Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:







Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 11.05.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6781
Τα συμπεράσματα εκδήλωσης που διοργανθηκε από το Private Banking
Επιφυλακτική αισιοδοξία για την πόμενη μέρα της τανδημίας
Τουρισμός:
Με τρεις νέες τήσεις η πολωνική L0T oτην Ελλάδε
Σειρά συναντή σεων με κυβερνητικά στελ έχη και σημαίνοντες εκποοσπους της τουριστικής αγοράς είχε ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης
Θεοχάρης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πολωνία, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση.
Κοινό στοιχείο σε όλες τις συνομιλίες ήταν η επιβεβαίωση του έντονου
ενδιαφέροντος για το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού, γεγονός το
οποίο επισφράγισε μια νέα συμφωνία με την LOT τον εθνικό αερομεταφορέα της Πολωνίας .
Ανάκαμινη πωλήσεων
για Jumbo στο
τετράμηνο, κριτική
για τα μέτρα
Οι πωλήσεις του Ομλου
Jumbo ΜΠΕΛΑ
+ 1,25%,
Πιο συγκεοιμένα, ο κ. Χάρης Θεοχάρης είχε συνάντηση με
αντατα στελέχη της αεροπορικής εταιρείας LOT Αποτέλεσμα των συνομιλιν ήταν η υπογραφή συμφωνίας συνερ
γασίας , ειδικά για το καλοκαίρι του 2021. Αφορά στην επέκταση του προγράμματος των πτήσεων της LOT με τοία δρο
μολόγια από το Πόζναν, το Κατοβίτσε και το Γκντανσκ, προς
τη Θεσσαλονίκη , το Ηράκλειο και τη Ρόδο , αντίστοιχα. Ο κ.
Θεοχάρης δήλωσε ιδιαίτερα κανοποιημένος από τη συμφωνία , τονίζοντας ότι απρόκειται για πτήσεις που έρχονται να
προστεθούν στο εκτε ταμένο πρόγραμμα της LOT
κατά το πρτο τετράμηνο του
2021 πέρασαν για πρτη
φορά από την έναρξη της
χρήσης σε θετικό έδαφος
καταγράφοντας αίξηση κατά
+ 24% περίτου σε σχέση με
το ανίστοιχο τετράμηνο του
2020, εν κατά το πρτο
τοίμηνο του 2021 οι πολήσεις
ήταν μειωμένες κατά-11%
περίπου .
Ελλάδα
Υπογάρησε ο δείκτης φόβου
της ελληνικής αrοφίς
Οπως αναφέρει ο όμιλος σε
σχετική ανακοίνωση, οι χαθαρές πολήσεις της μητοικής
εταιρείας κατά το πρτο
τετράμηνο του 2021χωρίς να
υπολογίζονται οι ενδοεταιρι
κές συναλλαγές παρουσίασε
αίξηση χατά +5% περίπου
σε σχέση με τον περσινό
τετράμηνο. Τον Απρίλιο του
2021, ξεκίνησε να επαναλειτουργεί 75 % των καταστημάτων του Ομίλου στην Ελλάδα
με αυστηρούς και δυσανάλογους για το μέγεθος των
καταστημάτων περιορισμούς,
ως προς τον αριθμό των επ τρεπόμενων πελατν εντός
των καταστημάτων και μόνο
με την μέθοδο click inside ή
click away. Τα καταστήματα
στη Θεσσαλονίκη και
καταστήματα σε εμπορικά
κέντρα παρέμειναν κλειστά
κατά το μεγαλύτερο μέρος
του μήνα με αποτέλεσμα η
συνεισφορά τους κατά την
κρίσιμη Πασχαλινή περίοδο
να είναι αμελητέα .
Βούδημα δικαιούνων Αγούστου 2020
Παρατείνεται αυτόματα πτσεις, απαιτείται για
για τρεις (3) μήνες ακόμα
Μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη
βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς κατα
γράφει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομκν Ερευνν ( ΚΕΠΕ). Το ΚΕΠΕ καταρτίζει και
δημοσιεύει σε μηνιαία βάση δύο καινοτόμους και
εξειδικευμένους δείκτες , με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συκυρίας . Από τους
δείχτες που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα προκύπτουν
τα εξής-Σίνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ: Πρό
κειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔ )
βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που
κατασχευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων
μηνιαίων οικονομικν μεταβλητν με χαρακτηριστικά προήγησης
επανένταξη
η ισχύς των εγκριτικν δικαιούχων στο πρόγραμ
αποφάσεων του
γράμματος
Εγγυημένο Εισόδημα>
μα, η υποβολή εκ μέρους
τους νέας αίτησης μέσα
στον μήνα Μάιο
ΚΕλάχιστο
πρτη φορά τον Αύγου-ΥΠΟΥΡΙΕΟ ΕΡΓΑΜΑ
εκδόθηκαν
στο του έτους 2020 χαι
τον Νοέμβριο 2020 έλαβαν την πρτη παράταση,
αναφέρει
Εργασίας.
<Σε όλες τις άλλες περι
Created by Universal Document Converter