Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ξέφυγε το χρέος το 2020, οι κίνδυνοι για το 2021
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜl0PΙΚΗ Μna
91 771234
5671 19
Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.466
SSSORPIOS Ξέφυγε το χρέος το 2020,
Security Services
210-8 Oτο 42
229 50- 367 0Ο
WWW.SCORPI05-SECURITY. GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
οι κίνδυνοι για το 2021
97 χρόνια N
Συνεχίζουμε
με αίσθημα ευθύνης
Εκτός στόχων κινήθηκε το δημόσιο χρέος το 2020,
σπάζοντας το φράγμα των 374 δισ. ευρ και συνιστά δρασn της Πανδημίας στην οικονομία και τα διογ
ένα τεράστιο πρόβλημα για το οικονομικό επτελείο
της κυβέρνησης για τη συνέχεια, αλλά και για την
Περίοδο μετά την Πανδημία. Σύμφωνα με τα επί
σημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2020 το συνολικό χρέος της χρας εκτοξεύτηκε στο Ποσό
των 374.006 εκατ. ευρ, από 370.800 εκατ. ευρ
Που ήταν ο στόχος του υπουργείου Οικονομικν . Πληγέντων της πανδημίας του Covid-19. Αvησυχία
Η αύξηση του χρέους το 2020 αντανακλά την επίεπικρατεί για το 2021, καθς ο Προϋπολογισμός
θα εξακολουθήσει να παράγει ελλείμματα και ήδη
από τον Ιανουάριο του 2021 βρέθηκε εκτός τροχιάς.
Παράλληλα η οικονομία θα βρεθεί σε ύφεση και
κωμένα ελλείμματα του κρατικού Προϋπολογισμού,
καθς οι δαπάνες αυξήθηκαν δραματικά και αν
τίστροφα τα έσοδα του Προϋπολογισμού μειθηκαν στο Πρτο τρίμηνο του 2020, αφού είναι άγνωστο
Η άνοδος του χρέους θα ήταν ακόμα υψηλότερη
εάν δεν υπήρχε το ταμειακό απόθεμα ασφαλείας
από το οΠοίο χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος χικό Προγραμματισμό, τα ελλείμματα του κρατικού
για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης των
Στις 8 Μαρτίου 1924 κυκλοφορεί το πρτο δαχτυλογραφημένο φύλλο με τίτλο<ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, το οΠοίο
διένειμε αρχικά ο ίδιος ο εκδότης Πάνος Αθανασιάδης στα ναυτιλιακά και εμπορικά γραφεία,
μέχρις ότου ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης και ο
αδελφός του, Τζρτζης
Μετά τις δονήσεις τις Μικρασκιτικής Καταστρορής
και Πριν από το Κραχ του 1929, άρχισε το ταξίδι
της η εφημερίδα, Που Πήρε στις 2 Αυγούστου
1948 το όνομα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ .
αΗ αρχαιοτέρα εξ όλων των εκδοθεισν εις το
είδος της εις ολόκληρον τον κόσμο , οικονομική,
εμπορική , βιομηχανική και ναυτική εφημερίς
γιορτάζει, όπως η δύσκολη εποχή και η ιστορία
της προστάζει. Σταθερά Προσηλωμένη στην ψύχραιμη ενημέρωση, τη διεισδυτική ματιά στα γενονότα και την ανάλυση του οικονομικού-και όι
μόνο-γίγνεσθαι. Κοπάζει μπροστά, Πέρα από αν τξοες συνθήκες και απλειες , με εμπιστοσύνη
και σύνεση.
Μέρος της είστε κι εσείς , αναγνστες της εφημερίδας έντυπις και ηλεκτρονικής Εσείς και εμείς
είμαστε μέρος της ίδιας αλυσίδας συνέχειας. Συνεχίζουμε με αίσθημα ευθύνης αυτήν την περΠέτεια.
Πότε θα λήξει το lockdown, καθς, δε, έχει αυξηθεί
τούψος των μέτρων στήριξης, σε σχέση με τον αρ
Προϋπολογισμού και το δημόσιο χρέος θα διογ
κωθούν πάνω από τις Προβλέψεις. σελ. 5
Τατρία στοιχήματα
για το ΑΕΙ1 του 2021
Επενδύσεις, τουρισμός και κατανάλωση
Επενδύσες, τουρισμός, κατανάλωση: τα τρία βασικά οικονομικά μεγέθη στα οΠοία Ποντάρενη κυβέρνηση για να στηρίξει
την ανάκαμψη μέσα στο 2021. νομία για να επανέλθει το ΑΕΠ
Με Χαμένο το Πρτο τρίμηνο Πάνω από τα 170 δισ. ευρ γί
-Πολύ δύσκολα το lοckdown θα
το 2020 (8,2% αντί για 10,5% και
ΑΕΠ στα 165,8 δισ. ευρ αντί
για 163 δισ. ευρ) n απόσταση
Που Πρέπει να διανύσει η οικο
νεται μικρότερη. Χρειάζονται 6
τελεισει πριν από το έλος Μαρ - 7 δισ. ευρ επιπλέον σε σχέση
τίου, αν και επίσημα αυτή τη
στιγμή θα λειτουργούμε υπό αυστηρό Περιορισμό μέχρι τις 16
Μαρτίου- το στοίχημα Πλέον εί- Τρίτον, στις επενδύσεις. Ωστόσο,
ναι να είναι τέτοια η ανάκαμψη όλα θα εξαρτηθούν από την ημε
της οικονομίας από τον Απρίλιο ρομηνία λήξης της Πανδημίας
και μετά στε το 2021 να κλείσει
με το ΑΕΠ Πάνω από τα 171-172 χρόνος μέχρι το τέλος της χροδισ. ευρ. Μετά τη μικρότερη νιάς για να αποτυΠωθεί η ανά
του αναμενομένου ύφεση για καμψη και στα νούμερα. σελ.4
με το 2020, τα οΠοία θα αναζτηθούν: Πρτον, στην κατανά
λωση. Δεύτερον, στον τουρισμό
Ελληνοτουρκικά
ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΝ.ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΗΝΑ
ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
Επιδείνωση των δεικτν της πανδημίας
και από το κατά πόσο θα μείνει
Εκτόξευση διασωληνωμένων, θανάτων και αυξημένα κρούσματα κατέγραψε το Σαββατοκύριακο η επιδημιολογική έκθεση του EΟΔΥ. Μετά τις 15 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι
εμβολιασμοί ευπαθν ομάδων . σελ. 7
Τράπεζες
ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ
Αυστηρότεροι Ποιοικινδυνεύουν
οι όροιγια
το 7ο κρατικό
δάνειο
Βελτίωση
Υπουργείο Εργασίας
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
να πληρσουν
διπλές εισφορές
των λιμανιν
ζητούν
οι ακτοπλόοι
Επιστρεπτέα προκαταβολή
Ναυτιλία
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2022
ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΙΣΟΩΤΩΝ
σελ. 12
Πρόταση να αξιοποιηθούν επι
τέλους τα λιμενικά τέλη για έρ
γα στα λιμάνια, κυρίως τα vησιωτικά, απευθύνει ο Σύνδε
Ακόμη Πιο κστοχευμένη θα γίνει η ειστρειπτέα Προκαταβολή,
με τον συγκεκριμένο γύρο να
ξεκινάει να τρέχει από τις αρχές
Απριλίου. Σύμφωνα με πληρο
φορίες, θα αποκλειστούν ξανά
όσοι είχαν αύξηση εσόδων το
2020 και θα κρατηθείν το Ποσό
Που ελήφθη στο Πλαίσιο της
6ης φάσης. σελ.3
Με τον κίνδυνο ης υποχρέωσης καταβολής διπλν
ασφαλιστικν εισφορν εντός του 2021 βρίσκεται Τουρισμός
αντιμέτωπη μερίδα ελεύθερων επαγγελματιν που
απασχολούνται Παράλληλα και ως μισθωτοί. Σε
ζνη υψηλού κινδύνου είναι κυρίως όσοι απασχο
λούνται με χαμηλούς μισθούς, κάτω των 900 ευρ.
Ο ΕΦΚΑ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εκκαθάριση
των εισφορν της Παράλληλης απασχόλησης, Που
εκκρεμεί από Πέρυσι, όταν και τέθηκε σε εφαρμογή
τονέο Πλαίσιο εισφορν των μη μισθωτν. σελ.6 στην Ελλάδα
Mοχάμεντ Α.
Ελ Εριάν
Κανείς δεν είναι
ασφαλής έως ότου
όλοι είναι ασφαλείς >2
Οι Γερμανοί
ξανάρχονται
φέτος
σμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Προς τον γενικό
γραμματέα Λιμένων και Λιμε
νικής Πολιτικής του υπουργεί
ου Ναυτιλίας, Ευάγγελο Κυρια
ζόπουλο . σελ . 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα