helenit Innoraton
Forum & Auarts 2021 , το οΠΟιο θα πραγματοποιηθεί στις 1 &2 Ιουλίου μέσα από την LiveOn
την ολοκληρωμέη ψηφακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας Ττυ ethosGROUP
και το καινοτόμο 3D εκθεσακό
και συνεδριακό της κέτρο, το
LiveOn Expo Conplex . Την εκδή
διοργαννει
ethosEVENTS σε συνεργασα με
το οικονομικό και επιχειρηματικό
portal banks. Com .gFr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ Οπως αναφέρεται σε
σχτική ανακοίνωση , στόχος του
φετινού Hellenic Innovation
Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, ο
κύκλος εργασιν της Εταιρίας παρέμεινε
Η ΑΓΕΤ Ηρακλής απορρόφησε με αποτελεσματικότητα τους κραδασμούς της πα
δημίας Coνid - 19 και ανταποκρίθηκε με σχεδόν αμετάβλητος το 2020 σε σχέση με
αποφασιστικότητα, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και υψηλές αντοχές στις ιδιαι- κερδοφορία για πρτη φορά έπετα από
τερότητες του 2020, σύμφωνα με τα
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας .
Το 2019 οπότε η Εταιρία επέστρεψε στην
10 έτη , Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 188,5
εκατομμύρια Ευρ το 2020 έναντι 188,8
εκατομμύρια Ευρ το 2019.
Forum
δεξημετή στον
Ενοσμο η ΕΥΑΘ
Η ΑΕΓΕΚΑΕΓΕΚ
0,00% γνωστοΠοιεί στο επενδυτικό
ΚΗ Α.Ε, Προέβη κτηματική περ- τριάντα χλιάδες
την 21η Μαϊου 1 φέρεια
υποχρεσεν της από
την αλληλέγγυα 202 1, στην υποκαι εις ολόκληρ-γραφή συμβο-Βελιγοστής του
(30.000,00 ).
Φαλαισίας
κοινό
λαίου Πλησης δ ή μο
και μεταβίβασης Φαλαισίας του
ον ευθύνη της
ως εγγυήτρια,
συνδεδε
της εταιρίας , για μένης εταιρίας αννυμη εται διάθεση Παγίων ΑΕΓΕΚΑΕΓΕΚρία ΛΑΡΣΙΝΟΣ
0,00%
ότι, στο Πλαίσιο
Δηλθηκαν 214 ημές
στις ασφολιστικές από
Τους σεισμούς του Μαρτίου
της επιχειρηματικής πολιτικής της
την νομού Αρκαδίας
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, επιφανείας
18,5 στρεμμάτων , με Τιμημα
σκοπό της μείω
Α.Ε. δύο αγροτεμαχίων
βρίσκονται στην
σης Των δανειΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
Created by Universal Document Converter