Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σε τιμή 14,7 ευρ/μετοχή η πόλη ση του 3,5% της
Jumbo
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5938 Παρασκευή 19.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Εύσημα για
τον Ηρακλή
από στέλεχος
Κικίλιας:
ΤΑΙΠΕΔ
>>> ελ.
>>> ελ
Ετίτσξη ιδιωτν γιατρν
αν δεν προσέλθουν εθελοντικά !
Οι αποκρατικοποιήσεις που
φρέναρε η πανδημία
της ΕΚΤ
Εύσημα απέδωσε το μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ευρωπαίκής Κεντρικής
Τράπεζας (SSM ) Elizabeth
McCaul στον "ΉΡΑΚΛΗ' για
τη συμβολή του στη σημαντι κή μείωση των κόκκινων
δανείων.
Στο πλαίσιο αυτό μιλντας
σήμερα στο συνέδριο της
Ethos Group για τα κόκκινα
δάνεια ανέφερε ότι είναι
κευπρόσδεκτη από την ΕΚΤ η
πρωτοβουλία της Κυβέρν
ησης να παρατείνει τη διάρ
χεια του ΗΡΑΚΛΗ έως το
2022. Επίσης υπογράμμισε
ότι στην μείωση των κόκκινων
δανείων θα συμβάλλει και η
αναμόρφωση του Πτωχευτι
κού Κδικα και τάχθηκε
υπέρ της δημιουργίας ενός
Πανευρωταικύ
Εταιρειν Διαχείρισης Ενε
απΟκτούν δίκην0 οτΙκόν νν
Μείωση των NPEs
Αναφοθμίζει η σύσταση
Δικτύου
Η ίδια προέβλεψε ότι τα μη
εξυπηρετούμενα
(NPLS ) θα αυξηθούν σε ολόκ
ληρη την ευρωζνη εξαπίας
της πανδημίας, όχι όμως τόσο
όσο προέβλεπε αρχικς ο
SSM Όπως ανέφερε η ίδια.
οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν μετά τις χθεσινές αναπραγματοποιήσει
σημείωτη πρόοδο στην αντι
μετπιση της <βαρείας κληρ
ονομιάς
δανείων . Η Ελλάδα είχε έναν
δάνεια
Σε οverweight από neutral ρίσκα εκτέλεσης, πιστεύο αναβαθμίζει τη σύσταση
για τη μετοχή της Τράπεζας σχέδιο μείωσης ρίσχου,
ΠειραιςΠΕΙΡ-13,09 % η
JP Morgan σε έκθεσή της ,
υμε ότι είναι ένα ξεκάθαρο
επιβεβαιν εται
συνδεδεμένη αύξηση κεφα
λαίου
Σε πλήρη εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακν υποδομν
δδεκα Βιομηχανικν Περιοχν προχωρά η ΕΤΒΑ, συνάπτοντας
στρατηγική αποκλειστική συνεργασία με τη WIND Ελλάς
Μεταξύ άλλων η συμφωνία αφορά τις βιομηχανικές περιοχές του
λουπες ελληνικές τράπεζες , Ηρακλείου, Λάρισας, Τρίτολης, Καβάλας , Δράμας , Σερορν και
Λαμίας , όπου το έργο έχει ήδη ξεκινήσει να υλαποιείται.
θα οδηγήσει σε
αξιοκουνσεις της τράπεζας για
τα αποτελέσματα 2020 και
την αύξηση κεφαλαίου.
Ο οίκος σημεινει ότι ο
σχεδιασμός της τράπεζας
για τη μείωση των NPES Παράλληλα, σημεινει ότι
παραπέμπει σε επιτάχυνση
των κινήσεων της Πειρ κοινσεων ενίσχυσης κεφαις , με μείωση των μη
εξυπηρετού μενων ανοιγμά-λαγν NPE
των κατά 18 δισ. ευρ , <κλειδί> στη διασφάλιση
έναντι προηγούμενου guidance για συρρίκνωση κατά
12 δισ. ευρ βραχυπρόθε- παραμείνουν άθικτα κατά
σημαντική μείωση
NPES σε σχέση με τις υπό
κόκκινων
τονίζει.
τους υψηλότερους
δείκτες μη εξυπηρετούμενων
δανείων μετά την χρίση.
Ωστόσο το ποσοστό τους
μεινεται σταθερά , από τότε
που ξεκίνησε η ΕΚΤ να έχει
την εποπτεία του πιστωτικού
συστήματος με αποτέλεσμα
από 40% που ήταν το 2015 να
υποχωρήσει σε περίπου 28%
στο τέλος του τρίτου τριμήνου
του 2020.
η χρονική στιγμή των αναΣτο πλαίσιο της συμφωνίας, η
WIND θα κατασκευάσει νέα Χάρη στην
δίχτυα οπτικν ινν εντός των
ΒΙΠΕ. και τη σύνδεση τους με
το ιδιόκτη το δίκτυο οπτιχν
νν νέας γενιάς της εταιρείας.
των συναλείναι
αλαίων και.
αρχιτεκτονική
σύνδεσης FTTH (Fiber to the
Home) ,
ότι τα κεφαλαιακά μαξ
λάρια της τράπεζας θα
σμα .
τη διάρχεια της διαδιΤΕΛ.
Εν υπάρχουν σημαντικά κασίας μετασχηματισμού.
Created by Universal Document Converter