Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 18.02.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6728
Τι σχύει σε περίπτωση αδυναμίας
προσέλευσης στη δουλειά λόγω κακοχαιρίας
ΕΟΑΝ:
Την παραίτησή τους υπέβαλαν οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικν
οργανσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Ορανισμού
Ανακύκλωσης (ΕΟΑN. Αιτία της παραίτησης η έγκριση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιν
<Ανταποδοτική Ανακύκλωσην από την πλειοψηφία του ΑΣ του ΕΟΑΝ παρά
το γεγονός ότι η εισήγηση της αρμόδιας διεύθυν σης εναλλακτικής διαχείρ
σης του ΕΟAΝ ήταν απολύτως αρνητική, αναφέρει ανακοίνωση της
Greenpeace.
Κλειστά
τα καταστήματα ΑCS
σε Αττική , Βοιωτία,
Εύβοια και Ανδρο
Κλειστά θα παραμείνουν
σήμερα κατα στήματα της
ACS στους νομούς Αττικής ,
Βοιωτίας , Εύβοιας και στο
νησί της Άνδρου, λόγω της
κακοκαιρίας Μή δεια .
Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας διεύθυν σης του ΕΟAN
το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης <Ανταποδοτική
Ανακύκλωσην:
αδυνατεί να πετύχει τους προβλεπόμενους στόχους ανακύκλω
σης (δεν επιτυγχάνει για κανένα έτος , κανέναν από τους επτά
(7) στόχους ανάκτησης/αναχύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας
που όφειλε να πετίχει σύμωνα με τον τέταρτο όρο της από
ασης έγκρισής του με εξαίρεση το έτος 2017 κατά το οποίο πέτυχε 3 από τους 7 στόχους (συνολική ανακύκλωση, συνολική
ανάκτηση , αναχύκλωση χαρτιούχαρτονιού),
Πηγές της εταιρείας αναφ
έρουν ότι υπάρχει αυστηρή
οδηγία προς το δίκτυο καταστημάτων , να μην κυκλοφορούν ταχυ με ταφορείς με
μηχανάκια, καθς είναι
πολύ επικίνδυνο λόγω της
ολισθηρότητας των δρόμων
από τον πάγο που δημιουργείται από τις εξαιρετικά
χαμηλές θερμοκρασίες . Τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή κυκλοφορούν μόνο βαν
της εταιρείας, τηρντας όλα
Σ. όσεις οι αλαγές στο νόμο
Σήμερα αναμένεται η
επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ
στα οχήματα υπάρχει και
συνοδηγός, σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές.
Σε δόσεις θα διενεργηθεί η αλλαγή του νόμου που
διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (TXΣ) , λόγω της πί εσης που δημιουρ
γεί το ασιφυκτικό , πλέον, χρονοδιάγραμμα για την
αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας ΠειραιςEΙP
+0,36% και των επιυτλοκν της παραίτησης Martin
Czurda.Η κυβέρνηση αποφάσισε να τροποπουήσει
άμεσα μόνο το άρθρο 8 του νόμου 3864/2010, στε να
διευκολυνθεί η διενέργεια της αύξησης χεφαλαίου
στην Πειραις . Οι υπόλοιπες αλλαγές θα προωθηθούν σε εύθετο χρόνο και θα οδηγήσουν στον
μετασχηματισμό του Ταμείου από ειδικού σκοπού σε
sovereign find.
εργοστάσιο αλλά
στους οικισμούς της περ
Σήμερα αναμένεται να
αποκατασταθεί η ηλεκτο
οδότηση του εργοστασίου 1οχής εν κατέρο ευσε
της ΛΑΡΚΟ στη Λάρ-τμήμα της στέγης.
υμνα, και θα ακολουθήσει άμεσα η
κίνηση του εργοστασίου
αναφέρει σε
ανακοίνωση ο Ειδικός
Διαχειριστής της εταιρ
είας.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω
της χιονόπτωσης διακόπ- Δημοσίου και της εταιρημε η ηλεκτροδότηση στο
Η εταιρεία παρακολουθεί
τις εξελίξεις του καιρικού
φαινομένου και προσαρμόζει ανάλογα το επιχειρη
σιακό της πλάνο, με πρτο
μέλημα την προστασία της
υγείας των ανθρπων της
και την εξυπηρέτηση των
απολύτως αναγκαίων παραδόσεων με απόλυτη ασφάλεια , αχολουθντας τις
οδηγίες της πολιτείας αναφ
έρουν οι πηγές.
αναφέρει ο Ειδικός
Διαχειριστής.
επανεκΗ ΛΑΡΚΟ είναι σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης
με δύο παράλληλους διαγωνισμούς για τα περιουστοιχεία
αποψιή
σιακά
είας.
Created by Universal Document Converter