Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website Website







Recognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

30oC, 21:00

26oC - Υγρασία 58%-74% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:46 - Δύση ηλίου: 20:44

€0.80

Ôá ñïâéíÜôóá ôçò æùÞò

Το σύνδρομο πολλαπλής προσωπικότητας έχει αποτελέσει θέμα πολλών βιβλίων και ταινιών, αν
και στην κλινική πράξη είναι πολύ σπανιότερο από τα ίδια τα καλλιτεχνικά πονήματα. Ωστόσο,
ένα «σύνδρομο διπλής προσωπικότητας» που ενδεχομένως και να μας αφορά όλους είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής μας στις ανάγκες
κοινωνικοποίησης. Τους περισσότερους, η ζωή μάς πετάει απότομα και τραυματικά ανάμεσα στους άλλους κι ο μόνος τρόπος να μας αποδεχθούν είναι να κάνουμε ό, τι κάνουν ή μας λένε. Προσποιούμενοι, καταφέρνουμε να επιβιώσουμε. Αυτό που θα ήμασταν ανεπηρέαστοι
καταλήγει να θαφτεί στα όρια μεταξύ συνειδητού και υποσυνείδητου, ώστε είναι αδύνατο να έρθουμε ξανά σε πλήρη επαφή μαζί του. 3»

Σάββατο 8 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5176

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Îåêéíïýí êé ïé êñïõáæéÝñåò

ÁÝñáò áéóéïäïîßáò
áð’ ôïí ÏËÊÅ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Διερευνητικές επαφές κάνουν ξανά οι εταιρείες
κρουαζιέρας με τον ΟΛΚΕ, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους
στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, να ξεκινήσουν έστω και (πολύ) αργά τη φετινή σεζόν. Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού είναι θετικό στην προοπτική του restart της κρουαζιέρας, πάντα με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ήδη εφαρμόζονται. Η
πύλη υποδοχής στην Κέρκυρα
διαθέτει ήδη τον απαραίτητο εξοπλισμό και καλύπτεται με υγειονομικό κλιμάκιο από το Κέντρο Υγείας της πόλης.
Σελίδα 5»

«¸öõãå»
ï Ãéþñãïò
ÔóåñåìÞò

Îáðëþóôñåò
êáé ïìðñÝëåò
óôï Âßäï,
äùñåÜí
ΚΕΡΚΥΡΑ. Μια νότα άνεσης για τους επισκέπτες που απολαμβάνουν το μπάνιο τους στο πανέμορφο νησάκι. Στο
πλαίσιο του καθαρισμού και της φροντίδας απέκτησε και η μπροστινή παραλία ξαπλώστρες και ομπρέλες, ελεύθερες και χωρίς χρέωση για το κοινό. Παράλληλα καθαρίστηκε από τα παλιά υλικά και τα σκουπίδια η παραλία
που βρίσκεται στο πίσω μέρος του νησιού.

ÐáñáéôÞèçêå ï Õðåýèõíïò
ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò Áã. ÌÜñêïõ
3»

Ìå äõíáôÞ ïìÜäá
ç ÊÝñêõñá óôï ðáíåëëÞíéï
ðñùôÜèëçìá óôßâïõ 13»

8»

Ç ÅíçìÝñùóç äåí èá êõêëïöïñÞóåé ôçí
åñ÷üìåíç åâäïìÜäá ëüãù ôùí ïëéãïÞìåñùí äéáêïðþí ôïõ ðñïóùðéêïý. Åíçìåñþíåóôå áðü ôï enimerosi.com, 24/7.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα