Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 05.11.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-ApΦύλλου: 6656
Κινητή τηλεφωνία:
Εκτίναξη 667 στη χρήση των data εν μέσω πανδημίας
ο. <χρυφός> διαγωνισμός του ΤΕ
πτίρνη έγον τηγοληύάς στο διμόπο
Με ευρεία χρήση του εργαλείου των συμφωνιν- Νέα ΝΟΤΑΜ για
πλαίσιο στους διαγωνισμούς για τα έργα τεχνολογίας | την αναστολή
επιδικουν στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης | πτήσεων
να επιταχύνουν τις διαδικασίες υλοποίησής τους
Η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) ανακοιννει αλλαγές
στην αεροπορική οδηγία της
προσωρινής απαγόρευσης
διεθνν και εσωτερικν επι04101 0
10 010 10Υ
0 101 0
Έτο εκτιμούν πος δεν θα εταναληφθούν φανόμενα του
παρελθόντος όπου διαγωνισμοί σέρνονται για χρόνια ε
βατικν πτήσεων από και
προς το αεροδρόμιο Θεσσαμέσω προσφυγν και αντιδράσεων . Μέσω μιας συμφωνίας-| λον ίκης Μακεδονίαν,
πλαίσιο καθορζονται οι όροι που διέπουν ις συμβάσεις που
Συγκεκριμένα με νέα Notam
πρόκειται να συναφθούν στη διάρχεια προκαθορισμένης |αναποιννεται ότι όλες οι
οwdή lαπουγάς α βογεία
πτήσεις επιβατν διεθνν και
εσωτερικν δρομολογίων
( αφίξεις και αναχωρήσεις)
αναστέλλονται προσωρινά
περιόδου, ότως οι τιμές , οι ποσότητες τον υλικν , .ά
έως τις 17 Νοεμβρίου 2020
στις 06:00 το πρωί και όχι έως
τα μεσάνυχτα της Τρίτης 17
Νοεμβρίου, που προέβλεπε η
προύπάρχου σα αεροπορική
οδηγία.
Ετιστρετέ Πρκαταβολή ΠΕ
Επίσης στη Notam για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
<Μακεδονίαν προστίθεται
στις εξαιρέσεις πτήσεων που
επιτρέπονται και οι πτήσεις
που θα γίνονται μετά από
έγκριση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικν σε συνεργασία με την ΥΠΑ για τον
επαναπατρισμό ξένων
πολιτν και μόνιμων
κατοίχων ξένων χωρν και
των μελν των οικογενειν
σε δικαιούγους
Με τους λίγους τουρίστες , κυρίως από το Ισραήλ,
να φεύγουν εσπευσμένα προκειμένου να προλά
βουν να επιστρέψουν, μέσω Αθήνας, στη χρα
τους, οι σκέψεις για αναστολή λειτουργίας των
ξενοδοχείων είναι πολύ κοντά στο να γίνουν απόφΠιστνεται
σήμερα
96.278 , στους
στους τραπεζικούς λογα- οποίους έχει καταβληθεί.
ριασμούς 4.623 δικαι - άμεση
ούχων του 3ου χύκλου της
Επιστρεπτέας Προκατα-ύψους 1,273 δισ. ευρ .
βολής ποσό συνολικού
ύψους 89,3 εκατ . ευρ.
Έτσι,
αριθμός των δικαιούχων Προκαταβολής
που έχουν λάβει την Επι στρεπτέα Προκαταβολή
1 μέχρι σήμερα ανέρχε- δας .
χρηματοδοτική
συνολικού
ενίσχυση
αναφέρει ,
μιλντας
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων , ο
ξενοδόχος και πρόεδρος του
Convention Bureau Γιάννης Ασλάνης.
Οι πληρωμές του 3ου
χύκλου της Επιστρεπτέας
Thessaloniki
τους.
συνολικός
Οι υπόλοιπες εξαιρέσεις
ισχύουν ως έχουν , σύμφωνα
με το Δελτίο ύπου που
συνεχιστούν έως το τέλος
της τρέχουσας εβδομάεκδόθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020.
Created by Universal Document Converter