Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήδεια
Ο ιργος
Αμβροσίου
" Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
σχολιάζει
και όχι ΠΟλλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ 3
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4890-ΕΤΟΣ 18ο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
ενάρια για σχολεία
. Η επέκταση του σχολικού έτους καιο περιορισμός των διακοπν
του Πάσχα είναι μεταξύ
των σεναρίων που μελετά η κυβέρνηση στε
να καλυφθεί η ύλη των
μαθημάτων τόσο στην
πρωτοβάθμια όσο και
στη δευτεροβάθμια εκΠαίδευση, ειδικά μετά
την επιβολή του νέου
αυστηρού lockdown
Σελ. 5
Παιδεια
Περιφέρεια
Ευ. Λιακούλη: αΝα
επέμβει Ο Εισαγγελέας ρεια Θεσσαλίας η Προμήστο φαρμακείο του Πα- θεια νέων σκιαλυτικν
νεπιστημιακού Νοσο
κομείου Λάρισας .
Προχωρά από την Περιφέλυχνιν οροφής για τα χει ρουργεία του Νοσοκομείου
Τρικάλων
Σελ. 13
Σελ 11
Απονεμήθηκαν σε φοιτήτρια δημοσιογραφίας
έρχεται ..
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ
Θεσσαλία
. Τα βραβεία
<Μαρίνου και
Ιωάννου Μαρκατάν
Σελ 9
Δαβάστε μας και στο alithianews.gr