Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τελευταίες ημέρες για υποβολή συμμετοχν στον 2ο διαγωνισμό Ιdea Platiorm του Capsule
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5937 Πέμππη 18.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
0όμλος HΡΑΚΛΗΣ
αποκτά τη σήμανση
θετικό κλίμα διαμόρφωσε η ΕΚΤ
Ενέργεια:
Νέο οικιακό MVP πρόγραμμα της
Protergia, τι προσφέρει
>>> ελ .
>>> ελ
Στις αγορές με 30ετές ομόλογο
βγαίνει η Ελλάδα
Με την <πράσινη σήμανση
ECO σε προϊόντα και εξειδικευμένες λύσεις τοιμέντου
προχωρά
ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζοντας με
αμείωτη ένταση την προσπάθειά του για την υιοθέτηση
πρωτοβουλιν και καλν
προκτικν που ετιταχύνουν
τη μετάβαση σε πιο αειρόρες
λύσεις και πιο πράσινες>
κατασκευές.
Σενάρια νέας μείωσης
Όμιλος
σήμανση
LafargeHolim
προϊόντα αλλά και λύσεις που
χαρακτηρίζονται από το χαμ
ανθρακικό
αποτύπωμα, με μειωμένες
εκπομπές C02 κατά τουλάχι
στον 300, κατά την παραγω
διαχρίνει
B. Νταγουνάκης
γή τους, σε σύγκοιση με παρ
αδοσιακά προϊόντα τσιμέν
του υψηλής περιεχτικότητας
σε κλίνερ .
Τα πρτα προϊόντα με
βελτιωμένη επίδοση στο ανθρακικό τους αποτύπωμα και
τα οποία πλέον φέρουν τη
σχετική σήμανση , είνα:
Απεβίωσε από Covid-19
ο αντιτρόεδρος
Το Διοικη τικό Συμβούλιο
του ΣΕΔ ανακοίνωσε με
οδύνη την
απλεια του Α' Αντιποοέδρου Βαγγέλη Νταγκουνάκη από κορωνοϊό.
μας συλλυ πητή ρια στην
οιχογένειά του .
το τσιμέντο τοιχοποίας
LYSIS , που εξαστφαλίζει 45%
μείωση εκπομπν CΟ2. Η
σύγχρονη πράσινην λύση
του Ομλου ΗΡΑΚΛΗΣ για
χτίσιμο και σοβάτισμα χωρίς
τη χρήση ασβέστη, έχει ο
χαμηλότερο
αποτύπωμα στην ελληνική
αγορά μεταξύ των προϊάντων
τοιμέντου.
απρόσμενη
Το ΑΣ θα εκπροσωπηθεί
Με στόχο την περατέρω μείωση τον ασφαλιστικν εισφορν , το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην
εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης , όπως αναφέρεται στο Σχέδιο
Δράσης του υπουργείου για το 2021. Με τη μελέτη αυτή, θα διερευνηθούν δύο πιθανά σενάρια: η διατήρηση της μείωσης τον εισφορν και
μετά το 2021 και η διερεύνηση των προοπτικν σωρευτικής μείωσης έως
5 ποσοστιαίων μονάδων , μέχοι το 2023
στην κη δεία χαι θα κατα τεθεί ένα ποσόν στη μνήμη
κοινωνικό
Οπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, o Βαγγέλης Νταγ- κοίνωση.
κουνάκης υπήρξε ένας
απο τους στυλοβάτες του
ΣΕΔ τα τελευταία 15 χρόνια και συνέβαλε τα μέγ στα στην καθολική αναγνριση του Συνδέσμου
από την επενδυτική και
χοηματιστηριακή κοινότσκοπόν , καταλήγει η αναανθρακικό
-Η εξειδικευμένη και πλέον
<τράσινην
σύνθεση που αναπτίσσει ο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ για την
κάλυψη βιομηχανικν αναγ κν , φέρει σήμανση της
LafargeHoldim ECO για τ
μειωμένες εκπομπές Co2
κατά 70%.
Αναλυτικά , στο πολυσέλιδο μονάδες που ισχύει από τον
ετήσιο σχέδιο δράσης του υπουργείου Εργασίας για το 2021,
εκτός από την εφαρμογή της
μείωσης των ασφαλιστικν της τάξης του 36,66% από
εισφορν κατά 3 ποσοστιαίες
Ιανουάριο του 2021 και για
ένα χρόνο-, που οδήγησε σε
συνολικό ποσοστό εισφορν
τσιμεντοειδής
40,56%
Αποχαιρετούμε με θλίψη
τον καλό μας φιλο και
εχφράζουμε τα πιο θερμά
Created by Universal Document Converter