Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 11.02.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6724
Η εγγραφή στα σεμινάρια γίνεται μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης
Νος Χύλλος εκταιδεντικν σεμναρίων από την NP Ασφαλστική
Ο οδηγός της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
0 δικάλογος για ασφαλή πλοήγηση
στο internet
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο
Διαδίκτυο (Safer Internet Day), η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπενθυμίζουν χρήσιμες
οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας του
χρήστη κατά την περυήγηση στο Διαδίκτυο:
1. Εκαταστήστε στον υπολογιστή σας λογισμικό antvirus και πο
στασία firewall και διατηρείτε τα ενημερωμένα.
ΣΑΟΕ: Κατάσχεση
33,8 κιλν κοκαίνης
στο λιμάνι του
Πειραιά
2. Αποφύγετε τη χρήση αμφιλεγόμενων εφαρμογν. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό λογισμικό και μην κάνετε λήψη
εεφαρμογν από άγνωστες πηγές.
3. Χρησιμοποιείτε σύνθετους κωδικούς πρόσβασης. Χρησι
μοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι δύσκολο να
μαντέψετε και να περιέχει συνδυασμό αριθμν , κεφαλαίων
και πεζν γραμμάτων και συμβόλων . Το ιδανικό μήκος των
χωδικν πρόσβασής σας πρέπει να είναι περίπου 10-12 χαοακτήρες . Αποφύγετε τη χρήση προσωπικν δεδομένων ,
κοινν λέξεων που γράφονται προς τα πίσω και ακολουθιν
χιραχτήρων και αριθμν ως χωδικό πρόσβασης.
Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικν της Επιχειρησιακής
Διεύθυνσης ΣΑ.Ο.Ε. Αττικής,
αξιοποιντας πληροφορία
περί επικείμενης μεταφοράς
σημαντικής ποσότητας κοκαίνης διά της θαλασσίας οδού
μέσω εμπορευματοκιβωτίων,
εντόπισε, με τη συνεργασία
του γραφείου της Υπηρεσίας
Ερευνν Εσωτερικής Ασφά
λειας ( Ηomeland Security
Investigations-HSI) της πρεσβείας των
Αθήνα, αριθμό εμπορευ ματο
κιβωτίων
δεσμεύτημαν προς έλεγχο .
αιτιγάησης τη ν
Η.Π.Α.
οποία
διενεργηθέντα
Κατασχέθηχον παχνίδια-μαίμούδες
που παλούνταν σε περίπτερα
έλεγχο , που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με υπαλλήλους του Γ Τελωνείου Πειρ αιά, σε ένα ε μπορευματοκιβτιο το οποίο μετέφερε ως
νόμιμο φορτίο μπανάνες, προ
ερχόμενο από Εκουαδόρ με
τελικό
Μεγάλη αποθήκη χονδρικής πόλησης παιχνιδιν
γνωστν εταιρειν σε
περίπτερα και μίνι μάρκετ , χωρίς τα νόμιμα οδηγήθηκαν
πιστοπουητικά ασφάλειας ανακύκλωση.
καν και καταστράφη καν
από πρέσα του Δήμου
προορισμό
Αυτόματη ψηφιακή χορήγηση αριθμού καταχρησης
ρευματοδοτν-ρευματοληττν στους οικονομικούς
φορείς και επαλήθευση της συμμόρφωσης τους από
τους καταναλωτές χρήστες
Από 1.1.2021 έχει ενεργαποιηθεί η διαδικασία αυτόματης ψηφιακής χορήήγησης στους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς
( κατασκευαστές /εισαγωγείς διανομείς ) του μοναδι
κού αριθμού καταχρησης ρευματοδοτν-ρευματοληττν ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες) και η
δυνατότητα επαλήθευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης του σιγκεκριμένου ηλεκτρολογικού
Τουρκία , εντοπίστηκαν και
κατασχέθηκαν
νασίες περιέχου σες κοκαίνη
συνολικού μικτού βάρους 33
κιλν και 885 γραμμαρίων.
Το εμπορευματοκιβτιο είε
αναχωρήσει στις 10-1-2021
από τον λιμένα του Γκου γιακ στο Εκουαδόο και είχε
αφιχθεί στις 2-2-2021 στον
λιμένα του Πειραιά
Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικν της Επιχειρησιακής
Διεύθυνσης Σ.Α.Ο.Ε Αττική
διενεργείται προανάκριση.
συσκετα απομείναντα υλικά
παραστατικά Παράλληλα
διακίνησης και εμπορίας , επιχείρηση που διακιεντόπισε στην περιοχή
του Ταύρου Αττικής η
Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) , μετά από
πολύμηνη έρευνα.
Τα παιχνίδια κατασχέθηφορείς
νούσε τα απομιμητικά
παιχνίδια επεβλήθη από
ΔΙ.Μ.Ε.Α ρόστιμο
10.000E.
της Αγοράς
Οι έλεγχοι συνεχίζονται
σε όλη την επικράτεια .
Created by Universal Document Converter