Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα νέα Eurostatistics αυξάνουν το έλλειμμα.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ0ΡΙΚΗ Μαα a
771234
567126
Τρίτη 13 Απριλίου 2021 / τιμή : 1,30 Ε
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.494
ΔΕΗ: Αντληση 325 εκατ.
Τανέα Eurostatistics
με νέα τιτλοποίηση
Νέα γενναία ένεση ρευστότητας ακλειδνει
η ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση την Παρασκευή
των τυπικν διαδικασιν για τη δεύτερη
τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.
Ειδικότερα, ολοκληρθηκε την περασμένη
Παρασκευή η υπογραφή των συμβάσεων για
την τιτλοποiηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
της ΔΕΗ με καθυστέρηnση άνω των 90 ημε
ρν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η
εισηγμένη θα αντλήσει μέχρι 325 εκατ.
ευρ. σελ. 13
αυξάνουν το
έλλειμμα
Πς επαναπροσδιορίζει η Eurostat τα μακροοικονομικά μεγέθη της χρας
Η Eurostat αλλάζει τη μεθοδολογία μέτρησης του
δημοσιονομικού αποτελέσματος και ανατρέπει την
εικόνα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τόσο για το
2020 όσο και για το 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες
το Πρωτογενές έλλειμμα για την περσινή χρονιά αναμένεται να ξεπεράσει το 7,2% του ΑΕΠ- δηλαδή την
Πρόβλεψη Που είχε γίνει στο πλαίσιο κατάρτισης κατά κύριο λόγο σχετίζονται με τη νοσοκομειακή 22/4Αρνητική επίπτωση από τις αλλαγές στη μεθο
του Προϋπολογισμού της φετινής χρονιάς τον περα- φαρμακευτική δαπάνη, αλλά και τη δαπάνη των φαρ δολογία αναμένεται να υπάρξει και στον Προϋπολοσμένο Νοέμβριο. Και αυτό Παρά το γεγονός ότι το
ΑΕΠ έκλεισε τελικός σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι δεύτερη έχει να κάνει με τη δημοσιονομική αποτ
είχε Προβλεφθεί. Εν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο
Περίμεναν ότι το 2020θα κλείσει τελικς με πρωτο
ηεπίπτωση στο Πρωτογενές αποτέλεσμα και εξαιτίας
γενές έλλειμμα μικρότερο του 7,2%, έρχονται οι
αλλαγές στη μεθοδολογία μέτρησης για να επιβαρύ αυτού του Παράγοντα αναμένεται ότι θα είναι ση
νουντην τελική εικόνα . Δύο είναι οι βασικές αλλαγές μαντική. Οι αλλαγές Που έγιναν από τ Eurostat θα
Που επιδρούν σε μεγάλο βαθμό . Η Πρτη έχει να
κάνει με την αποτύπωση του clawback -δηλαδή του
μηχανισμού αυτόματης επιστροφής δαπανν που
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
Διαχειρίστρια επενδύσεων
5 δισ. ευρ η ΕΤΕΠ
αποτυπωθούν στην ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τη
μέτρηση των δημοσιονομικν επιδόσεων 20172020.
Ησχετική ανακοίνωση έχει Προγραμματιστείγια τις
Τη διαχείριση επενδύσεων ύψους 5 δισ.
ευρ θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕΠ ), στο Πλαίσιο υλοποίησης
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. σελ . 4
μακείων του ΕΟΠΥΥ σε δημοσιονομικό επίπεδο. Η γισμό του 2021. Και θα είναι ένας ακόμη λόγος για
τον οΠοίο το οικονομικό επιτελείο θα χρειαστεί να
Πωση των εγγυήσεων Που έχει χορηγήσει το Δημόσιο συγκρατήσει τις δημόσιες δαπάνες από εδ και στο
σε Παλαιά δάνεια. Λόγω του όγκου των εγγυσεων , εξής, στε να μην ξεφύγει η κατάσταση. σελ.3
Έργα άνω των 540 εκατ .
από το ΔΕΣΦΑ στη 10ετία
Τη συνολική , επί της αρχής, έγκριση της PΑΕ
έλαβε το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης
του ΔΕΣΦΑ (ΔΠΑ 2021-2030 ), το οποίo
δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ με ημερομηνία 8/4.
Περιλαμβάνει , δε, Περισσότερα από 48 έργα ,
συνολικού προϋπολογισμού άνω
των 540 εκατ. ευρ. σελ. 11
Οι ενισχύσεις μείωσαν
τα κόκκινα δάνειαν
σελ. 6, 7
Covid-19
Στα θρανία έπειτα από
5 μήνες οι μαθητές Λυκείου
2,63% τα ΝPLS ς Ευρωζνης, 25,54% ης Ελλάδας
Στην ουρά για δημόσιες
εγγραφές 20 δισ. δολ.
Μία σειρά εταιρειν από τον κόσμο της
τεχνολογίας και του ψηφιακού ενεργητικού
Περιμένουν στην ουρά για να πραγματοποιήσουν αρχική δημόσια εγγραφή, με τη
φιλοδοξία να αντλήσουν συνολικά ένα ποσό
κοντά στα 20 δισ. δολάρια. σελ 14
Βουτιάν σενέο χαμηλό έκαναν Πεζες που εποπτεύει η ΕΚΤ υπο
στο τέταρτο τρίμηνο του 2020
τα κόκκινα δάνεια) των τραπ
ζν της Ευρωζνης, με σημαν
τική υποχρηση να καταγράφεται και στην Ελλάδα, κόντρα
στη βαθιά ύφεση αλλά και στις
Προειδοποιήσεις της ίδιας της
ΕΚΤ για χαμηλό επίπεδο ετοιμότητας αρκετν ευρωπαϊκν τούμενων δανείων (NPLS) στο
χρηματοπιστωτικν ιδρυμάτων. τέταρτο τρίμηνο, με το Ποσοστό
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το
Reuters , το Ποσοστό των μη εξυ- από το 28,85% του τρίτου τρι
Πηρετούμενων δανείων στις τρά μήνου. σελ.2
χρησε στο τέταρτο τρίμηνο
της Περσινής χρονιάς στο 2,63%
από το 2,82% του τρίτου τριμήνου. Στηv Ελλάδαn απόκλιση
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Παραμένει πολύ μεγάλη, ωστόσο και στη χρα μας καταγράφηκε μείωση των μ εξυΠηρε
Στα 2 δισ. ευρ οι επενδύσεις
του Αναπτυξιακού Νόμου
Στα 982-και με τον προϋ πολογισμό να
ξεπερνά τα 2 δισ. ευρ- ανήλθε
ο αριθμός των επενδυτικν σχεδίων που
υποβλήθηκαν στα καθεσττα ενισχύσεων
του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Γενική Επιχειρηματικότητα και ΕΠιχειρηματικότητα Πολύ Μικρν και Μικρν
Επιχειρήσεωνν, σελ .4
τους να υποχωρεί στο 25,54%
Αισιοδοξία του εμπορίου από την κινητικότητα
Βισιμο
αν και υψηλό
το ελληνικό
χρέος
13.458 βαριές
φορο-υποθέσεις
τσίμΠησε n ΑΑΔΕ
Κλάους Ρέγκλινγκ
Γενικός διευθυντής του ESM
Το καλοκαίρι
οι Πρτες
ενισχύσεις
Λίστα του Forbes
Πρωταθλήτρια στις αποτιμήσεις
Η Μπαρτσελόνα έκανε το άλμα , προσπερνντας τη Ρεάλ Μαδρίτης, κι έγινε ο πιο
ακριβός Ποδοσφαιρικός σύλλογος στον
κόσμο , με αποτίμηση 4,76 δισεκατομμυρίων
δολαρίων (4 δισ. ευρ), σύμφωνα με τη
λίστα του Forbes. σελ. 31
Fitch
Φοροδιαφυγή-Ξέπλυμαν χρήματος
σελ. 2
Ελίζα Φερέιρα
Επίτροπος Συνοχής
και Μεταρρυθμίσεων
Το χρέος της Ελλάδας θα Παρα
μείνει Πολύ υψηλό για μεγάλο
χρονικό διάστημα, αλλά η βιωσιμότητά του υποστηρίζεται από
Πολλούς Παράγοντες που το αμ
βλύνουν , αναφέρει ο οίκος Fitch
σε νέα έκθεσή του . Το χρέος γ
νικής κυβέρνησης αυξήθηκε στο
207% του ΑΕΠ τέλος του 2020
από 181% το 2019 . σελ. 3
Στις 8.480 ανήλθαν οι υποθέσεις μεγάλης φορο
διαφυγής και μη Πληρωμής οφειλν Προς το Δη
μόσιο ύψους 14 δισ. ευρ, Πουεντοπίστηκαν από
1/1/2016 έως και 28/2/2021 από την ΑΑΔΕ και Παραπέμφθηκαν στην Αρχή για την Καταπολέμηση
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δρα.
στηριότητες για έρευνες και ως προς το αδίκημα
του ξεπλύματος βρόμικου ή μαύρουν χρήματος. να κάνουμε
Επιπλέον 4.978 φορολογούμενοι εξετάζονται για
ξέπλυμα βρόμικου ή μαύρουν χρήματος. σελ.5
Έχει έρθει
- ηρα
να κάνουμε
τη διαφορά
Μείωση ναυτιλιακν ρύπων
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΟΙ
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
σελ.9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πολλοί στρατοί πασχίζουν να βρουν νεοσύλλεκτους. Στη Σουηδία τους διώχνουν
  Η εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία αφύπνισε απότομα την Ευρώπη για την ανάγκη αξιόμαχων, ετοιμοπόλεμων στρατών. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών λένε ότι η Ρωσία προβλέπει σύγκρουση με το ΝΑΤΟ…Πολλοί στρατοί πασχίζουν να βρουν νεοσύλλεκτους. Στη Σουηδία τους διώχνουν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ισραήλ: Ανακαλεί την απόφαση για το Associated Press μετά τις αντιδράσεις
  Μετά την διακοπή της ζωντανής μετάδοσης του Associated Press και την κατάσχεση του εξοπλισμού του από το Ισραήλ, ο υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την απόφασή του για…Ισραήλ: Ανακαλεί την απόφαση για το Associated Press μετά τις αντιδράσεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Νέα υψηλά για Nasdaq και S&P 500
  Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν και τη σημερινή συνεδρίαση οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq, καθώς οι επενδυτές περιμένουν εναγωνίως τα κέρδη της Nvidia αύριο Τετάρτη. Ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,22%…Wall: Νέα υψηλά για Nasdaq και S&P 500 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κ. Μητσοτάκης: Αφήσαμε πίσω μας τις δημοσιονομικές δυσκολίες- Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά με κυβέρνηση ΝΔ
  Ως «το ισχυρότερο κάστρο της ΝΔ» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Καστοριά, την οποία και επισκέφτηκε σήμερα. Πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία. Ο…Κ. Μητσοτάκης: Αφήσαμε πίσω μας τις δημοσιονομικές δυσκολίες- Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά με κυβέρνηση ΝΔ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρωσία: Η ΕΕ, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψει τα «κλεμμένα»
  Για «απρόβλεπτες συνέπειες» έκανε λόγο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης αναφερόμενος στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοχετεύσει στην Ουκρανία κέρδη από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Αυτό μετέδωσε το…Ρωσία: Η ΕΕ, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψει τα «κλεμμένα» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ