Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Έκρηξη δια σωληνωμένων Νέα σκληρά μέτρα στην Αττική
ΣΑΛΟΣ ΜΕΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ, ΠΟΥΑΝΕΔΕΙΕΕΗSTΤARPRESS
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Εταυρό στονΕβρο
ΕΓΚΟΣ ΚΑΙmΜΝΗ ΗΤΖΕΣΚΑ ΧΑΡΤ
Περιμένει παιδί η
Πρην του Νιάρχου
αρωτοφανής πρόκλησην, χαρακτηρίζεται
από τα Μέσα που ελέγχει ο Ερντογάν
ΧΡωσική ερευνητική ομόδα εντάτισε μικροοργηνισμούς αρχαιότερους από τυν πλανήτm μς
ΑΠοδείξεις
για δεύτερη rη
Ανακαλύφθηκε σε μετεωρίτη απολίθωμα
βακτηρίου, Παλαιότερου από το ηλιακό σύστημά
μας, γεγονός που επιβεβαινει την ύπαρξη ενός
δεύτερου Πλανήτη με τα χαρακτηριστικά της Γης
ΑΠΟΠΕΙΡΑΕΞΕΓΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΑΜΟ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΝΑΜΠΑΡΜΠΑ
στο "Bachelor
α10 ΚI 8V .ο. Πωλείται όπως είναι εππδωμένη Συνελήιρθη Σύριος Που έστελ νε
Jοβαρό αγόριν n-Μεγάλη Βρετανίαο ατ
σελ 10
μαζικά μηνύματα ξεση κωμού