Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 30 Ιουλίου 2020 | Αρ. φύλλου 671 | 0,50 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

ΕΛΓΑ: Σχετικά με την αναβολή της σύσκεψης στο Άστρος
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος (φωτ.), αμέσως μετά την εκδήλωση του ακραίου καιρικού φαινομένου
καύσωνος τον μήνα Μάιο 2020, το οποίο
έπληξε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με πρωτοβουλία του ζήτησε από τον
Περιφερειάρχη, κ. Παναγιώτη Νίκα, την
πραγματοποίηση σύσκεψης με τη συμμετοχή
των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων για
την εξέταση των συνεπειών στις καλλιέργειες.
Ο περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης Νίκας
ανταποκρίθηκε αμέσως και η σύσκεψη
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου,
στην οποία ο ΕΛΓΑ εκπροσωπήθηκε από τον
αντιπρόεδρο κ. Νίκο Δούκα και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, την Γενική Γραμματέα κ. Χρυσούλα Γάσπαρη
και τον Διευθυντή Ασφαλίσεων κ. Σταύρο
Καουκάκη.
Έκτοτε, η Διοίκηση του ΕΛΓΑ είναι σε
αναμονή της υποβολής πορισμάτων τόσο από

τις ΔΑΟΚ της Περιφέρειας, όσο και από τον
προϊστάμενο του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ
Τρίπολης.
Ταυτοχρόνως, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ είναι
σε συνεχή επικοινωνία με τον προϊστάμενο
του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Τρίπολης,
με τους εκπροσώπους των αγροτών της Αρκαδίας και τον δήμαρχο της Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργο Καμπύλη, για την
αντιμετώπιση του όλου θέματος.

Να τιμηθεί ο Μίκης
Θεοδωράκης από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο
• Ζητά με επιστολή του στον
Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα
Τασούλα, το Δ.Σ. του «Μουσείου
Μίκη Θεοδωράκη - Ζάτουνας»
[• ΣΕΛΙΔΑ 2]

Νικηφόρα έκβαση προσφυγής της Περιφ.
Πελ/νήσου για το Διοικητήριο Καλαμάτας

[• ΣΕΛΙΔΑ 3]

Μέχρι στιγμής η μόνη εισήγηση η οποία
έχει υποβληθεί στην Διοίκηση του ΕΛΓΑ
είναι η εισήγηση του κ. Γ. Καμπύλη, δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας.
Ουδεμία άλλη εισήγηση έχει υποβληθεί
στον ΕΛΓΑ από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
Αυτός είναι και ο λόγος της ματαίωσης της
συσκέψεως στο Άστρος, σήμερα 29 Ιουλίου,
διότι ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ έθεσε ως προϋπόθεση την υποβολή των σχετικών εκθέσεων για να οργανωθεί η όλη συζήτηση επί
αντικειμενικής βάσεως.
Σήμερα το πρωί, κατόπιν νέας επικοινωνίας του ΕΛΓΑ με τον κ. Γιώργο Περδικάρη, με τον δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας,
κ. Γιώργο Καμπύλη, τον πρώην δήμαρχο κ.
Γιώργο Δαλιάνη και τους υπηρεσιακούς
παράγοντες του ΕΛΓΑ, ορίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 10 π.μ. νέα
σύσκεψη στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.
Γραφείο Τύπου ΕΛΓΑ

Δεκαήμερες
διακοπές του «Π.Μ.»
Από 5 έως και 15 Αυγούστου ο
«Πρωινός Μοριάς» διακόπτει την
καθημερινή του έκδοση, προκειμένου το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της εφημερίδας να λάβει τη
θερινή του άδεια.
Εκ της Διευθύνσεως

Από τις 24 Αυγούστου το πρόγραμμα
επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων

[• ΣΕΛΙΔΑ 6]