Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692.688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2763 1
Συνεχείς
αναταράξεις στην
Παγκόσμια αγορά
εργασίας από την
πανδημία
Εύσημα από Κομισιόν για τις
μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα
στήριξης της οικονομίας
Τα εισοδήματα από την εργασία
μειθηκαν παγκοσμίως κατά 10,7% , ή
κατά 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, τους
εννέα πρτους μήνες του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ανακοίνωσε σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).
<Το κλείσιμο των γραφείων εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην αγορά
εργασίας παγκοσμίως , οδηγντας σε απ λεια ωρν εργασίας υψηλότερη από τις
προηγούμενες εκτιμήσειςν, αναφέρει η
10 στην έκτη έκθεσή της
για τις επιπτσεις της πανποία συνδέεται με την επόμενη
δόση των μέτρων για την ελά
φρυνση του ελληνικού χρέους .
Αυτό απαιτεί συνεχή ενασχόληση των ελληνικν Αρχν , ιδιαίτερα στους τομείς των λη.
ξιπρόθεσμων χρεν του Δημοσίου προς ιδιτες , τον υγει0νομικό τομέα, τις ιδιωτικοποιή
σεις και τον χρηματοπιστωτικό
τομα , όπου χρειάζονται πε
ραιτέρω δράσεις , σημεινεται.
Η Κομισιόν τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε έως σήμερα να περιορίσει την
εξάπλωση του κορονοϊού και
έχει πάρει πολλά μέτρα για
να περιορίσει το κοινωνικό
και οικονομικό κόστος του , αλλά σημεινει ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία αναμένεται να είναι ,
παρά ταύτα, ισχυρός και η οικονομία εί
ναι πιθανό να επηρεασθεί περισσότερο από ορισμένες άλλες χρες της ΕΕ , λόγω
του μεγάλου τουριστικού τομέα και , γενι κότερα , του μεγάλου τομέα των υπηρεσιν και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Οσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις , στις οποίες υπήρξε πρόοδος τους τελευταίους
μήνες , η Κομισιόν αναφέρει ιδιαίτερα την
ολοκλήρωση της νομοθετικής πρότασης
για την πλήρη αναμόρφωση
του πτωχευτικού δικαίου . Σ 2
Αύξηση εγγραφν
επιχειρήσεων στο
ΓΕΜΗ σε σχέση
με το 2019
λόγω της πανδη μίας έχουν οδηγήσει αναπόφευκτα στη χρονική μετάθεση ορισμέ
νων δεσμεύσεων για αργότερα στο μέλ λον , σημε ινει η έκθεση που βασίζεται
στα ευρήματα από τις διαβουλεύσεις αποστολής των θεσμν στις 13-14 Ιουλίου και
του τακτικού διαλόγου τους με τις ελληνι
κές Αρχές . Η Κομισιόν ενθαρρύνει την
κυβέρνηση να συνεχίσει να χινητοποιεί
πόρους για να λάβει όλα τα αναγκαία μέ τρα για την έγκαιρη επίτευξη συγκεκριμέ
νων εκκρε μν δεσμεύσεων της εν όψει
της παρουσίασης της όγδοης έκθεσης εν σχυμένης εποπτείας τον Νοέμβριο, η ο1 Ελλάδα έκανε πρόοδο στην εφαρ
Θετικό είναι το ισοζύγιο συστάσεωνδιαγραφν επιχειρήσεων το 8μηνο Ια νουαρίου-Αυγούστου 2020, συγκριτικά
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, πα
ρά το δυσμεν ές περιβάλλον που διαμορφνεται λόγω της πανδημίας, σύμφωνα
με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού
Μητρου (ΓΕΜΗ) , όπως αναφέρει ανα
κοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Το θετικό ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφν επιχειρήσεων το πρτο
8μηνο του 2020 συγκριτικά ΣΕΝΔΑ 3
μογή των μεταρρυθμίσεων , για τις οποί.
ες είχε δεσμευτεί, παρά τις δυσμενείς
συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, η
οποία έχει οδηγήσει αναπόφευκτα σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση αρκετν
δράσεων , αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έβδομη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα .
<Πρέπει να χαιρετιστεί ότι έχει αρχί
σει ξανά να προχωρά η εφαρμογή όλων
των δεσμεύσεων , αν και οι καθυστερήσεις
Με αντισματα στον κορονοϊό οι εξαγωγές
Γαϊτανάκι
κυρσεων στην ΕΕ
για Λευκορωσία
και Τουρκία
Ευρωπαϊκή task force για το
μεταναστευτικό στη Λέσβο
Ανθεκτικότητα έδειξαν οι ελληνικές ε
ξαγωγές στη διάρκεια της πανδημίας, όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση εργασίας του υφυπουργού Μακεδονίας και
Θράκης Θεόδωρου Καράογλου με τα μέ
λη του προ εδρείου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) , στο Διοικητήριο .
Ο πρόεδρος του ΣΕΒE, Γιργος Κωνσταντόπουλος, ενημέρωσε τον υφυπουργό
ότι οι Ελληνες εξαγωγείς περνούν με επι τυχία τη δοκιμασία της πανδημίας και το
γεγονός που δίνει στο ελληνικό επιχειρείν την ευκαιρία να υπογράψει χαινούρ
γιες συνεργασίες χαι να αναπτυχθεί σε
νέες αγορές.
Τόνισε ότι οι Ελληνες εξαγωγείς έχουν την απα - ΣΕΛΛΑ 2
την πυρκαγιά που κατέστρεψε την εγκατάσταση στη Μόρια , η Κομισιόν αναΜπορεί η Σύνοδος Κορυφής να ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει task force για τη βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων και των μεταναστν στη Λέσβο. Η task force θα εφαρμόσει έναν κοινό πιλότ0> με
τις ελληνικές αρχές για νέες εγκαταστάσεις υποδοχής. Σύμφωνα με το πλαίσιο που προτείνεται στο Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, η ειδική ομάδα θα συμβάλει στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης της μετανάστευσης ,
συμπεριλαμβανομένων ικανοποιητικν συνθηκν διαβίωσης, περισσότερης Σ 2
βλήθηκε λόγω κρούσματος κορονοϊού, οστόσο το παρασκήνιο είναι ιδιαίτερα
πλούσιο . Ποιος ο ρόλος της Γερμανίας,
της Κύπρου και της Λευκορωσίας.
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο διάστασης
στους κόλπους της ΕΕ παρότι η αναβολή
της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής οδηγεί
σε παράταση των διαβουλεύσεων ενόψει
της συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετν η
οποία , σημειωτέον , ενδιαφέρει ιδιαίτερα
Ελλάδα και Κύπρο.
Την ρα που ο διάλογος . 3
www.ali m oprasion.g

Τελευταία νέα από την εφημερίδα