Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
19 Σεπτεμβρίου 2020 | karfitsa.gr| parasHhnlo.gr| toxrima.gr | backstage 24. gr
ΚEτfitsal
FREE PRESS
Η ΣΑB ΒΑΤΙAΤΙΚΗ
ΣΥΝΗ0ΕΙΑ
ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑ
στην πάλη
Σελ. 20-29
επκειρηματία
κεκαλυμμένη
από το νάμο
Σελ. 12
Δ ΘΕΣΣΑΟΝΙΚΗΣ
Δικάζονται
ελεγτές γα την
υπόθεση τs
υπεξαίρεσηs
Σελ. 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Η τελευταία ευκαιρία
τns θεσσαλονίκηs
Σελ. 8
Η κρίση τns πανδημίαs γεννά Προσδοκίες-Τα έργα που θα αλλάξουν
την εικόνα τns Πόληs, το μερίδιο Που διεκδικεί από τα δισεκατομμύρια
του Ταμείου Ανάκαμιψηs και τα ΕΣΠΑ τns . .ανάπτυξηs
ΣΧΟΛΙΑ
Με καταγγελίς
και καγκάθια>
άρχσε η χρονά
Σελ. 06-07
Σελ. 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα