Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο kedenews:Recognized text:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

500 νέες θέσεις µόνιµου
ιατρικού προσωπικού

Προβλέψεις για ταµείο

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 14-15

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΤΟΣ: 2ο ΤΙΜΗ: 1€
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14

EΒ∆ΟΜΑ ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α

Ο
Κ
Ι
Τ
Σ
Ι
Ε
Λ
Κ
Ο
Π

Α
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ

Ποιοι δικαιούνται και ποιοι όχι αναπροσαρµογές
ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης
που έχουν συµπληρώσει
βάσει του «νόµου Βρούτση»

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ 200.000
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Πόσα αναδροµικά δικαιούνται
για 19 µε 20 µήνες
ΣΕΛ. 8-9

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Προσλαµβάνονται
700 δασοφύλακες

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΕΛ. 3

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
Αντίστροφη µέτρηση
ΕΡΘΟΥΝ ΠΙΣΩ
για τα vouchers του ΟΑΕ∆
ΣΕΛ. 6-7
ΤΑ «ΚΛΕΜΜΕΝΑ» ΣΕΛ. 11