Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 05.03.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6739
Καταθέσεις 1414 εκατ. ευρ διατηρούν οι εταιρείες του κλάδου
Πός χατανέμοντα α επνδύσες τον ασφολιστικόν εταιρειόν
Τις περιπτσεις στις οποίες ισχύει ο κόφτης του κύκλου εργασιν
Αναστολές
Σε διευχρινίσεις αναφορικά με τις αναστολές συμβάσεων των εργα ζομένων ποοχρησαν με κοινή ανακοίνωση τα υπουργεία Οικονομικν και Εργασίας , μετά και την Κοινή Υπουργική Απόφαση που
βάζει <κόφτην στους δικαιούχους,Σε συνέχεια ερωτημάτων από
επιχειρήσεις και λογιστές μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργ
κής Απόφασης 9500/322,2-3-2021 (Β' 821 ) , από τα υπουργεία Οικονομικν και Εργασίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Τα σενάρια
για αλλαγές στις
μετακινήσεις με SMS
Αλλαγές στα περιθρια
μετακίνησης με βάση το
SMS στο 13033 ετοιμάζεται
να ανακοινσει η κυβέρν
ηση. Σύμφωνα με πληροφοΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΝ ΑΣΟΑΛΣ ΕΩΝ
A. Όσες επιχειρήσεις υπάγονται σε ΚΑΛ που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, ανε
ξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, ρίες του ΣΚΑΪ :
υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τους , εκτός από αυτοίς που
απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις
επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα χρυνήριο επιλεξιμότητας. Β. Όσες επιχειρή σεις/sργοδότες είναι πληττόμενες , βάσει ΚΑΛ , που ορίζονται από το Υπουργείο εποχούμενη κίνη ση,
Οικονομικν ,
Στο νούμερο 6, που αφορά
μετακίνηση για σωματική
άσκηση
κατοικίδιο,
βόλτα με
η λεγόμενη
γίνεται αποκλειστικά με τα
πόδια και χωρίς τη χρήση
ΙΚή μοτοσικλέτας.
Στο νούμερο 2 , που αφορά
τη μετακίνηση σε καταστήΤΕΛ.
για αγορά ειδν
Εισροές στις ελληνικές μετοχές
από τους δείκτες FTSERussell
πρτης ανάγκης δεν αποκλείεται να μπει περιορισμός
χιλιομετρικής απόστασης,
με βάση τον τόπο κατοικίας
που είναι δηλωμένο το κινητό τηλέφωνο.
Σημαντική θετική αλλαγή
FTSE/Russell
Emerging
δείκτες
Markets , εξαιτίας
στους
FISE/Russell, με αύξηση σημαντικν αλλαγν στην
του ποσοστού συμμετοχής
των ελληνικν μετοχν
στους δείκτες των αναδυόμενων αγορν , προβλέπει
η γαλλική τράπεζα Societe
Generale .
<Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια
επικαιροποιημένη προσέγγισή της , συντον ισμένη
σε επίτεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιονομικής
πολιτικής , ως απάντηση στις προκλήσεις της υγειονομικής χρίσης>, αναφέρει ο υπουργός Οικονομκν Χρή στος Σταϊκούρας σε δήλωσή του σχετικά
με τις σημερινές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτο
οπής. Οπως αναφέρει ο κ. Σταϊχούρας , <η προσέγ
γιση αυτή ακολουθεί τις ορθές επιλογές που έχουν
γίνει από τον Μάρτιο του 2020 ,
Κίνα, τη Νότια Αφρική και
Σαουδική Αραβία .
Στους μεγάλους κερδισμένους και η αγορά της
Τουρμίας.
Ακόμα πιο σημαντική όμως
θα είναι η αύξηση στον
δείκτη των ΕΜEΑ από το
1,48% στο 1,65% ή αύξηση
0,17% της στάθμισης της
χρας μας στον δείκτη των
αναδυόμενων αγορν της
περιοχής μας
Τέλος, αναφορικά με το
νούμερο 4 που αφορά τη
βοήθεια σε άτομα που χρήζουν ανάγκης, σύμφωνα με
πληροφορίες οι αστυνομικοί θα πραγματοποιούν
δειγματοληπτικό έλεγχο,
εν δεν αποκλείεται και σε
συγκεκριμένα,
Soci6t6 Generale εκτιμάει
κάποιες περιπτσεις
αστυνομικός να συνοδεύει
το άτομο , προκειμένου να
διαπιστνει ότι μεταβαίνει
όντως σε πρόσωπο που
χρειάζεται βοήθεια.
ότι η στάθμιση της χρας
μας στις αναδυόμενες αγορές θα αυξηθεί από το
0,20%
0,22%
Created by Universal Document Converter