Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φορολογικά "μπόνους" σε πληττόμενες εταιρείες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91 771234
567133
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021/ τιμή: 1,30 ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.521
ΑΔΜΗΕ
Φορολογικά4μπόνους)
Ταχύτερα η ηλεκτρική
διασύνδεση νησιν
Ολοταχς προχωρά ο ΑΔΜΗΕ το πρόγραμμα
ολοκλήρωσης της Δ' φάσης διασυνδέσεων
των Κυκλάδων, αλλά και ηλέκτρισης της
μικρής διασύνδεσης της Κρήτης, έργων κομβικν για την ενεργειακή μετάβαση. Έτσι ,
υλοποιεί ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε δέκα
νησιά των Κυκλάδων, με τα πέντε εξ αυτν
να έχουν ήδη διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό
σύστημα, εν διεξάγει τις μέρες αυτές εντατικές δοκιμές για την ηλέκτριση του καλωδίου
Προς την Κρήτη. σελ. 10
σε πληττόμενες εταιρείες
μένες εταιρ
Πρόταση Κομισιόν: Συμψηφισμός κορονοζημιν με κέρδη προηγούμενων ετν
Την αντιστάθμιση των ζημιν Που έχουν υποστεί
οι επιχειρήσεις στη διάρκεια της Πανδημίας με
φόρους επίτων κερδν που κατέβαλαν σε Προηγού
μενη χρήση συνιστά η Ευρωπαϊκή ΕπιτροΠή στα
κράτημέλη . Μάλιστα, ο αρμόδιος επίτροπος για την
Οικονομία Πάολο Τζεντιλόνι χαρακτήρισε ζωτικής μίσουν τις ζημίες Που υπέστησαν το 2020 και το
σημασίας το μέτρο για τις επιχειρήσεις και κυρίως,
όπως είπε ,τις μμε που επλήγησαν από την Πανδημα
το 2020 και το 2021. Ειδικότερα, n Επιτροή σε σύσταση Που εξέδωσε σχετικά με τη μεταχείριση των
ζημιν σε εγχριο επίεδο, ενθαρρύνει τα κράτm της φορολογίας των επιχειρήσεων , στε το νέο σύ
στημα να είναι ισχυρό, αποτελεσματικό και δίκαιο.
Στην ανακοίνωση Παρουσιάζεται ένα μακροπρόθεσμο
και ένα βραχυπρόθεσμο όραμα Που θα βοηθήσει
την Ευρπη να ανακάμψει από την πανδημία του
κορονοίού και θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκν
δημόσιων εσόδων κατά τα επόμενα έτ. Στόχος, όΠως
τονίζει, είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και σταθερού
επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, το οΠοίο μΠορεί να
μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις τη μεταφορά
ζημιν τουλάχιστον στο Προηγούμενο οικονομικό
έτος . Τούτο, όπως τονίζει , θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις
Πουήταν κερδοφόρες κατά τα έτη πριν από την παν.
δημία , καθς θα έχουν τη δυνατότητα να αντισταθ
Ευρυζωνικότητα
αΤρέχειν η κινητή, αργούν
οι σταθερές συνδέσεις
σει σημαντικά τις επιδόσεις της όσον αφορά
την ευρυζωνικότητα, καταλαμβάνοντας τη
17η θέση Παγκοσμίως στις μέσες ταχύτητες
σύνδεσης στο Internet, υστερεί όμως σημαντικά στη σταθερή τηλεφωνία. σελ . 10
2021 με τους φόρους Που κατέβαλαν Πριν από το
2020. Η χθεσινή σύσταση αποτελούσε μέρος της
ανακοίνωσης της Κομισιόνσχετικά με ις πρωτοβουλίες ενιοχύσει τη βισιμη ανάπτυξη με άφθονες θέσεις
Που θα αναλάβει το πόμενο διάστημα στον τομέα εργασίας σην Ε.Ε. και να αυξήσει την ανοικιήστρα
τηγική αυτονομία μας. σελ.3
Ηαγορά
κράτησε
τον τζίρο της
ΚαμπανάκΡ
για υιςαντικειμενικές
από την αύξηση
των ιμν στα ακνητα
Τρίτη ευκαιρία ρύθμισης
οφείλνσε 100-120 δόσεις
Καμπανάκι για την απειλή
του Zombification
Σήμα συναγερμού για την απειλή του zombification> στη μετα-πανδημική ανάκαμψη της
Ευρωζνης κρούει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, Προειδοποιντας για τους υψηλούς
κινδύνους που συνεπάγεται η κρατική , νομισματική και δημοσιονομική στήριξη Πολλν
επιχειρήσεων-ζόμπ σελ. 3
Ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο
Α τρίμηνο
Διψήφια αύξηση εσόδων
εμφάνισανοι εταιρείες Που
τηρούν διπλογραφικά βιβλία
συγκριτικά με τον αντίστοιχο
περσινό μήνα, εν το α' τρί
μηνο ης φετινής χρονιάς οι
Πωλήσεις όλων των επιχειρή
σεων υπέστησαν μεν μείωση
εσόδων , κάτι αναμενόμενο
από τηστιγμή Που ίχαμε Πε
ριοριστικά μέτρα για ολόληpn
την Περίοδο ΙανουαρίουΜαρ
τίου, αλλά αυτή περιορίστηκε
μόλις στο 5,4%. σελ.
Τρίτη ευκαιρία επανένταξης οφειλν Που είχαν βεβαιωθεί
στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων
οφειλν των 100 και των 120 δό
σεων Που είχαν νομοθετηθεί το μιση εκείνη έληξε το καλοκαίρι
2015 και το 2019 σχεδιάζει να
δσει η κυβέρνηση σε χιλιάδες
οφειλέτες του Δημοσίου. Η νέα
αυτή ευκαιρία θα Παρασχεθεί κεκριμένης ρύθμισης . Επίσης ,
σε οφειλέτες Που Πληρούσαν τις ηρύθμιση των ( 120 δόσεων των
Προϋποθέσεις επανένταξης μέ άρθρων 98 έως 109 του ν.
χριτο τέλος 4/2021 αλλά δεν υπέ
βαλαντις σχετικές αιτήσεις. Ση- ματική εξόφληση οφειλν Που
μεινεται ότι με τη ρύθμιση των
< 100 δόσεων) των άρθρων 1-17 στείληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31τουν. 43212015 είχε δοθεί η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης το φθινόπωρο του 2019. σελ. 9
και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1n32015. Η ρύθ
του 2015, αλλά υπάρχουν ακόμη
και σήμερα οφειλέτες που οφεί
λουν μηνιαίες δόσεις της συγ
.Οδικός χάρτης μετάβασης
στην πράσινη ενέργεια
Με φόντο το άλμα της τιμής brent στα 70
δολάρια το βαρέλι, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙEA) παρουσίασε τον Πρτο σημαντικό
κοδικό χάρτην της για τη μετάβαση στην
Πράσινη ενέργεια, υποδεικνύοντας ότι χρειάζονται κσεισμικές αλλαγές στον τρόπο Που
ο Πλανήτης παράγει και καταναλνει την
ενέργεια. σελ. 16
46112019 προβλέπει τmν μη
είχαν βεβαιωθεί και είχαν κατα
12-2018. Η ρύθμιση αυτή έληξε
σελ. 9
Στο 1,8%
ηύφεση
της Ευρωζνης να Πρασινίσει
τοdτρίμηνο
Έντεκανέοι
ΚΑΔγια
αναστολές
συμβάσεων
Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
Πιέσεις
ΚΟΛΛΗΣΑΝΟΙΚΟΡΟΝΟ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΧΟΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ο τουρισμός
Costamare
Eurostat
Ενισχύσεις
Παρεμβάσεις από το εξωτερικό για τηνΕλλάδα
Πληθαίνουν τα θετικά μηνύματα για τον ελληνικό
τουρισμό και το γιατί, ως αγορά, η χρα ζητείται να
απελευθερωθεί το ταχύτερο από τις απαγορεύσεις
Που επέβαλε η Πανδημία. Οι Βρετανοί τουριστικοί
Παράγοντες πιέζουντην κυβέρνησή τους να εντάξει
στην Πράσινη λίστα την Ελλάδα, εν αυξημένο είναι
το ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ , μετά τη δήλωση της
Προέδρου της Ε.Ε, ότι οι εμβολιασμένοι Αμερικανοί
ενδέχεται να μπορούν να ταξιδέψουν. σελ .45
ΜΕΤΑΞΥ 2,70% -3,10%
ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ 0ΜΟΛΟΓΟΥ >11
Συρρίκνωση 0,6% σε τριμηνιαία βάση και 1,8% σε ετήσια
κατέγραψε το ΑΕΠ της Ευρωζνης στο Πρτο τρίμηνο του
2021, με τα οριστικά στοιχεία
Που έδωσε χθες η Eurostat να
επιβεβαινουν την τεχνική
ύφεση-τη δεύτερη στην Περιοχή μετά την έναρξη της Παν
δημίας. σελ. 16
Δέσμη μέτρων
στήριξης
εργαζόμενων
στον κλάδο
Δικαίωμα αναστολής συμβάσεων και για νέες Πληττόμενες
επιχειρήσεις αποφάσιοε η κυ
βέρνηση . Ειδικότερα, Πρόκειται
για ις επιχειρήσεις Που ανήκουν
σε 11 ΚΑΔΚ οι οΠοίες εν ήταν
κλειστές , μετατράπηκαν σε πλητ
τόμενες, στε να Παρασχεθεί το
δικαίωμα υπο βολής απήσεων έν
ταξης στο σχετικό μέτρο. σελ. 6
Πράσινο του Συμβουλίου Υπουργν
ΣΤΗΡΙΕΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα