Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:dimonews@ dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27722
Πιθανή
αντιστροφή του
ΑΕΠ το 2021
βλέπει η ΓΣΕΕ
Με αντισματα η οικονομία της
Ευρωζνης στον κορονοϊό
Στο τελευταίο τρίμηνο του
2020, όπως και στα προηγούμενα τρίμηνα, οι περιορισμοί.
ο νέο δελτίο οικονομικν εξελίξεων, όπου
παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση και οι προ
οπτικές της ελληνικής οικονομίας , δημοσιεύει
το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατν Ελλάδας (ΝEΓΣΕΕ).
Οπως αναφέρει το INE/ΓΣΕ , <σχεδόν έναν
χρόνο μετά την εκδήλωση της υγειονο μικής χρίσης,
η ελληνική οικονομία , βαθιά πληγωμένη, βρίσκεται
σε μια πειραματική κατάσταση άρσης της αναστολής βασικν δραστηριοτήτων της . Σύμφωνα με εκτμήσεις τυ INE/ΓΣΕΕ και του Levy Economics Institute , αλλά και πολλν άλλων
φορέων και οργανισμν, η ύφεση
από τα Ιoczdown και οι αλλαγές που αυτά επιφέρουν στα
καταναλωτικά πρότυπα μείωσαν τη ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες , εν την αύξησαν για άλλα . Αυ
τό δεν αφορούσε μόνο σε διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας, αλλά και σε επιχειρήσεις των ίδιων κλάδων , αρχετά συχνά και σε διάφορα
τμήματα των ίδιων επιχειρή σεων. Σε όσες περιπτσεις υπήρχε η δυνατότητα από τις
Αρχές , οι επιχειρήσεις ήταν
σε καλύτερη θέση να διατη ρή
σουν την παραγωγή τους ( μέ
σω των τε στ και της εργασίας
από το σπίτι ) , εν οι καταναλωτές εξοικειθηκαν πολύ
περισσότερο με τις ηλεκτρονικές αγορές
Οι εξαγωγικές βιομιχανίες επωφελήθηκαν από την ανάπτυξη σε περιοχές του
κόσμου όπου το πρόβλημα του κορονοϊού
Περισσότερα από
405.000 δάνεια
COVID-19
<πάγωσανν λόγω
πανδημίας
Στα 28,4 δισ. ευρ ανήλθε το ποσό των δανεί.
ων στα οποία έχει δοθεί η δυνατότητα αναστολής
πληρωμής από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως και τα
τέλη Δεκεμβρίου 2020, τα οποία αντιστοιχούν σε
405.473 δάνεια.
Ο αντίχτυπος του δεύτερου κύματος του
κορονοίού στην οικονομία της Ευρωζνης
είναι μικρότερος σε σχέση με αυτόν του
πρτου χύματος, όπως προκύπτει από τις
επαφές που είχαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚT) με ε προσπους μεγάλων επιχειρήσεων της
Ευρωζνης, στο διάστημα 4-11 Ιανουαρίου 2021.
Οπως προκύ πτει, μάλιστα, από σχετική
ανάρτηση της ΕΚΤ, σημαντικοί λάδοι του
μεταποιητικού τομέα-όπως της χαλυβουργίας , των χημικν , της αυτοκινητο βιομηχανίας και των ηλεκτρονικν-ανέφεραν αύξη ση της παραγωγής τους προς
τα ποο κορονοϊού επίπεδα , εν σε ορισμένες περιπτσεις είχαν ξεπεράσει τα
επίπεδα αυτά .
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσία σε η Ειδι
χή Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους
στην τέταρτη έκθεση προόδου, από
τον Ιούλιο 2019 έως και τα τέλη
ήταν λιγότερο έντονο .
Σε αρκετές επαφές στελεχν της ΕΚT
με εκπροσπους μεταποιητικν βιομη χανιν , οι τελευταίοι ανέφεραν ότι οι επιΝόσησαν οι
δημοκρατι κές
ελευθερίες το
χειρήσεις τους λειτουργούν
τρα με πλήρη ή σχεδόν
ΣΕΛΔΑ 2
Παρεμβάσεις σε 7.000 σημεία στο οδικό δίκτυ ο
για την αντιμετπιση τροχαίων ατυχημάτων
0ι δημοχρατικές ελευθερίες περιορίστηκαν
κατά σχεδόν 70% σε παγκόσμιο επίπεδο το 2020
λόγω των περιορισμν που επιβλήθηκ αν στο
πλαίσιο της μάχης κατά της πανδημίας του κορονοϊού , σύμφωνα με έρευνα του The Economist.
Η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε μεγάλη
υποχρηση των δημοχρατικν ελευθερίων , τον
ζεται στην έρευνα που δημοσίευσε η ομάδα ερευνν του βρετανι - ΣΕΝΑ3
Ψιλόδο ους στόχους , στε να διορθωθούν άΝέα όπλα στη μάχη του καρκίνου
ρα μας στον τομέα των αυτοκινητιστικν ατυχημάτων επεσήμανε ότι έχει το Εθνικό Σχέδιο δρά
σης για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας, κα τά την παρουσίασή του , ο πρωθυπουργός, Κυρι
κος Μητσοτάκης. Μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη έμ
φαση σε πρόγραμμα , ύψους 30 εκατ. ευρ χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε
πενδύσεων για σημειακές παρεμβάσεις σε 7.000
σημεία αυξη μένης επικινδυνότητας ανά την επι χράτεια.
<Πρόκειται για μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες
μπορούν , ωστόσο, να κάνουν την διαφορά ανάμεσα
στη ζωή και στον θάνατον σημείωσε χαρακτηριστικά ο x. Μητσοτάκης, που συμπλήρωσε πως πολλά α
τυχήματα συμβαίνουν εντός των πόλεων ή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι
χρειάζονται αποτελε σματικές οριζόντιες πολιτικές,
που στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και δύνανται να λύσουν θέματα συντονισμού και επίτευξης
συγκεχριμένων στόχων ανά διακριτούς τομείς πολιτικής , ιδίως εκεί , όπου εμπλέχονται πολλά Υπουργεία . Υπογράμμισε, μάλιστα , τη
σημασία , που ο ίδιος προσδίδει ΛΜ
στην διαπαιδαγγηση της νέας
Καλύτερη εκμετάλλευση της ανοσοθεραπείας, εμβολιασμός κατά του όγκου Στην αντιμετπιση
του καρκίνου, που αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου στον κόσμο , με 9,6 εκατομμύρια νεκρούς το 2018,
εμφανίζονται πολλές και πολλά υποσχόμενες μέθοδοι .
Ανοσοθεραπεία
Τα φάρμακα της ανοσοθεραπείας , που τροποποιούν την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος για να
του επιτρέπουν να αναγνωρίζει τα καρκινικά χύτταρα , έχουν δημιουργήσει ανατροπές στις θεραπείες του
καρχίνου εδ και δεκαετίες .
Αλλά δεν είναι αποτελεσματικά παρά στο 25% των ασθενν , με μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον
Τίπο του καρκίνου.
Στόχος είναι η αύξηση αυτού του ποσοστού, εξη γεί ο Κριστόφ Λε Τουρνό , υπεύθυνος κλινικν δοκιμν στο
Iνστιτούτο Curie, ένα από τα βασικά κέντρα έρευνας και θεραπείας του καρχίνου στην Γαλλία.
Οι ερευνητές δοκιμάζουν τον συνδυασμό της χημειοθεραπείας που συνοδεύεται με ανοσοθεραπεία , με τη πρτη να προκαλεί μεταλλάξεις στα καρκινικά χύτταρα οι οποίες τα κά
Ευπαθείς οι
κοινωνικές
σχέσεις στο
lockdown
Ο μεγάλος <χαμένοςν των σχέσεων λόγω της
πανδημίας είναι οι χοινωνικές σχέσεις, με το 40%
του κοινού στην Ελλάδα να δηλν ει ότι αυτές
χειροτέρεψαν, εν αντίθετα ο μεγάλος κερδισμένοςν φαίνεται ότι είναι -παρά τις πιθανές εντά σεις λόγω εγκλεισμού -οι οικογενειακές σχέσεις .
Αυτό προκύπτει από την τελευταί
α έρευνα της Focus Bari, που εστία - Α
www.aimοprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Βατικανό: Εγκύκλιος επιφυλακτικότητας προς υπερφυσικά γεγονότα
  Υποτιθέμενα υπερφυσικά γεγονότα όπως οι κλαίουσες Μαντόνες και οι σταγόνες αίματος στις αναπαραστάσεις της Σταύρωσης που συνοδεύουν εδώ και αιώνες την καθολική πίστη. Ο πάπας Φραγκίσκος έχει τηρήσει επιφυλακτική στάση απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Εφθασε μέχρι να δηλώσει πέρυσι στην RAI TV ότι οι εμφανίσεις της Παρθένου Μαρίας «δεν είναι πάντοτε αληθινές» και ότι την προτιμά να στρέφει την προσοχή προς τον Ιησού αντί να τραβά την προσοχή προς το πρόσωπό της. Η αναφορά από πιστούς περιστατικών εμφάνισης των πληγών του Ιησού από την Σταύρωση στα χέρια και τα
 • Στο αρχείο η καταγγελία περί διάρρηξης στο Υπουργείο Εσωτερικών
  Η απόφαση λήφθηκε από τον Εισαγγελέα Γιώργο Νούλη, που ερεύνησε την υπόθεση. Η δικογραφία  σχηματίστηκε μετά από καταγγελία στελέχους του Υπουργείου Εσωτερικών περί διάρρηξης σε γραφείο της Υπηρεσίας Εκλογών. Ο κ. Νούλης θέτει την υπόθεση στο αρχείο, καθώς από την έρευνα που διενήργησε, με εντολή του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνη Ελευθεριάνου, δεν προκύπτει η τέλεση αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισαγγελικές αρχές πλέον προτίθενται να μελετήσουν αν θα ξεκινήσουν έρευνα για πιθανές ποινικές ευθύνες του στελέχους που κατ�
 • Πανελλήνιο ρεκόρ ο Χρήστου στα 200μ. ύπτιο
  Ο Απόστολος Χρήστου πήρε πίσω το πανελλήνιο ρεκόρ των 200μ. ύπτιο, καταγράφοντας το εντυπωσιακό 1:56.34. Το ρεκόρ καταγράφηκε κατά την 1η ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κολύμβησης, στο Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης. Ο αθλητής του Ολυμπιακού ήταν επί χρόνια ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ, είδε όμως τον 19χρονο Απόστολο Σίσκο να το καταρρίπτει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν κολύμπησε δύο φορές (προκριματικό και τελικό) σε 1:56.64. Ο Χρήστου φάνηκε αποφασισμένος να πάρει τη… ρεβάνς, πήρε τη νίκη στο αγώνισμα και ξαναέκανε δικό τ�
 • ΕΤΑΔ Α.Ε.: Μίσθωση τμήματος της παραλίας Αναβύσσου Αττικής
  Το άρθρο ΕΤΑΔ Α.Ε.: Μίσθωση τμήματος της παραλίας Αναβύσσου Αττικής εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Διπλάσιο από πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα του τετραμήνου
  Απριλίου 2024 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος Στα 2,7 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 σε σύγκριση με 1,45 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης στο πρώτο τετράμηνο του έτους παρουσίασε έλλειμμα 570 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείματος 1,915 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την σημαντική αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού �