Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

18oC, 15:00

24oC, 21:00

17oC - Υγρασία 50%-91% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:45 - Δύση ηλίου: 20:30

€0.80

¼ôáí ï ëýêïò äåí åßí' åäþ...

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών αποκάλυψε ξανά το χάος που υφίσταται. Ο
ελληνικός σχηματισμός στερείται δασολογίου και κτηματολογίου. Το θέμα δεν
είναι ότι παραμένει έτσι ουραγός ανάμεσα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσο ότι η χαώδης κατάσταση απειλεί την οργάνωση της
καθημερινότητας. Κάπως έτσι ο χώρος έγινε ξέφραγο αμπέλι. Επωφελήθηκαν οι επιτήδειοι, υπάκουσαν οι πολιτικοί και οι εκπρόσωποι των Αρχών και ιδού η κατάσταση! Γι’ αυτό άλλωστε και το προοδευτικό αίτημα στην περίπτωση δεν είναι το «κάτω τα χέρια» αλλά η αξίωση της οργάνωσης του χώρου με όρους πρωτίστως κοινής ωφέλειας. 3»

Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5345

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΑΜΥΡΑ • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ØÜ÷íïõí ìðïýóïõëá & ðïñåßá

Ïé ôñåéò ðñïôåñáéüôçôåò ôïõ
õðïõñãåßïõ ðåñéâÜëëïíôïò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Δημόσιο θέτει το
πλαίσιο και ύστερα διευθετούνται οι διαφορές. Αυτό είναι το
δόγμα που επικαλέστηκε ο υφ.
Περιβάλλοντος, Γ. Αμυράς, κατά
την εισηγητική του ομιλία στην
συνάντηση με τους εκπροσώπους
των Αρχών.
ΣΕΛΙΔΑ

4»

Ìç÷áíïêßíçôç ðïñåßá áãñïôþí

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας κατέβηκαν οι Κερκυραίοι αγρότες με αγροτικά και ΙΧ αυτοκίνητα.
Η κινητοποίηση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στο αεροδρόμιο και συνεχίστηκε στο κέντρο της πόλης και προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Áðü 5 ÌáÀïõ êáé 3ç
åìâïëéáóôéêÞ ãñáììÞ óôï
áóôéêü ÊÝíôñï Õãåßáò 3»

Ï ËÜìðñïò Êáôóþíçò, êáôáäñïìÝáò-èáëáóóïìÜ÷ïò
êáé ï Ðáîéíüò Ðáôñéáñ÷éêüò Áñ÷éìáíäñßôçò ×ñýóáíèïò
Ðåôñüðïõëïò-Ìðüéêïò 1821 - 2021 AΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ•Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΪΚΑΣ 10&11»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα