Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η εξίσωση για τη διανομή του 5ου κρατικού δανείου
Newspaper website Website







Recognized text:
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Η Μ!!
771234
567133
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑl ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑ ΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.426
Η εξίσωση για τηδιανομή
του 5ου κρατικού δανείου
Αυξημένη ήτηση δανείων
Αυξημένη ήταν η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια το δ' τρίμηνο 2020 σε σχέση με
τογ' τρίμηνο 2020, σύμφωνα με τα στοκεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, Παράλληλα, αύξηση
Παρουσίασε και η συνολική ζίτηση δανείων από
uς μη χρημα τοπιστωτικές επιχειρήσεις σε σχέση
με το Προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της
αύξησης των χρηματοδοτικν αναγκν των ΜXE
για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης. σελ. 3
Ποιοι θα κοΠούν και Ποιοι όχι από τον μαθηματικό τύπο της 5ης Επιστρεπτέας
DG Comp-ΘΕΚ Α.Ε.
Προς συμβιβασμό για το Θριάσιο
Εμπορευματικό Κέντρο
Με τις αιτήσεις να σπάνε και το φράγμα κινήσει άμεσα ο νέος γύρος των-τελικν αυτή
τη φορά-αιτήσεων και να δρομολογηθούν οι
υποβολής των αιτήσεων για την 5η φάση της εκταμιεύσεις, Πιθανότατα από τις 25 ΙανουαΕπιστρεπτέας Προκατα βολής. Η σκυτάλη Περ- ρίου και μετά . Το Ποσό Που θα διατεθεί ανανάει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μένεται να Παραμείνει κλειδωμένον στο 1,5
και στις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου δισ. ευρ, παρά τον τεράστιο αριθμό των αι
ματοδότηση Που δόθηκε στον κάθε επαγγελματία στο Πλαίσιο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4. Επίσης, το ελάχιστο όριο τωνv 1.000
ευρ θα είναι ενιαίο για όλες τις επιχειρήσεις
ή τους επαγγελματίες και δεν θα διαφοροπο είται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων,
τήσεων Που έχουν υπο βληθεί . Για να μην ξε- όΠως συνέβη σε προηγούμενες φάσεις. Όσον
ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του Ποσού Περαστεί και Πάλι ο διαθέσιμος Προϋπολογι αφορά τα τελικά κριτήρια επιλογής των επχειρήσεων, είναι Πολύ Πιθανό να αποφασιστεί
αλλαγή στο βασικό κριτήριο της απαιτούμενης
των 710.000 ολοκληρθηκε χθες η διαδικασία
Σε συμβιβαστική λύση με αύξηση του τιμήματος από Πλευράς της αναδόχου εταιρείας ΘΕΚ
ΑΕ. ( Goldair ΕTΒA-ΒΙΠΕ) φαίνεται να οδηγείται
το έργο της κατασκευής του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου , καθς στην απάντησή
της στην επιστολή Που εστάλη από την ελληνική Πλευρά, n DG Comp ζητά να αυξηθεί το
τίμημα για να μπορέσει να πάρει το Πράσινο
φως των Βρυξελλν. σελ . 12
του Κράτους, Προκειμένου να οριστικοποηθεί
σχετική υπουργική απόφαση είναι πιθανό να
δημοσιευτεί μέσα στην εβδομάδα, στε να ξε
Που θα δικαιούται ο κάθε επαγγελματίας. Η σμός, θα προσαρμοστούν τα κριτήρια στην τε
λική ζήτηση, εν θα αφαιρεθεί από το ποσό
Που θα βγάλει η μαθηματική φόρμουλα η χρημείωσης του τζίρου. σελ . 5
Συγκεντρωτικές καταστάσεις
Ακύρωση Προστίμων
ΟΔΔΗΧ
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις Που υπεβλήθησαν το χρονικό διάστημα από 21/1/2016 έως και
25/1/2016 θεωρούνται εμπρόθεσμες και τυχόν
Πρόστιμα Που έχουν επιβληθεί για το συγκεκρμένο χρονικό διάστημα ακυρνονται ή, εφόσον
τα Ποσά των προστίμων έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές, εν στην
Περίπτωση Που δεν υπάρχουν ορειλές, επιστρέφονται, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ σελ. 7
Οι προτεραιότητες
του νέου
Αμερικανού
προέδρου
με 30ετή ομόλογα
από 2 τράπεζες
σελ. 3
343,2
334 ,7
Εξέλιξη του χρέους Γενικής Κυβέρνησης
(σε δισ. ευρ)
331,1
Covid-19
320,5
319,6
317,5
Με μειωμένο εισόδημα
οι 6 στους 10 εργαζόμενους
311,7
305,1
Σημαντική μείωση εισοδημάτων δηλνουν πως
υπέστησαν σχεδόν έξι στους 10 εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα λόγω της Πανδημίας του
κορονοίού . σελ. 6
Σήμεραή ορκωμοσία Μπάιντεν.
Πόλη-φάντασμα η Ουάσιγκτον
Εγκαταστάσεις σε λίμνες
ΠΟΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ
ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
σελ.16
Προβάδισμα
για το ελληνικό
σχέδιο ανάκαμψης
Ναντου ΣτΕ
σε Πολεοδομικές
μελέτες
για το Ελληνικό
Χρηματιστήριο
26/1 Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ IΝTERLIFE >13
Παραμένουν
οι Παρενέργειες
απότις μεισεις
τωνενοικίων
Διαγωνισμός
ΣΕ ΤΡΕΙΣ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 300
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ιδιοκτήτες ακινήτων
Αρτια η Πρόταση προς το Ταμείο
Απόφαση
Διυπουργική Επιτροπή
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
51 ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ ΤΗΣ ELPEN
Ισχυρό σοκ εξακολουθούν να
υφίστανται χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακινήτων οι οΠοίοι, εν αναγ
κάστηκαν να δεχθούν (κούρε
μαν 40% στα ενοίκια Που λαμ
βάνουν από πληττόμενους λόγω κορονοϊού επιχειρηματίες
ή μισθωτούς ενοικιαστές, δεν
έτυχαν των Προβλεπόμενων φο
ρο-εκπτσεων. σελ.4
ΗΕλλάδα έχει στείλει ένα από τα καλύτερα Προσχέδια
για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε αντίθεση με τα Προσχέδια Πολλν κρατν μελν , Που ΕγκυΚλιος
χαραικτρίζονται από ασάφεια σε σχέση με τις μεταρ διαδικασία
ρυθμίσεις και την αποτελεσματικότητα των δαπανν
στην επίευξη των στόχων της υρωπαϊκής Πράσινης επιστροφης
Συμφωνίας. Αυτό θεωρείται Πολύ θετικό, γιατί υποδη
λνει ότι τοτελικό σχέδιο Που θα υΠοβληθείτονεπόμενο
μήνα θα εγκριθεί μεταξύ των Πρτων και η χρα μας
θα επωφεληθεί άμεσα των χρηματοδοτήσεων σελ.2
Το πράσινο φως στις Πολεοδομικές μελέτες για να προχω
ρήσει η μεγάλη επένδυση στο
Ελληνικό δίνει το ΣτΕ με Πρόσφατη απόφασή του, η οΠοία
είναι μία από τις τέσσερις συνολικά Που αναμένονται για να
κλείσει ο κύκλος των υφιστάμενων Προσφυγν στη Δικαιοσύνη κατά του έργου. σελ. 7
σελ.9
Notos Com
ΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
μετά το Βrexit

Τελευταία νέα από την εφημερίδα