Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 6.02.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6720
Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων ήταν 117.496
θετικό αποτύπομα του ΤΕΙ στη διατήρηση θέσεαων εργασίας
Το πρόγραμμα σηματοδοτεί τη στρατηγική επιλογή της Enterprise Greece
e-ΕΦΚΑ: Πότε
Με επιτυχία διεξήχθη την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, η διαδικτυακή
εκδήλωση για την ολοκλήρωση του Πρτου Κύκλου του Προ
γράμματος , το οποίο συνδιοργάνωσε η
Enterprise Greece με τον οργανισμό US-MAC ( U.S. Market
Access Center), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο Οργανισμός
US-MAC δραστηριοποιείται από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τεχνολογίας , γρήγορη κι επιτυχημένη πρόσβαση στην παγκό-| συμβούλιο του Ηλεκτρονικού
σμια αγορά, μέσω της Silicon Valley (www. usmarke taccess.com) .
καταβάλλονται κύριεςεπικουρικές συντάξεις
Το πρόγραμμα πληρωμής των
χύριων και επικουρικν συντά
ξεων αποφάσισε το διοικητικό
010 10.
10 010 1 0,
0 1010
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στη
συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2021, στο πλαίσιο της εφαομογής του μέτρου της ταυτόχρ
ονης καταβολής των κύριων και
επικουρικν συντάξεων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση:
- Στις 23 Φεβρουαρίου 2021,
ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν
οι χύριες και επικουρικές
συντάξεις
( δηλαδή των συνταξιούχων που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ
ΕΤΑΜ , τις τράπεζες και τον
ΟΤΕ ) , που ο ΑΜΚΑ τους λήγει
σε 1, 3 , 5, 7,9.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2021 ,
ημέρα Τετάρτη , θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές
συντάξεις
( δηλαδή των συνταξιούχων που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑΕΤΑΜ , τις τράπεζες και τον
OΤΕ) , που ο ΑΜΚΑ τους λήγει
σε 0, 2,4, 6, 8.
Στις 25 Φεβρουαρίου 2021 ,
ημέρα Πέμπτη, θα ναταβληθ
ούν οι κύριες και επικουρικές
συντάξεις των μη μισθωτν ,
( δηλαδή των συνταξιούχων που
προέρχονται από τους τέως
φορείς ΟΑΕΕ,
ΕΤΑΑ).
Στις 26 Φεβρουαρίου 2021 ,
ημέρα Παρασκευή, θα καταβ
ληθούν κύριες και επικουρικές
συντάξεις του Δημοσίου, του τ.
ΝAT, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
και ΔΕΗΔΕΗ +0,69 %.
Σύτημα εξολότησης προσοπικού
στην AΙpha Rank
ο πρόγραμμα σηματοδοτεί τη στρατηγική επιλογή της
Enterprise Greece να προχωρήσει στην ανάπτυξη
στοχευμένων εργαλείων υποστήριξης της εξωστρέφει
ας των ελληνικν επιχειρήσεων του κλάδου των νέων
τεχνολογιν. Αυτή είναι η πρτη ενέργεια της
Enterprise Greece, η οποία αξιοποιεί την τεχνογνωσία
της αγοράς των ΗΠΑ και ειδικότερα της Silicon Valley
μισθωτν,
Δηλόστε ΙBAN Τα το επίδομα θέρμνοης
μισθωτν ,
.Οι συζητήσεις Συλλόγου-Τράπεζας για τη διαμόρφωση του νέου συστήματος αξιολόγησης και ανάπτυξης του προσωτικού βρίσκονται σε τελικό στά διο , γνωστοποιεί ο σύλλογος εργαζομένων της τρά
πεζας σε ανακοίνωσή του .
Μέχρι την Τρίτη, 9 Φεβρ-ΑΑΔΕ, στους συγκεκρι
ουαρίου 2021 , στις 10:00
το πρωί , μπορούν οι
24.000 δικαιούχοι του
επιδόματος θέρμανσης,
που δεν έχουν δηλσει το
μένους δικαιούχους θα
γίνει το απόγευμα της
Τρίτης, 9 Φεβρουαρίου
2021.
<Ο διάλογος και η ανταλλαγή σοβαρν επιχειρη μάτων , ειδικά σε ένα τόσο κοοχραίο θέμα , οδηγεί για
μία ακόμη φορά σε συγκλίσεις με βασικό χριτήριο και
των δίο πλευρν την αποδοχή αυτής της νέας δομής
από τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, Οι.
αποστάσεις των δίο πλευρν , στην αρχή των συζητήσεων, ήταν σημαντικές
Μέχρι σήμερα, έχουν
355.3 14
my Taxisnet, να το κάνουν , αποπληρωθεί
για να κατατεθεί στον
τραπεζικό τους λογαρια- πραγματοποίησαν αγοσμό το σχετικό ποσό.
δικαιούχοι (93,7% όσων
ρές μέχρι 31/12/2020) , με
το συνολικό ποσό
ξεπερνά τα 42 εκατομ
μύρια ευρ.
Η πληρωμή , σύμφωνα με
ανακοίνωση
Created by Universal Document Converter