Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΈΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
Star:
Χωρίς νέα μέτρα .
του Δεκέμβριο
θαέχουμε2000
Παρασευ 23 Αυγούστου 2020 Αp, Φύλλου 1923
ΚΑΡΛΑ ΜΠΡΟΥΝΙ
κανα έρωτα με τον Συρκο
στο δεύτερο ραντεβού.
0ιά ανάσον είνα ο τλος ης ημότης ελινκής αιθησακής υιάς που γυρστιΚΕ κάω από τν επιφάνεα της θδλασσας
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
σελ. 13
ελληνικό
Πορνό
Ειδική εκπαίδευση καταδύσεων πέρασαν οι δύο πρωταγωνιστές
για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα ρεύματα και τη δυσκολία
στην αναπνοή και να γυρίσουν την κρίσιμη σκηνή στα 20 μέτραβάθος
ΤΕΣΤΕΡΑΧΡΟΝΙΑ ΜETΑ ΤΟΧΩΡΤΜΟ ΑΠΟΤΗΝ ΠΟΝ
00MANΙΚΟ ΠΑΡΑΗΡΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑ
Αυτή είναι
1ούσυτε στην
|ονέος
έρωτας του
ΚΜείνουν Την υπόθεση σαν αυτοκτονία
σμα nou έύειξε η νεκροψία o
Χάρτης δείχνει τουρκική τm μισή Ελλάδα