Πρωτοσέλιδο Αργολική Ανάπτυξη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
για να έχεις άποψη!
αρνολΙκη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ
30 1ΟΥΛΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ
ΤΙΜΗ 1,00 ΕΥΡΟ
Κωδ. 1445
αναπτυEη
ΙΚΤΕΟ
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
ΠΟΛΤΙΚΗ
Εθνική
Στρατηγική και
Πατριωτισμός
ΣΕΛΙΔΑ 2
belivery
3ο ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ-Ν. KΙΟΥ
ΑΡΓΟΣ, 21200
. 2751 101111
email. infoθikteoargos.gr
2751 100308
www.iktοoargos.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Δ6ος προκηλούν τα στοιχεία που έδωσε η ΤtE για το nρτο πεντάμονο στον τουρισμό
Απίστευτη βουτιά
για τον τουρισμό
Οι στόχοι του
Περιφερειάρχη
για την Αργολίδα
ΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΙ
Μετρά κέρδη
Η Επίδαυρος
Δέος Προκαλούν τα σύμφωνα με τις Εξελίστοικεία noυ έδωσε η ξεις στο ταξιδιωτικό
Τράπεζα της Ελλάδας ισοζύγιο ηληρωμν
και αφορούν τον του - της ΤτΕ για το Μάιο
ρισμό . Μείωση 99,2% του 2020.
κατέγραψαν το Μάιο Η μείωση των ταξιδι του 2020 οι ταξιδι- ωτικν εισηράξεων
ωτικές εισηράξεις, οι οφείλεται στην πτση
onoίες διαμορφ- της εισερχόμενης ταξε
θηκαν στα 13 εκατ. διωτικής κίνησης κατά
ευρ, έναντι 1.566 97.7% καθς και στη
εκατ. ευρ τον αντί - μείωση της μέσης δα στοιχο μήνα του 2019 , nάνης ανά ταξίδι .
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του
σελίδες 5
Αριστοφάνηn 31
Ιουλίου ΣΕΛΙΔΑ 17 |
οθηγούν με ασφάλtεn σαν δύση τον ηφοβααμάτων
ιδιαίτερο ενδιαφe - του και μετά την Πάννης Μαλτέζος
ρον napoυσιάζει η ανανέωση της μλά για όλους και
συνέντευξη nou εμnιστοσύνης nou για όλα .βάζει το
Παραχρησε ο του έδειξε ο Πα - κοινό ουμφέρον
Αντιπεριφερειάρ- ναγιττης Νίκας με nάνω ano όλα και
χης Γάννης Μαλ . την ανάθεση για δεύνει τον διάλοτέζος ένα χρόνο δεύτερη συνεχή γο σαν μονόδροΠεριποu μετά την χρονιά των καθη - μο ..
ολοκλήρωση της κόντων του Αντι.
ηρτης θητείας ηεριφερειάρχη . Ο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Έφυγε ο Θύμιος
Σταμούλης
ΣΕΛΙΔΑ 12
σελίδες 15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα