Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 19.01.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6706
Για επιστροφή στη μόνιμη χατοικία
Μόνο ουσιδεις ττήσεις εσοτερκού έος τις 5 Ιανοναφίον
Υπ. Πολιτισμού
οντψνγής στο Ελληννό
Δύο αποφάσεις που αφορούν στην επένδυση στο Ελληνικό, υπεγράφησαν από την Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μου σείων
και Τεχνικν Έργων, την Παρασκευή , 15 Ιανουαρίου 2021, -μετά
από ομόφωνες θετικές γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβούλιου
Στη Μαδρίτη ο Χ.
Θεοχάρης για τη Σύνοδο
του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού
Νεωτέρων Μνημείων - όπως αναφέρει με σημερινή ανακοίνωσή Στη Μαδρίτη μεταβαίνει ο
Υπουργός Τουρισμού
Χάρης Θεοχάρης στις 18 και
19 Ιανουαρίου προκειμένου
να συμμετάσχει στην 113η
Σύνοδο του Εκτελεστικού
του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ , η πρτη αφορά στην έγκριση της
προμελέτης Αρχιτεκτον ικής Τοπίου και Αρχιτεκτονικν
Κατασκευν στη Ζνη Προστασίας των χαρακτηρισμένων
ως μνημείων τριν υποστέγων της Πολεμικής Αεροπορίας
και η δεύτερη στην έγκριση της μελέτης αποκατάστασης
του χαρακτηρισμένου ως μνημείου, Υπόστεγου ΓΌπως
δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδνη, <η εμβληματική επένδυση του Ελληνικού προχωρεί χυρία Βίκυ Λοϊζου.
απρόσκοπτα, στε να υλοποιηθεί, μέσα στο προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα, το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα το
οποίο αν απτύσσεται στον Νότιο Τομέα της Αθήνας
Συμβουλίου του Παγκόσμιου
Οργανισμού
συνοδευόμενος από την Γενι κή Γραμματέα Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης
Τουρισμού,
Adeιo%: Πάς θα γίνετε δευθντής
Τα έναν μήνα
Στη διήμερη Σύνοδο , εκτός
από τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ο Υπο
υργός Τουρισμού θα συμμετάσχει και στη συνεδρίαση
της Παγκόσμιας Επιτροτής
Κρίσης για τον Τουρισμό,
όπου θα παρουσιάσει , ως
προεδρεύων της Τεχνικής
Ομάδας της Επιτροπής, την
πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού προς το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τις
προοπτικές χρήσης του , τη
σημασία των γρήγορων τεστ
αντιγόνου ( rapid antigen
tests) , καθς και την υιοθέτηση κοινν πρωτοκόλλων για
το ασφαλές άνοιγμα του
τουρισμού το 2021.
Ο Θεοχάρης πρόκειται να
πραγματοποιήσει διμερείς
επαφές με ομολόγους του και
να συναντηθεί με τον Βασιλιά Φλππο της Ιστανίας ως
επικεφαλής της Περιφερειακής Επιτροπής για
Ευρπη του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού.
Κατηφορίζουν τα ευρωπακά
χρηματιστήρια
Για δη συνεχή χρονιά θα τρέξει στην Ελλάδα και παγκοσμίως το πρόγραμμα CEΟ for One Month του
Ομίλου Adecco. Το πρόγραμμα δη μιουργήθηκε με
στόχο να προσφέρει σε νέους υποψηφίους με λίγη ή
καθόλου εταγγελματική εμπειρία την ευκαιρία που
χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους.
Κατά τη διάρχεια του προγράμματος , οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους αποκτντας πολύτιμη εμπειρία σε πραγμα
τικές συνθήκες εργασίας, η οποία δεν είναι δυνατόν
να αποκτηθεί στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Το
πρόγραμμα CEO for One Month θα τοέξει σε παγκόσμιο επίπεδο στις χρες ότου ο Όμιλος Adecco έχει
παρουσία
Ητιες αρνητικές κινήσεις βρέθηκαν τα στοιχεία για
την άνοδο 2,3% της κινεζικής οικονομίας την περ
σινή χρονιά. Το αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερο
από το 2% που ανέμεναν
οι οικονομολόγο ι.Σ την
αγορά συναλλάγματος,
το ευρ κινείται οριακά
αρνητικά , με την ισοτιμία
στο 61,207, εν η στε
ευρωπαϊκές
μετοχές τη Δευτέρα . Ο
DAX υποχωρεί 0,4%, ο
FTSE 100 κινείται 0,3%
χαμηλότερα,
χάνει 0,5%, ο ΙBΕX κατά
0,4% και ο ΜΙΒ χατά
0,5%.
Τα ευρωταϊκά χρη ματιστήρια αναμένεται να
ακολουθήσουν τις μικτές ρλίνα υποχωρεί 0,2% και
κινήσεις των ασιατικν,
αλλάζει χέρια στο 1,355
επίκεντρο δολάριο
Created by Universal Document Converter