Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μπήκε στο
Πανεπιστήμιο
με λευκή κόλλα:
και βαθμό 0,6
ΜΟΝΟ ΜΕ
1 Σαββατοκύριακο 29-30 Αυγούστου 2020 Αρ. Φύλλου 1.834
Πλήρης η παρακμή των εκπαιδευτικν μας ιδρυμάτων
Dσελ. 12
Hειεισοδιακή Πανοδηνος στον έξονα Πρβένου-kθύων ευαισθητοποιεί ζτήματα υγείος και δικάζει τους ανθρπους
ΕΡΧΕΤΑΙ
και επικίνδυνο
[ετράμηνο της Χρόνιάς
Dσελ. 20-21
Για Ποι1 Ζδια φέρνει απρόσμενα ξεκαθαρίσματα κιι ντροπιαστικές
αποκαλύψεις-Ολες οι προβλέψεις από τον Κστα Λεφάκη
ΑΠΟ ΤΟΦΤΩΧΟ ΜΠΕΡΓΚΑΜΕΝ ΤΟ ΣΑΤΟ ΜΙΡΑΒΑΛΤΟΥ ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ CAPTAL CNTROLS ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
σελ. 25
Dσελ./
Η οικονένεια
της Νικόλ δεν είχε
ούτε για φαγητό
ΜΠαίνουν στΠ σχολεία
οι μαζορέτες
Δίωξη στον Μιχάλη Σάλλα
σελ. 12