Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο kedenews:Recognized text:
ΣΥΝΤΑΞΙΑΚΑ

ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Ξεκινούν οι πληρωµές για
τα αναδροµικά κληρονόµων

Προβλέψεις για ταµείο

ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 14-15

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΤΟΣ: 2ο ΤΙΜΗ: 1€
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 15

EΒ∆ΟΜΑ ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α

ΕΡΧΕΤΑΙ

Πώς θα µπορούν όσοι και όσες περιµένουν
τη σύνταξή τους να λαµβάνουν
από 345 έως 384 ευρώ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Άµεση προτεραιότητα
η διεκπεραίωση 15.000 συνταξιοδοτικών
αιτηµάτων που υποβλήθηκαν πριν από το 2018
ΣΕΛ. 7

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Έξι και µία απαντήσεις
για το επίδοµα ασθενείας

1.700 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 10-11

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ανοίγει η πλατφόρµα για
το επίδοµα παιδιού Α21

ΣΕΛ. 6