Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Live Sport:Recognized text:
Ik άκάουγολτο2-1 επίn 0ιούρας όρεσε n Ενική ενόψει Εaργας Hiανίσ σθηκ μ Όλμο στο 2' ση εωργία(ι-2Ν
Η εφημερίδα
nου δεν κρύβει
την αλήθεια
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑIΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η aLIVEy ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΡΟΜΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΟΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΣ.
ΕΤΟΣ 40 Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 | ΑP.ΦΥΛΛΟΥ 153 | ΤΙΜΗ: 1,30Ε
Μ heom/EimeridaliveSport της
Δευτέρας
ΠΑΟΚ ek
Ο ΣΤΑΘΗΣ ΤΑΥΛΑΡΙΔΗΣ ΕΙΔΕ ΚΑΙ, ΟΠΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ
Η