Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τό1ο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΑΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ. .
ΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑ ΠΕΤΑΧΤΟΥΝ 2,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ερίεργα σύννε.
Φο ουγκεντρ . PEΠΟΡΤΑΖ
μα anoντηση οε txt .
νους τους κακοηρoίρετους nou κατό καιρούς υγια τη διαμόρφωση της Λέτες μικρότερες, είδαμε ΠoβάμΚα τι δυνα Τάφpoυ του κόστρου A
στο napeAόν να τς ανα .
νου Ανδρέα , μια nεpιο , αυpάνουν οι Τεκνκές Υ.
Το έργο ττε εντάχeη .
ερνές ρις δεν np oς Ενoτος Ποέμε 0 εν nponueno
ηστάει ψυκή ξoα .
Η μελέτη για το έρ
Πρόγρομμα
ζος . Ανεξάρτητα εdν
συμφωνούμε ή o με τo
Η onμερινή Δημοτική
Αρχή anoφάσισε να npo
Σύμφωνα με nληρο Εξαρθρθηκε εγικληματική οργάνωση
Διακίνησης ναρκωτικν
Που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη Περιοχή των
Δήμων Σουλίου Θεσπρωτίας και Φαναρίου Πρέβεζας
κτν τι Τnotaύυνonς Aοpoος Hηoυμεν
διομόρφωση της Το.
δεν είνα μόνο
δεές μας , αΛna και α κετν συμηonτν . .
στην αρμόδια Αρτεκτοτρα , θο κάνουμε uς .
μένουμε την anoφooή Sής napaτηρήσεις για τη
Η θεσσαλονίκη αποκτά το αεροδρόμιο Που της αξίζει
Τα 14 Περιφερειακά μας αεροδρόμια
γίνονται οι εθνικές μας γέφυρες
Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Οι Έλλnνες
Πρωταγωνιστούν!
Ιστορικά υψηλά της ναυλαγοράς ξηΑσιόδοξος για την nopeia
του τουρισμού στη χρα μας
και ότι ούντομα η ΕAλάα θα .
χει anoκtnσει το nρτο tεixος
ανοσίος αnέvoνt στον κορωΚυριάκος Mητοοτάκης , κατά
την ομιλία του στην τελετή .
γκαrνίων των 14 ανοβα0μισμέ .
του 202ι έχουν αγοραστεί συνολικά 380
νων ntpιφερεκικν σεροδρομίφορτηγή nλoίa εv ολόκληρη τη χρο .
νιά του 2020 ο αριθμός τους ήταν 549.
ων nou διαχειρίζεται η Frηport
Greece