Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο kedenews:Recognized text:
08

Προβλέψεις για ταµείο

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 14-15

772732

732108

ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

ΦΕΚ οι 1.030 προσλήψεις
φύλαξης των ΑΕΙ

9

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΤΟΣ: 2ο ΤΙΜΗ: 1€
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 17

EΒ∆ΟΜΑ ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α

10

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΕΛ. 8-9

ΣΥΝΤΑΞEIΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΑΚΑ

«Μπόνους» αναγνώρισης
έως και 5 ετών ασφάλισης

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 11

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ασφαλιστική ενηµερότητα
µέσω ∆ιαδικτύου

ΣΕΛ. 13